Vergi Hukuku

 
21May2019

MAYIS AYI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN HATIRLATMA

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Gelir/kurumlar vergisi beyannamelerine istinaden elektronik ortamda oluşturulan ve internet vergi dairesine aktarılan vergi levhalarının, vergi mükelleflerinin bizzat kendileri tarafından veya bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla mayıs ayı sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekmektedir.

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununa istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Mükelleflerin hizmet aldıkları Mali Müşavirleri ya da mükellefler tam tasdike tabi ise kendi şifreleri ile vergi levhasını oluşturmalıdır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

07May2019

KDV ve ÖTV’de MATRAH, TUTAR ve ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV ve ÖTV’nin matrah, tutar ve oranlarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin konu başlıkları özetle şu şekildedir:

  • Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulaması;
  • Perde mekanizmalarında KDV uygulaması;
  • Bazı tütün mamullerinin asgari maktu vergi uygulaması;
  • Cep telefonlarında ÖTV oranı farklılaştırması;
  • Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek ÖTV tutarının tespitinde matrah değişikliği.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Hukuku

18Nisan2019

BAZI BEYANNAMELERİN BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.03.2019 Tarihli ve 115 Sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 01.04.2019 tarihinden itibaren başlamak üzere, düzenlenmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin beyanname verme ve ödeme süreleri değiştirilmiştir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

12Nisan2019

YILLIK İŞLETME CETVELİ 30.04.2019 TARİHİNE KADAR VERİLMELİDİR

Sanayi Sicil Belgesi olan işletmeler, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında bir önceki takvim yılına ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini takip eden yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmelidirler.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x