Open menu

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
30Mayıs2024

7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7511 sayılı Kanun"), 23.05.2024 tarihli 32560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İşbu 7511 sayılı Kanun ile esaslı olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("Türk Ticaret Kanunu") dair değişiklik yapılması hedeflense de Türk Ticaret Kanunu'na ek olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu gibi çeşitli kanunlardaki hükümlere dair birtakım değişikliklere de yer verilmiştir.

Yazar Taylan Ege Günel, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

24Ocak2024

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitler Güncellendi

23.01.2024 tarihli 32438 sayılı Resmî Gazete'de İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ ile 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitler ("Satış Usulü Yönetmeliği") ÜFE oranları dikkate alınarak güncellenmiştir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Taylan Ege Günel, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

16Ocak2024

KOSGEB Destek Programlarına İlişkin Değişiklikler Yayımlandı

Bu Yönetmelik; işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarına ilişkin esasları kapsar.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Taylan Ege Günel, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

02Ocak2024

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

02.01.2024 tarihli 32417 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu'nun 1530. Maddesi 7. Fıkrası uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı ve asgari giderim tutarını ilan etmektir.

İlgili Kanun; alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her yıl ocak ayında ilan edeceğine ilişkindir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com