Open menu

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
24Ocak2024

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitler Güncellendi

23.01.2024 tarihli 32438 sayılı Resmî Gazete'de İcra Ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ ile 08.03.2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan parasal limitler ("Satış Usulü Yönetmeliği") ÜFE oranları dikkate alınarak güncellenmiştir.

Yazar Gökşen Bakay, Taylan Ege Günel, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

16Ocak2024

KOSGEB Destek Programlarına İlişkin Değişiklikler Yayımlandı

Bu Yönetmelik; işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarına ilişkin esasları kapsar.

Yazar Gökşen Bakay, Taylan Ege Günel, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

02Ocak2024

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı

02.01.2024 tarihli 32417 sayılı Resmî Gazete'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğin amacı; Türk Ticaret Kanunu'nun 1530. Maddesi 7. Fıkrası uyarınca alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı ve asgari giderim tutarını ilan etmektir.

İlgili Kanun; alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hâllerde uygulanacak faiz oranını ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her yıl ocak ayında ilan edeceğine ilişkindir.

Yazar Gökşen Bakay, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

28Kasım2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Arttırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

25 Kasım 2023 Cumartesi tarihli 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının arttırılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İlgili karar ile;

Yazar Gökşen Bakay, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x