Vergi Kanunu

 
24Eylül2018

MUHTASAR BEYANNAMESİ VE SGK BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Değerli Müşterimiz,

Sizlere yeni bir erteleme olmazsa Ekim 2018 'de yürürlüğe girecek olan bir uygulama hakkında hatırlatma yapmak istiyoruz.

Genel Açıklama

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği gereğince,  vergi kanunlarına göre verilmesi gereken MUHTASAR beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 'nin "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" adı altında tek bir beyanname içinde toplanacağı duyurulmuştur. Daha sonra teknolojik altyapı ve uygulama güçlükleri nedeniyle çeşitli zamanlarda bu uygulamaya geçiş süreci ertelenmiştir. En son, Maliye Bakanlığı tarafından 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliği ile uygulama 01.10.2018 tarihine uzatılmıştır.

Written by Seda Arıcı, Selim Tankut Akdağ, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

14Eylül2018

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MALİ RAPORLARININ GİB’ E ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİLMESİNE DAİR YENİ YÖNETMELİK

30.09.2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 4. maddesine göre, eski ve yeni nesil yazar kasalardan alınan günlük Z raporlarına ait mail bilgilerin (seyyar EFT-POS özellikli ÖKC kullananlar hariç olmak üzere) 01.10.2018 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına bildirim yapması gerekmektedir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

13Eylül2018

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN ARALARINDA DÜZENLEDİKLERİ SÖZLEŞMELERDE YER ALAN BEDELLERİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMEMESİ HAKKINDA YENİ KARAR YAYINLANDI

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Karara göre, ilgili Resmi Gazetenin yayım tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,

  • Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu bedelden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamaz.
  • Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten 30 gün içinde (13 Eylül tarihinden itibaren), söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu

11Eylül2018

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMAYA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

30525 Sayılı ve 04.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018 – 32 / 48 numaralı Tebliğ ile Türkiye’ de yerleşik olarak bulunan kişiler tarafından yapılan ihracat işlemlerinden doğacak ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir. 2018 – 32 /48 numaralı Tebliğe göre ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmesi ve en az %80’inin bankalara satılması zorunlu tutulmuştur. 04.09.2018 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 2018 – 32 / 48 numaralı Tebliğin hükümleri altı aylık süre için geçerli olacaktır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x