Open menu
27Aralık2016

2017 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

2017 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere  14.00 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi

01 Ocak 2017 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

  1. Derece Engelli İndirimi 900,00 TL
  2. Derece Engelli İndirimi 470,00 TL
  3. Derece Engelli İndirimi 210,00 TL

2017 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2017 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de 296 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre,

ALT SINIR   ÜST SINIR %
0 - 13.000 %15
13.000,01 - 30.000 %20
30.000,01 - 110.000 %27
110.000,01 ve üstü -   %35

Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 27.12.2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 25,30 TL
  2. Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 33,90 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Damga vergisi kanunu genel tebliğinin yayınlandığı Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz. Damga vergisi kanunun ek listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir vergisi genel tebliğinin yayınlandığı Resmi Gazeteye buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

/en/legislation/item/january-2017-legal-parameter-changes

Diğer Mevzuatlar