Open menu

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
04Nisan2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 1 Nisan 2022 tarih ve 31796 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Tüketici kredilerinde, cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi hâlinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanabilecek.
  • Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.
  • Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak.
  • Tarafların İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

23Mart2022

Teknolojik Ürün Yatırımlarına Destek Programında Değişiklikler Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 22 Mart 2022 tarihli ve 31786 sayılı Resmî Gazete'de Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlandı. Yönetmelik ile teknolojiye yapılacak yatırımlardaki devlet desteğinin artırılması amaçlanmıştır. Yatırım için destek başvurusunu Değerlendirme Komisyonu ("Komisyon") değerlendirerek karara bağlayacaktır.

Yönetmelik'te dikkat çeken hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

22Mart2022

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Neleri Düzenlemektedir?

Yönetmelikte, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmektedir.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

18Mart2022

Yurt Dışı Çıkış Harcında Fiyat Artışı

18.03.2022 tarih ve 31782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5307 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Kararı”) ile yurt dışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen harç tutarı 50 TL’den 150 TL'ye yükseltildi.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Nedir?

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkan tüm Türk vatandaşlarının ödemesi zorunlu olan bir bedeldir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x