Open menu

Çalışma Hayatı

23 Şubat 2024

#lazygirljobs Akımından İlhamla İnsan Kaynaklarında Verimliliğe Yolculuk

Kategori Çalışma Hayatı, Teknoloji

#lazygirljobs Akımından İlhamla İnsan Kaynaklarında Verimliliğe Yolculuk

Tüm karmaşık işlerin, aslında acil ve gerekli olduğu hızlı tempolu İK dünyasında, #lazygirljobs trendi heyecan verici ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu akım daha akıllı, kolaylaştırılmış çalışma metodolojilerini savunarak, yüksek efor yerine verimliliği vurguluyor. CottGroup® olarak, bu hareketten ilham alarak İK ve bordro sistemlerinde devrim yaratacak çözümleri; üretim, BT, sağlık, eğitim ve perakende dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki profesyoneller için daha verimli ve kullanıcı dostu hâle getiriyoruz.

31 Ocak 2024

İş Arama İzni Nedir? İş Arama İzni Hesaplama

Kategori Çalışma Hayatı

İş Arama İzni Nedir? İş Arama İzni Hesaplama

İş Arama İzni Nedir?

İş arama izni, çalışanın mevcut işinden ayrılmadan önce yeni bir iş bulma sürecinde kullanabileceği bir izin türüdür. Bu izin, çalışanın iş arama faaliyetlerine odaklanmasına ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmesine olanak tanır. Çalışana ihbar süresi içinde ve mesai günlerinde kullanması için sağlanan bu hak "iş arama izni" olarak adlandırılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu 17. madde uyarınca, çalışanın veya işverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini bildirim süresi tanımak suretiyle fesih yoluna gitmesi hâlinde, yine İş Kanunu 27. madde uyarınca çalışana yeni iş arayabilmesi için izin verilmesi gerekmektedir. 27. maddede "Yeni İş Arama İzni" başlığı şu şekilde tanımlanmıştır.

"Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder."

10 Ocak 2024

2024 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaşları

Kategori Çalışma Hayatı

2024 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ve Maaşları

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programı, işsizliğin azaltılmasını hedefleyen, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat deneyimleyerek öğrenmeleri ve geliştirmelerini amaçlayan bir programdır. İşbaşı eğitim programı ile işverenler, nitelikli işgücü istihdam edebilmek adına, işe alacakları kişileri belirli bir süre gözlemleme şansına sahip olabilecekleri gibi personel arama maliyetinden de tasarruf etme imkânı bulurlar.

İşbaşı Eğitim Programının Faydaları Nelerdir?

İŞKUR işbaşı eğitim programı ile işverenler, istihdam etmek istedikleri personel adaylarını gerekli şartları sağladıktan sonra programa dâhil ederek asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti kadar bir tasarruf sağlayabilirler. Böylelikle işverenler işe almayı düşündüğü personeli, istihdam edeceği alanda çalışırken görme imkânı bularak kendi kurum kültürüne ve ihtiyaçlarına göre eğitme imkânı bulacaklardır. Programın olumlu bir şekilde sonlanması hâlinde SGK'lı olarak kurum içerisinde istihdam edilen personel için SGK teşviklerinden de faydalanabileceklerdir. Teşvikler hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşınız.

21 Şubat 2024

İş Kanunu Kapsamında Ara Dinlenme Süreleri ve Uygulama Esasları

Kategori Çalışma Hayatı

İş Kanunu Kapsamında Ara Dinlenme Süreleri ve Uygulama Esasları

4857 sayılı İş Kanunu'nun amacı birinci maddesinde "işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemek" olarak açıklanır. Bu amaç doğrultusunda Kanun pek çok hüküm ortaya koymuştur. Kanunla düzenlenen haklardan biri de Kanun'un "İşin Düzenlenmesi" başlıklı 4. Bölümünde yer alan ara dinlenme hakkıdır. Burada işçilerin çalışma süreleri içinde kullanacakları dinlenme süresi düzenlenmiştir. Ara dinlenme, işçilerin çalışma süreleri içinde kullandıkları bir kanuni haktır. Bu hakkı düzenleyen İş Kanunu'nun "Ara dinlenmesi" başlıklı 68. maddesi:

19 Ocak 2024

Özlük Dosyası Nedir? Özlük Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Kategori Çalışma Hayatı

Özlük Dosyası Nedir? Özlük Dosyası Nasıl Hazırlanır?

İş yaşantısında, işveren ve çalışan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve işleyişi, İş Kanunu çerçevesinde belirli kurallara tabidir. Bu kuralların bir parçası olan özlük dosyası; işveren ve çalışanın haklarını korumak, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamak ve iş ilişkilerini düzenli bir şekilde yönetebilmek adına oldukça kritik bir araçtır.

09 Ocak 2024

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Kategori Çalışma Hayatı

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Staj Nedir?

Staj, öğrencilere veya yeni mezunlara sağlanan ve belirli bir alanda veya sektörde pratik, uygulamalı bilgi ve beceri kazanmalarına olanak tanıyan geçici bir iş deneyimidir. Stajlar ücretli veya ücretsiz, tam zamanlı veya yarı zamanlı olabilir ve birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Öğrencilere, okul hayatında öğrendiklerini iş dünyasında uygulama fırsatı sunarken, aynı zamanda değerli bağlantılar kurmalarına ve seçtikleri mesleğe ilişkin içgörü kazanmalarına olanak tanır. Genel olarak, stajlar, kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmak ve iş piyasasında rekabet avantajı elde etmek isteyen bireyler için değerli bir basamak taşıdır. Günümüz iş dünyasında uzaktan ve hybrid çalışmanın yaygınlaşması online (uzaktan) stajın da artışına ve yeni normal olarak değerlendirilmesine yol açmıştır.

15 Şubat 2024

Prim Ödeme Gün Sayılarının Bildiriminde İhtilaflı Durumlar

Kategori Çalışma Hayatı

Prim Ödeme Gün Sayılarının Bildiriminde İhtilaflı Durumlar

Prim ödeme gün sayıları ve karşılığı ücret bildirimi çalışma hayatında en çok karıştırılan hususlardandır. Prime esas kazanç yönünden Sosyal Güvenlik Hukuku'nun ilgili alanına giriyorken, çalışma karşılığı ödenecek ücret hususu ise İş Hukuku'nun konusudur. Bu nedenle her iki disiplin bir arada değerlendirilerek sonuca gidilmesi gerekecektir. Çalışmada söz konusu yöntem izlenmek suretiyle değerlendirme yapılmıştır.

12 Ocak 2024

Türk İş Hukukunda Derhâl Fesih Hakkının Kullanılma Süresi

Kategori Çalışma Hayatı

Türk İş Hukukunda Derhâl Fesih Hakkının Kullanılma Süresi

İşçi ve işveren yönünden, iş ilişkisinin tek taraflı olarak sonlandırılmasının çeşitli sebep ve sonuçlara bağlanılması ile kanun koyucu tarafından iş ilişkisi taraflarının hak kaybına uğramaması amaçlanmıştır. Temel olarak 4857 sayılı İş Kanunu ("İş Kanunu") açısından yorumlandığında, iş akdinin taraflar açısından çekilmez kılındığı anda iş sözleşmesi taraflarının fesih hakkının gündeme geldiği söylenebilmektedir.

09 Ocak 2024

2024 İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama

Kategori Çalışma Hayatı

2024 İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Ne Kadar? İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik Maaşı (İşsizlik Ödeneği) Nedir?

"İşsizlik maaşı" ya da Kanun'da belirtilen adı ile "İşsizlik ödeneği", öncesinde sigortalı olarak çalışmış ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen tüm şartlara uygunluk sağlayan kişilerin, işsiz kalmaları sonucunda uğradıkları gelir kaybını önlemek amacıyla ekonomik açıdan desteklenmeleri için sağlanan ödenektir. İşsizlik maaşı, Kanun'da belirtildiği üzere sigortalı işsizlere birtakım koşulları sağlamalarına istinaden işsiz kaldıkları dönemde belirli bir süre ve miktarda yapılmaktadır. İşsizlik maaşı ödenmesinin amacı, işsiz kalan bireyin, işsiz kaldığı dönemde kendisi ve ailesinin yaşamını sürdürebilme imkânına sahip olma hakkıdır.

1 2 3 4 5  >>  

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x