Sgk Kanunu

 
11Aralık2018

30.11.2018 TARİHLİ TORBA YASA TEKLİFİNDEKİ BAZI DÜZENLEMELER

30.11.2018 tarihinde TBMM’ye sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde ekonomik büyümeye katkı sağlamak, gelir ve refah düzeyini arttırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapılacaktır.

71 Maddelik kanun teklifinde bulunan bazı maddeler aşağıdaki gibidir;

Written by Seda Arıcı, Selma Kıy, Posted in Borçlar Kanunu, Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

06Aralık2018

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI ALTI AY SÜRE İLE UZATILDI

30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun” 10. Maddesinin 13. Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan sürelerin, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına dair 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda, söz konusu varlıkların bildirimi ve bildirilen tutarlar üzerinden %2 oranında vergi ödenmesine ilişkin süreler, bitim tarihlerinden itibaren altı ay süreyle uzatılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Sgk Kanunu, Vergi Kanunu

23Kasım2018

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09.11.2018 tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik, 30.04.2011 tarihinde 27920 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin üzerinde yapılan değişiklikleri içermektedir. İlgili yönetmelik, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun detayları aşağıda belirtilen Ek 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Written by Osman Tiriş, Posted in Sgk Kanunu, İş Kanunu

23Kasım2018

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN İŞVEREN PRİM BORÇLARINDAN MAHSUP EDİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca 4/a veya 4/b sigortalı çalışanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alması şartıyla SGK tarafından Geçici İş Görmezlik Ödeneği verilmektedir. Yine aynı maddenin 6.fıkrasında: “Geçici iş göremezlik ödenekleri, toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir” hükmü yer almaktadır. SGK 2016/21 sayılı Genelgesi ile bahsi geçen uygulamadan sadece toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idareleri değil, talep eden tüm işyerlerinin yararlanması sağlanmıştır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Sgk Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x