Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
02Haziran2022

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnternet İlanlarına Bildirim Zorunluluğu Getirildi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31.05.2022 tarihli ve 31852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 538 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet ortamında yayımlanan ilanlarla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim zorunluluğu getirildi.

538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

  • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
  • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmetsatış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,
  • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile iş yeri adres bilgilerini,
  • Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim zorunluluğu getirildi.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

01Haziran2022

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği

9 Seri no'lu 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği 27.05.2022 tarih ve 31848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Düzenleme

7346 sayılı Kanun'la yapılan ve 12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

5746 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik:

"Buna ilave olarak gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

20Mayıs2022

2022 Yılı Mayıs Ayı Yasal Yükümlülükler İçin Hatırlatma

Vergi Levhası Alımı

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31.05.2022'ye kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulması gerekmektedir.

408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile vergi levhalarının şirket merkez ve şubelerine asılması zorunluluğu kaldırılmış, iş yerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Vergi levhalarının iş yerinde bulundurulmadığının tespiti hâlinde her bir tespit için VUK 353/4 maddesi uyarınca 2022 yılı için 500,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

28Nisan2022

İhracat Bedellerinin Bankaya Bozdurulmasına İlişkin Zorunluluk %40'a Yükseltildi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 15.04.2022 tarihli talimatı ile 18.04.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ının İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankası'na satılacak ve Merkez Bankası’nın banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x