Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
28Temmuz2021

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik

27.07.2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmî Gazete ile "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

Buna göre; Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

28Temmuz2021

SGK Beş Puanlık Prim İndiriminde Borç Sorgusu

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5 puanlık indirimde borç sorgulamasıyla ilgili olarak 2021/26 sayılı ve 19.07.2021 tarihli Genelgesini yayımlamıştır.

Genelgeye göre, 5 puanlık indirim uygulanmasında aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır:

Beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu, 2021 Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren iş yeri bazında değil, işverenin Türkiye genelindeki tüm iş yerleri esas alınarak sorgulanacaktır.

Bu durumda, beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla iş yeri dosyasının bulunması hâlinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm iş yerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

26Temmuz2021

2021 II. Dönem Çocuk Yardımı İstisnası

07.07.2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-421208 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge'de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2021 - 31.12.2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

12Temmuz2021

Muhtasar ve Prim Ödeme Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı 08.07.2021 tarihli ve 136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlamıştır.

Bu sirkülere istinaden;

26 Temmuz 2021 gün sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x