+90 212 244 9222

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
09Şubat2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Birleşmesi 1 Mart 2020’ye Kadar Ertelendi

1/1/2020 itibariyle Türkiye genelinde uygulamaya girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, 9/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” ile Türkiye genelinde uygulanması 1/3/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bununla birlikte, bu tarihe kadar yeni pilot bölgeler belirlenmiş ve uygulama tarihleri aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır;

  • Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017
  • Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018
  • Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2020 (281 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki bankalar hariç)
  • Diğer illerdeki mükellefler/işverenler için 1/3/2020

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

07Şubat2020

506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesine Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 27.01.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı genelgeye göre;

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile birlikte; 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler için, 1/2/2019 tarihinden itibaren beş puanlık indirim uygulanmayacak. Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan prim teşviklerinden yararlanabilecektir.

Bu Genelge hükümleri ise 1/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

SGK’nın 27.01.2020 tarihli genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

03Ocak2020

Vergi Ödemesi Yapılabilecek Bankalar

Gelir İdaresi Başkanlığı 2020 yılı itibariyle vergi ödemesi yapılabilecek anlaşmalı bankaların ve bu bankalar ile hangi yollarla vergi ödemesi yapılabilineceğinin listesini yayınladı.

Duyuruya göre; Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren bankalara ait kredi kartı ve banka kartlarıyla vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan tüm alacakların ödemesi yapılabilmektedir.

İlgili listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Bankalar

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

03Ocak2020

Kısmi Süreli Çalışan Yabancılar İçin Yeni Eksik Gün Nedeni

Hatırlayacağınız üzere, SGK tarafından yabancı uyruklu çalışanların eksik gün belgeleri ile ilgili 18.03.2019 tarihli yazısında değindiği hususlardan bir kısmı aşağıdaki noktaları içermekteydi;

Eksik gün belgelerinin düzenlendiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinin 13. fıkrasında yer alan belgelerden:

  • Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
  • Gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeler,
  • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmet İhracatçıları Birliği 3.lük Ödülü