+90 212 244 9222

Türk Ticaret Kanunu

 
02Ocak2019

2019 Yılı Temerrüt Faizi Oranı Belirlendi

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, mal ve hizmet tedariklerinde eğer sözleşmede bir temerrüt faizi oranı belirlenmemişse ve/veya belirlenen oran geçersiz ise, T.C. Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen temerrüt faiz oranı uygulanmaktadır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu

13Eylül2018

Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Aralarında Düzenledikleri Sözleşmelerde Yer Alan Bedellerin Döviz Cinsinden Belirlenmemesi Hakkında Yeni Karar Yayınlandı

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Karara göre, ilgili Resmi Gazetenin yayım tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,

  • Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu bedelden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamaz.
  • Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten 30 gün içinde (13 Eylül tarihinden itibaren), söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu

02Ekim2015

E-FATURA , E-DEFTER BAŞVURUSU VE KULLANIM SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK BİRKAÇ HUSUS

20 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter ve elektronik fatura kullanım alanı genişlemiş olup bu yazımızda hangi mükelleflerin zorunluluk kapsamında olduğu, başvuru süreçleri ve devamında dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.

İlgili tebliğ ile 2014 yılı ve müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu kriterin dışında detaylarına ilgili tebliğden de ulaşabileceğiniz özetle; ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki mallar nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükellefler , ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler de e-defter ve e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Written by Mükremin Akbulut, Posted in Vergi Hukuku, Türk Ticaret Kanunu

15Temmuz2015

E-NOTER YOLUNDA ...

E-noter yolunda atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Noterlik işlemleri artık elektronik ortamda yapılacak.

11 Temmuz 2015 Cumartesi günü resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle noter huzuruna gitmeden de noterlik işlemlerini yapabileceğiz. 1 Mart 2016'da yürürlüğe girecek olan yönetmelikle1 güvenli elektronik imza kullanılarak noter huzuruna gitmeden aşağıdaki işlemler yapılabilecek.

  • Çevirme İşlemleri
  • Tescil İşlemleri
  • Tespit İşlemleri
  • Örnek Verme İşlemleri
  • Defter Onayları
  • İmza Onaysız İhtarname ve İhbarname

Noter huzuruna gitmeden yapılabilecekler şimdilik bunlarla sınırlandırılmıştır. Fakat bir çok noterlik işlemi güvenli elektronik imza ile yapılabilecek/başlatılabilecek fakat sonuçlandırma aşamasında ilgililerin noter huzurunda olması gerekecektir. İşlemlerin geçerliliği " Güvenli elektronik imza " , " Zaman Damgası " ve " KEP " ile sağlanacaktır.

İlgili yönetmelik gereği sistem altyapısının kurulması ve işletilmesi için "Noterler Birliği" yetkilidir. Sistemde istenilen noterin seçilmesi, yapılan işlemlerin elektronik ortama kaydedillmesi, en yakın noterin bulunması , ödeme işleminin yapılması, vb. özellikler yer alacaktır.

İlgili düzenlemeyi içeren yönetmeliği buradan görüntüleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen müşteri temsilcinizle veya bir uzmanla görüşünüz.

-------------------------------------------------

111.07.2015 Tarih 29413 sayılı resmi gazete

Written by Mükremin Akbulut, Posted in Türk Ticaret Kanunu

1 2 3  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmet İhracatçıları Birliği 3.lük Ödülü