Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
25Mart2023

Deprem Yardımı İstisnası Nasıl Uygulanacak?

Depremzede çalışanlara yapılan yardımlara ilişkin usul ve esasları içeren Genel Tebliği (Seri No: 2) 25.03.2023 tarih ve 32143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

1. Tebliğdeki istisna şartları nelerdir?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılan ve ücret olarak kabul edilen ayni ve nakdi yardımların istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ayni ve nakdi yardımların;

  • 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılması,
  • Hizmet erbabının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması,
  • Nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 Türk lirasını aşmaması,
  • Hizmet erbabının mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılması şarttır.

Written by İrem Güner, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

23Mart2023

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Ek Kurumlar Vergisi Getirildi

12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 10'uncu maddesinin 27 no.lu fıkrası ile kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi yükümlülüğü getirilmiştir.

  • 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanun'un 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında,
  • 5520 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır. İlgili verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

13Mart2023

Kira Geliri Elde Edenler İçin Vergi Haritası

Her yıl gerçek kişilerin elde ettiği kira gelirleri, Mart ayı içerisinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilir. 2022 yılı gelirleri için ilgili beyannameler 31 Mart 2023 tarihine kadar verilmelidir. Kira gelirlerinin dışında hangi gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) kapsamına dâhil olduğu Gelir Vergisi Kanunu’nun 70'inci maddesinde belirtilmiştir.

Kira geliri beyanında, götürü gider uygulaması ve gerçek gider uygulaması olmak üzere iki yöntem esastır. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Aşağıdaki tabloda sadece mesken ve iş yeri kira gelirleri ile ilgili bilgi verilmiş olup detaylı bilgi ve daha fazlası için lütfen müşteri temsilcinize ya da bir uzmana başvurunuz.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

13Mart2023

Depremzedelere Yapılan Yardımlara Vergi ve SGK Primi İstisnası

13 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7440 Sayılı Kanun ile aşağıdaki hüküm yürürlüğe konulmuştur:

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca 213 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi kapsamında mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde;

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x