Sgk Kanunu

 
05Nisan2019

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMALARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

18.03.2019 Tarihli ve 4299189 Sayılı “E-Devlet Üzerinden Askerlik ve Doğum Borçlanma Taleplerinin Alınması” konulu SGK Genel Yazısı yayımlandı.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

05Nisan2019

4B İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ÇALIŞMAZLIK BEYANI E-DEVLETTEN YAPILABİLECEK

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. maddesinin 1/b bendi kapsamındaki (Bağkurlu) sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hallerinde istirahat raporu alınmış olması şartıyla çalışılmayan süreler için Kanunun 18. maddesine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

26Mart2019

ÜCRET VE PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 2019/07 SGK GENELGESİ

22.02.2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesiyle 4447 s. İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. Maddesine şu fıkra eklenmiştir:

01/02/2019 – 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak – Aralık döneminde aylık prim ve hizmet belgesi ile 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. İşverene sağlanacak bu ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.

Written by Osman Tiriş, Posted in Sgk Kanunu

13Mart2019

KONUT KAPICILIĞI İŞYERLERİ KOLAY İŞVERENLİK KAPSAMINA ALINDI

Bilindiği üzere, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (“Kanun”) ek 9.maddesinde 7103 sayılı Kanun’un 68.maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde konut kapıcılığı işyerleri de kolay işverenlik kapsamına dahil edilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından 05.03.2019 tarihinde yayımlanan 2019/6 sayılı Genelge ile konut kapıcılığı işyerlerine uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x