Sgk Kanunu

 
05Ekim2018

SGK BORÇLARINA YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 18.09.2018 tarihinde yayımlanan 2012/27 sayılı Genelgede Değişiklik yapılmasını düzenleyen “2018/32 sayılı Genelge” ile, Kurum alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığının tespiti adına çözüm yolu getirilmiştir.

İlgili çözüm yoluna göre; SGK il müdürlükleri, işyeri dosyalarını ve sigortalıların borçlarını bundan sonraki süreçte düzenli aralıklarla tarayarak, incelemeye en eski borçtan başlamak üzere Kurum’a olan borçların tespitini yapacaktır. Zamanaşımını kesen ve durduran sebepleri araştırdıktan sonra eğer borçlar zamanaşımına uğramışsa, borçlulara Borç Bilgilendirme Formu gönderilecektir. Borçlulara yapılacak olan tebligatta borcun 15 gün içerisinde ödenmesi talep edilecektir. Tebligatla birlikte mükellef kendi rızasıyla ödeme yapmak isterse ilgili SGK müdürlükleri tarafından ödemeler kabul edilecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu

24Eylül2018

MUHTASAR BEYANNAMESİ VE SGK BİLDİRGESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

Değerli Müşterimiz,

Sizlere yeni bir erteleme olmazsa Ekim 2018 'de yürürlüğe girecek olan bir uygulama hakkında hatırlatma yapmak istiyoruz.

Genel Açıklama

18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği gereğince,  vergi kanunlarına göre verilmesi gereken MUHTASAR beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 'nin "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" adı altında tek bir beyanname içinde toplanacağı duyurulmuştur. Daha sonra teknolojik altyapı ve uygulama güçlükleri nedeniyle çeşitli zamanlarda bu uygulamaya geçiş süreci ertelenmiştir. En son, Maliye Bakanlığı tarafından 29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliği ile uygulama 01.10.2018 tarihine uzatılmıştır.

Written by Seda Arıcı, Selim Tankut Akdağ, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

13Eylül2018

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK KİŞİLERİN ARALARINDA DÜZENLEDİKLERİ SÖZLEŞMELERDE YER ALAN BEDELLERİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMEMESİ HAKKINDA YENİ KARAR YAYINLANDI

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Karara göre, ilgili Resmi Gazetenin yayım tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,

  • Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu bedelden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamaz.
  • Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten 30 gün içinde (13 Eylül tarihinden itibaren), söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu

25Haziran2018

İŞVERENLERE SUNULAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SGK GENELGESI İLE UYGULAMAYA KOYULDU

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 75inci maddesine göre; 2018 yılında işverene sağlanacak olan Asgari Ücret Desteği tutarının belirlenmesi hususu, Bakanlar Kurulu’nca 09.04.2018 tarihinde karara bağlanmıştır. 09.04.2018 Tarihli ve 2018/11668 no’lu SGK genelgesinde ilgili karar hakkındaki detaylar aşağıdaki gibidir;

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x