Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
10Kasım2022

7420 Sayılı Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

09.11.2022 tarihli ve 32008 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri beraberinde getirmiştir.

Söz konusu Torba Yasa'nın yayımlanması ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır:

Written by Berkay Koçak, Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

31Ekim2022

Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Taşınmasına Ek Hüküm

Gelir İdaresi Başkanlığı 321 seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile daha önce yayımladığı 311 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin kümülatif gelir vergisi taşınmasına yönelik hükümlerine ekleme yapmıştır.

Eklenen bu hükme göre;

“Hizmet erbabının talep etmesi ve işverenlerin de kabul etmesi kaydıyla, yıl içerisinde aynı anda birden fazla işverenden alınan ücret gelirleri de kümülatif matrah dikkate alınarak tevkifata tabi tutulabilir.”

Bu hükümlerle birlikte kümülatif gelir vergisi matrahına ilişkin uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

27Ekim2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik (Seri No 43)

25.10.2022 tarih ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Düzenleme Yapılan Tebliğ ile;

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

19Ekim2022

Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılacak Düzenlemeler

07.10.2022 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri beraberinde getirecektir.

Çalışanlara Ödenen Nakdi Yemek Yardımına Vergi İstisnası;

İşverenlerce, iş yerinde ve müştemilatında yemek verilmediği durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL'sini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, ödemelerin bu tutarı aşan kısmı ile bu maksatla sağlanan diğer menfaatlerin ücret olarak vergilendirilmesi öngörülmektedir. Nakit yemek bedelinin çalışanların banka hesabına yatırılması ve çalışanlarca bu tutarların yemek hizmeti veren işletmeler dışında da kullanılması durumunda, söz konusu istisnadan faydalanılmasına imkân tanınacaktır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x