Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
13Eylül2022

2022 Asgari Ücret Desteği Usul ve Esaslar

01 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesiyle birlikte Asgari Ücret Desteği'nin 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanması kararlaştırılmıştı.

07.09.2022 tarihli ve 2022/19 sayılı Genelge ile Asgari Ücret Desteği Usul ve Esasları da açıklandı.

Özet olarak, Kanun’da belirtilen şartların sağlanması hâlinde herhangi bir başvuru gerekmeksizin SGK tarafından asgari ücret desteği önümüzdeki dönemde ödenecek sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecektir.

Bu maddeye göre:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

08Temmuz2022

2022 Temmuz Ayı İtibarıyla Yemek ve Yol Bedeli İstisnaları

  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
  • Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce iş yeri veya iş yerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 01 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere 51,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

07Temmuz2022

2022 Asgari Ücret Desteği

01 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun'un 64'üncü maddesiyle birlikte asgari ücret desteğinin 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Kanun'da belirtilen şartların sağlanması hâlinde herhangi bir başvuru gerekmeksizin SGK tarafından asgari ücret desteği önümüzdeki dönemde ödenecek sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecektir.

2022 yılı asgari ücret desteğinden yararlanma şartları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

04Temmuz2022

2022 II. Dönem Bordrodaki Yasal Kesintiler

Türkiye'deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte; Türkiye'deki irtibat bürolarından elde edilen ücret gelirleri, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14'e istinaden gelir vergisinden istisnadır ve sadece sosyal güvenlik primine tabidir.

Ayrıca 2022 yılı itibarıyla ücret gelirlerine ilişkin olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarını geçmeyecek gelir vergisi istisna tutarı uygulanmaya başlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik primleri, aylık olarak ücret üzerinden hesaplanmakta ve çalışan ile işveren tarafından müştereken ödenmektedir. Katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x