Open menu

Borçlar Hukuku Mevzuatı

28Haziran2022

Noterler Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapabilecek

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 28.06.2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Farklı Kanunlarda düzenlemeler getiren Kanun, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nda da değişiklikler yaptı.

  • 01.01.2023 tarihinden itibaren Noterler, taşınmaz satış ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek. Bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderlerini ödemesi hâlinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek olup yapılan bu işlemlerden noterler sorumlu olacaklardır.
  • Taşınmaz satış sözleşmesini yapmaya ilgili Kanun ile yetkilendirilen Noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyebilecek. İşlemi gerçekleştiren noterlik taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer Kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetilecektir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Borçlar Hukuku Mevzuatı

13Haziran2022

Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Türk Borçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ("Kanun") yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir:

"Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 01.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması hâlinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344'üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır" şeklinde yapılan düzenleme, 11.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Borçlar Hukuku Mevzuatı

20Nisan2020

7244 Sayılı Torba Kanun Kapsamında COVİD-19 ve Bazı Kanunlar Hakkında Yapılan Düzenlemeler

COVİD-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik maddeler ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7244 sayılı Kanun, alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına, kanunla düzenlenen bazı sürelerin uzatılmasına, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla iş hayatına getirilen yenilikleri ve daha birçok düzenlemeyi içermektedir.

Kanunda yer alan düzenlemeleri aşağıda bulabilirsiniz:

MADDE 1 – Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

COVİD-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle;

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu, Ticaret Hukuku Mevzuatı

30Mart2020

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Getirilen Düzenlemeler

Covid-19 salgını ile mücadeleye ilişkin maddeler de dahil olmak üzere birçok kanunda yer alan değişiklikleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.03.2020 tarihli ve 31080 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7226 sayılı Kanun, afet ve acil durumlarda kişilere erişimin hızlandırılması, enerji harcamalarının bütçeden karşılanması, mali yükümlülüklerin ve beyanlarının ertelenmesi, işveren tarafından yaptırılabilecek telafi çalışması, kısa çalışma, karşılıksız çek, protestosuz senet, kredi veya kredi kartları borçları bulunanlar ve daha birçok düzenleme içermektedir.

Kanunda Yer Alan Düzenlemeleri Aşağıda Bulabilirsiniz

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2  >>  

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com