Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
18Ekim2021

Ar-Ge ve Teknokent Teşvikinde Değişiklik

31631 sayılı ve 17.10.2021 tarihli Resmî Gazete'de teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma yapan firmaları ilgilendiren önemli bir Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

Bu karara göre; teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere bu bölgeler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak uygulanan oran 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanacaktır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

12Ekim2021

Nakden ve Mahsuben İade Edilecek Gelir Vergisi Stopajlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete'de, yayımlanan 315 Seri No.lu Tebliğ ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin bazı hükümleri değiştirilmiştir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile ilgili vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerinin düzenlendiği tebliğde yeni güncellemeler yapılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

08Ekim2021

Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesi

25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Yönetmelik; basit konaklama tesislerinin (Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgesiz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışan konaklama tesisleri) belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemekte olup, basit konaklama tesislerine ve plaj işletmelerine belge verilmesine, plaj işletmelerinin uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ve tesislerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

01Ekim2021

KDV ve Stopaj İndirim Uygulaması 30.09.2021'de Sona Erdi

Bazı hizmet sektörlerinde uygulanan indirimli KDV oranı ve kira ödemelerinden kesilen indirimli stopaj oranı uygulaması 30.09.2021 tarihi itibari ile sona ermiştir.

01.10.2021 tarihinden itibaren eski oranlar uygulanacaktır.

KDV oranı %18 olarak uygulanacak olan mal ve hizmetler:

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x