Open menu
16Aralık2021

2022 Yılı I. Dönem Asgari Ücret ve Yasal Parametre Değişiklikleri

2022 Yılı I. Dönem Asgari Ücret ve Yasal Parametre Değişiklikleri

a. Asgari Ücret

16 Aralık 2021 tarihinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan basın duyurusu ile 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır:

DÖNEM

BRÜT

NET

2022 Yılı

5.004,00-TL

4.253,40-TL

Bununla birlikte, gelir ve damga vergisi açısından 01.01.2022 tarihi itibariyle uygulamada birtakım değişiklikler olacaktır.

b. Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82’nci maddesine göre, bu Kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre 2022 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

SGK

Aylık SGK Tabanı

Aylık SGK Tavanı

2022

5.004,00-TL

37.530,00-TL

2022 yılı itibariyle asgari geçim indirimi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

/en/legislation/item/2022-i-period-minimum-wage-and-legal-parameter-updates

Diğer Mevzuatlar