Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
05Nisan2021

Teknokent-ARGE Sosyal Güvenlik Prim Hesaplamasında Değişiklik

SGK tarafından yayınlanan 2021/8 sayılı genelge ile 2020/20 sayılı Genelgesindeki "5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Net Ücret Alan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanması" başlıklı kısımda değişiklik yapmıştır.

Bu değişikliğe göre; 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek çalışanları için gelir vergisi istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre çalışılması halinde brüt ücretleri (sigorta primine esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi de dikkate alınacaktır.

Buna istinaden, brüt ücret ve net ücret hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Brüt Ücret: Net Ücret + Sosyal Güvenlik Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net Ücret: Brüt Ücret - Sosyal Güvenlik Primi (İşçi payı) - İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) - Gelir Vergisi - Damga Vergisi

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

02Mart2021

Kira Geliri Elde Edenler İçin Vergi Haritası

Her yıl gerçek kişilerin elde ettiği kira gelirleri, mart ayı içerisinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilir. 2020 yılı gelirleri için ilgili beyannameler 31 Mart 2021 tarihine kadar verilmelidir. Kira gelirlerinin dışında hangi gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) kapsamına dahil olduğu Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilmiştir.

Kira geliri beyanında, götürü gider uygulaması ve gerçek gider uygulaması olmak üzere iki yöntem esastır. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Aşağıdaki tabloda sadece mesken ve işyeri kira gelirleri ile ilgili bilgi verilmiş olup detaylı bilgi ve daha fazlası için lütfen müşteri temsilcinize ya da bir uzmana başvurunuz.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

22Şubat2021

KDV Kısmi Tevkifat Uygulamasında Oran ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğinde (Seri No: 35) kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

16Şubat2021

Finansman Gider Kısıtlaması Başladı

31385 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma ait olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, benzeri gider ve maliyet unsurları toplamının %10’u gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

Alınan karar kapsamında kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kapsam dışında tutulmuştur.

Karar, 2021/01 Geçici Vergilendirme Döneminden itibaren dikkate alınacaktır.

2021/01 itibariyle kazançların vergilendirilmesinde gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından uygulama esasları aşağıdaki gibidir;

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.