Open menu
05Ocak2016

2016 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve Yasal Parametre Değişiklikleri

a. Asgari Ücret

31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de 2016 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlandı.

Resmi Gazetenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

b. Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2016 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

SGK

Aylık SGK Tabanı

Aylık SGK Tavanı

01.01.2016 - 31.12.2016

1.647,00.-TL

10.705,50.-TL

c. 2016 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Asgari Ücret * 12  = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

1.647 * 12 = 19.764.-TL

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır.

Yıllık Asgari Ücret tutarı üzerinden bulunan gelir vergisi tutarının 1/12 si her ay çalışanın ödenecek gelir vergisiden mahsup edilir.

Çalışanın Medeni Durumu

2016 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

123,53

Evli, eşi çalışmıyor

148,23

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

166,76

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

209,99

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

209,99

Evli, eşi çalışıyor

123,53

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

142,05

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

160,58

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

185,29

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

197,64

Evli, eşi çalışıyor, 5 ve üzeri çocuklu

209,99

d Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

04.01.2016 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-82 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2016 – 30.06.2016 döneminde uygulanacak olan;

  1. Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 4.092,53.- TL,
e Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı

04.01.2016 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-82 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2016 – 30.06.2016 döneminde uygulanacak olan

  1. Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı;
    • 0-6 yaş grubunda bulunanlar için 44,41.- TL,
    • Diğerleri için 22,20.- TL

Bu değişikliklerin duyurulduğu genelgenin Türkçe tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın

Written by Fırat Oktürk, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

Yazar

Fırat Oktürk

Implementation Support Manager
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x