Open menu

KVKK - GDPR

30 Mayıs 2024

Kişisel Verilerin Korunmasından Doğan Hukuki Sorumluluk

Kategori KVKK - GDPR

Kişisel Verilerin Korunmasından Doğan Hukuki Sorumluluk

I. Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye verilen isimdir. Bu bilgiler; kişinin kişisel değerleri, malvarlıksal değerleri ya da içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile ilgili olabilir. Kişisel veriler, çoğu zaman sır niteliği taşımamakla birlikte gerçek kişiler, sosyal birer varlık oldukları için ilişki hâlinde bulundukları diğer gerçek ve hatta tüzel kişilere pek çok verilerini bizzat açıklamaktadırlar.

03 Nisan 2024

Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması

Kategori KVKK - GDPR

Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması

Seçimler, siyasal hakların kullanılması, vatandaşların yönetime doğrudan ve/veya dolaylı olarak katılımı açısından sağlıklı ve iyi işleyen demokrasilerin önemli unsurlarından birisidir.

Günümüzde, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi ve halkın katılımı için seçimler büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber faaliyetler süresince kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak büyük oranda önem arz etmektedir. Kişisel verilerin korunması, demokratik süreçlerin temel bir unsuru olarak değerlendirilmelidir.

08 Ocak 2024

Veri İşlemede Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Kategori KVKK - GDPR

Veri İşlemede Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 2016'da kabul edilmiş ve Resmî Gazete'de yayımlanmış genç olduğu söylenebilecek bir kanundur. Kişisel veri kavramı Kanun'da "Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" şeklinde açıkça tanımlanmıştır. Teknolojinin her gün geliştiği günümüz dünyasında kişisel veriler ve kişisel verilerin korunması gün geçtikçe daha çok önem kazanmaktadır. Sosyal medya platformları, kurumsal hayatta kullanılan sistemler ve dijital iletişim geliştikçe kişiler kişisel verileri açısından korunması zor bir konuma yerleşmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu noktada esas amacını ortaya koymaktadır.

15 Mayıs 2024

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı, Teknoloji

GPT-4o ile Bordro Hatalarının Önüne Geçmek

Giriş

Bordro, her şirketin titizlikle yürütmesi gereken hassas bir süreçtir. Bordro hataları, şirket için finansal dengesizliklere ve yasal sorunlara neden olabilir. Bordronun doğru hesaplanması hem şirketin istikrarını hem de çalışan memnuniyetini sağlamak için oldukça önemlidir. GPT-4 ve yeni yayımlanan model GPT-4o gibi ileri yapay zekâ teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bordro işlemlerinde ve İK yönetiminde büyük değişimler yaşanmaktadır. Bu makalede, GPT-4o'nun bordro hatalarını nasıl azalttığını, verimliliği nasıl artırdığını ve GPT-4 ile arasındaki farkları inceleyeceğiz.

11 Mart 2024

Kişisel Veri İhlallerinin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Kategori KVKK - GDPR

Kişisel Veri İhlallerinin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi

Günden güne gelişen teknoloji insanların günlük yaşamını farklı bir boyuta taşımıştır. Daha önce var olmayan kolaylıklar ortaya çıkmıştır. İnsanlar pek çok işlerini çevrim içi yollarla yürütmeye başlamıştır. Özel sektör ve hatta kamu kurumları pek çok işlemi bu şekilde yürütmektedir. Bu sebeple hemen hemen herkesin birden çok internet sitesinde, veri tabanlarında kayıtlı bilgileri bulunmaktadır. T.C. kimlik numaraları, ev adresleri, kişinin boyu gibi pek çok bilgi sistemlerde yer almakta ve saklanmaktadır. Yani veriler elde edilmekte, saklanmakta, daha doğru bir ifade ile işlenmektedir. Birçok işini internet aracılığıyla devam ettiren insanoğlu bu kolaylık karşısında elbette daha önce karşı karşıya olmadığı bazı tehlikelerle de tanışmıştır. Bunlardan biri kişisel veri ihlalleridir.

04 Aralık 2023

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Aktarımı

Kategori KVKK - GDPR

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Aktarımı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016'da kabul edilmiş ve Resmî Gazete'de yayımlanmış bir kanundur. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacını taşır. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için için kanun farklı hükümler ortaya koymuştur.

06 Mayıs 2024

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kategori KVKK - GDPR, Çalışma Hayatı

İşçi ve İşveren İlişkisinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), “Amaç” başlıklı 1. maddesinde amacını “Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.” ifadesiyle hüküm altına almıştır. Bu hüküm doğrultusunda kişisel verilerin nasıl işleneceği düzenlenmektedir. Kişisel veriler ise Kanun’un 3. maddesinin d bendinde “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kişisel veriler özel ve genel nitelikli olarak ayrılmaktadır. Kanun’un “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” ifadeleri ile tanımlanmaktadır.

13 Şubat 2024

Biyometrik Verilerin KVKK ve GDPR Bakımından İşlenmesi

Kategori KVKK - GDPR

Biyometrik Verilerin KVKK ve GDPR Bakımından İşlenmesi

Kişisel Veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kişisel veriyi bu şekilde tanımlamıştır. 2016 yılında yürürlüğe girmiş ve genç olduğu söylenebilecek bir kanun olan KVKK, bu hususta pek çok düzenleme yapmaktadır. Kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi gibi konular bu kanunda hüküm altına alınmaktadır. KVKK'nın amacı ise "kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir." olarak birinci maddesinde belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan düzenlemelerle KVKK kişisel verilerin işlenmesini de gruplandırarak incelemiştir. Kişisel verilerin işlenme şartları 5. Maddesinde incelenirken "özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları" ise 6. Maddede yer almıştır. Bu maddede biyometrik veriler de anılmaktadır. Bu sebeple biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veriler olduğu söylenmelidir.

08 Kasım 2023

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Kategori KVKK - GDPR

KVKK ve GDPR Kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kavramları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2016 yılında yürürlüğe girmiş genç bir Kanundur. Bu sebeple çağımızın gereksinimlerine uygun olarak şekil aldığı rahatlıkla söylenebilmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanun, bu amacı doğrultusunda pek çok düzenleme yapmış, ilgili kavramları açığa kavuşturmaya çalışmıştır. Veri işleyen ve veri sorumlusu kavramları KVKK'da düzenleme altına alınan kavramlardandır.

1 2  >>  

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com