Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
25Ekim2021

SGK İşveren İşlemlerinde Değişiklikler

SGK, 21.10.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Genelgesi ile 2020/20 sayılı Genelgesindeki "1.1 - Tescil edilecek iş yerlerinde iş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile iş yeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler" ile "1.2 - İş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler" başlıklı kısımlarında değişiklikler yapmıştır.

Yeni Genelgedeki değişiklik ile; "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29'uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

01Ekim2021

Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler

1 Ekim 2021 tarih ve 31615 sayılı Resmî Gazete'de "İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Yönetmelik detayları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1) Madde 8'e göre; "İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar, yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile aşağıdaki ve benzeri hususlar dikkate alınarak belirlenir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

30Eylül2021

Kısa Vadeli Sigorta Uygulama Tebliği Hakkında

SGK, kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ yayımladı.

İlgili hüküm aşağıdaki şekildedir:

"28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

30Eylül2021

İstirahatli Çalışanın SGK'ya Bildirimi Hakkında

SGK, istirahatli olan çalışanların iş yerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce SGK'ya bildirilmesine ilişkin tebliği yürürlükten kaldırdı.

İlgili hüküm aşağıdaki şekildedir:

"27579 sayılı ve 12.05.2010 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İş Yerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x