Open menu

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
16Nisan2021

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğin Amacı Nedir?

Yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Written by Selin Malkoç, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

01Aralık2020

İYS'ye Kayıt İçin Son Tarih Ertelendi

30.11.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmî duyuruya göre hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) kaydolma ve mevcut onaylarını yükleme tarihi, COVID-19 virüsünün iş süreçlerine olumsuz etkileri gözetilerek ertelenmiştir. Duyuruya göre:

  • 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Şubat 2021 tarihine;
  • 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Mayıs 2021 tarihine, bu onayların vatandaş tarafından kontrol edilme son tarihi ise 15 Temmuz 2021 tarihine ertelenmiştir.

Written by Rabia Dağcı, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

26Kasım2020

İleti Yönetim Sistemi ve Yeni Uygulamalar

Bu mevzuat yayınındaki süreler, ertelenmeler ve yeni açıklamalar doğrultusunda güncelliğini yitirmiş olabilir. Söz konusu yükümlülükleriniz ile ilgili güncel bilgi ve sorularınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

28.08.2020 tarihli 31227 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in ("E-İleti Yönetmeliği" veya "Yönetmelik") 2. Maddesi değiştirilmiş ve alınan onayların İleti Yönetim Sistemi'ne ("İYS") aktarılması için son tarih 1.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İYS nedir? Kimler mevzuat yükümlüsüdür? Bu süreye kadar mevzuat yükümlüleri ne yapmalıdır?

Bu yazımızda mevcut düzenlemeler çerçevesinde elektronik iletiler ile kurulacak ticari iletişimin temel esaslarını ve İYS'yi açıklayacağız.

Elektronik Ticari İleti Nedir, E-ileti Düzenlemeleri Hangi Durumlara Uygulanır?

Elektronik ticari iletiler, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ("E-Ticaret Kanunu" veya "Kanun"), Yönetmelik ve ilgili mevzuatlarda düzenlenmiştir.

Yönetmelik kapsamına dahil olan, hizmet sağlayıcılar tarafından mal ve hizmetlerini veya işletmesini tanıtma, pazarlama ya da bunları başkası adına yapma amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla kurulan ticari iletişimdir. Bununla birlikte özel sektörel düzenlemelere tabi bazı alanlar ise Yönetmelik'ten istisna tutulmuştur. Bunlar:

Written by Rabia Dağcı, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

20Nisan2020

7244 Sayılı Torba Kanun Kapsamında COVİD-19 ve Bazı Kanunlar Hakkında Yapılan Düzenlemeler

COVİD-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik maddeler ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7244 sayılı Kanun, alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına, kanunla düzenlenen bazı sürelerin uzatılmasına, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla iş hayatına getirilen yenilikleri ve daha birçok düzenlemeyi içermektedir.

Kanunda yer alan düzenlemeleri aşağıda bulabilirsiniz:

MADDE 1 – Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

COVİD-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle;

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu, Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4  >>  
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.