Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
09Mayıs2022

SGK İşveren Temsilciliği Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, İşveren Temsilciliği Uygulamasına ilişkin bir Genel Yazı yayımladı.

Genel Yazı’da aşağıdaki konulara dikkat çekilmiştir:

İş yerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayılarına göre SGK tarafından belirlenecek özel sektör işverenlerinin taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, yapılması gereken iş ve işlemlerin yakın takip edilerek hızlıca sonuçlandırılması amacıyla, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan personel arasından “SGK İşveren Temsilcisi” belirlenecektir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

07Nisan2022

Yurt Dışı Yoklama Uygulaması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu, 3201 sayılı Kanun'a istinaden yurt dışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olanların yoklama işlemlerine ilişkin bir Genel Yazı yayımladı.

Genel Yazı'da aşağıdaki konulara dikkat çekilmiştir:

Borçlanılan yurt dışı sürelerine göre bağlanan aylıklar, yurt dışında kısa süreli çalışmaya tabi işler hariç olmak üzere, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışmaya, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlanılan tarihten itibaren kesilmektedir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

04Nisan2022

Bazı Nace Kodları Güncellendi

08.03.2022 tarihli ve 31782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. "10.89.01 kodlu Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı) nace kodunun tanımı, "Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve psikolojik danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı)" olarak değiştirilmiştir.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

22Mart2022

İşçi Sendikalarında İşsizlik Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Kanun uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesileceğine dair bir Genel Yazı yayımlamıştır.

Genel Yazıda aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

5510 sayılı Kanun’da işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerin Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, 6356 sayılı Kanun kapsamında da yönetici kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyeleri olarak tanımlandığından sendikada yönetici olarak görev alan kişilerin 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x