Open menu
29Aralık2017

2018 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

2018 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri
  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
  • Engellilik İndirimi
  • 2018 yılı Gelir Vergisi Oranları
  • Damga Vergisi Oranı

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16.00 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

  1. Birinci Derece Engelli İndirimi 1000,00 TL
  2. İkinci Derece Engelli İndirimi 530,00 TL
  3. Üçüncü Derece Engelli İndirimi 240,00 TL

2018 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazetede 302 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu güncellemeye göre,

Minimum Maksimum %
0 14.800 %15
14.800,01 34.000 %20
34.000,01 120.000 %27
120.000,01 ve fazlası   %35

Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 29.12.2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 28,90 TL
  2. Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 38,80 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Written by Selma Kıy, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.