Open menu
30Aralık2019

2020 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

2020 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri
 • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
 • Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı
 • Engellilik İndirimi
 • 2020 yılı Gelir Vergisi Oranları
 • Damga Vergisi Oranı

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23.00 TL olarak tespit edilmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yol yardımı tutarı 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 12 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

 1. Birinci Derece Engelli İndirimi 1400,00 TL
 2. İkinci Derece Engelli İndirimi 790,00 TL
 3. Üçüncü Derece Engelli İndirimi 350,00 TL

2020 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede 310 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Minimum Maksimum %
0 22.000 %15
22.000,01 49.000 %20
49.000,01 180.000 %27
180.000,01 600.000 %35
600.000,01 ve fazlası   %40

Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 27.12.2019 Tarihli ve 30991 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede 64 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yayımlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 1. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 43,70 TL
 2. Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 58,80 TL
 3. Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler için damga vergisi tutarı 69,70 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

/en/legislation/item/2020-legal-parameter-changes

Diğer Mevzuatlar