+90 212 244 9222

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
20Nisan2020

7244 Sayılı Torba Kanun Kapsamında Covid-19 ve Bazı Kanunlar Hakkında Yapılan Düzenlemeler

Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik maddeler ve bazı kanunlarda yapılan değişiklikleri içeren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7244 sayılı Kanun, alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına, kanunla düzenlenen bazı sürelerin uzatılmasına, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarla iş hayatına getirilen yenilikleri ve daha birçok düzenlemeyi içermektedir.

Kanunda yer alan düzenlemeleri aşağıda bulabilirsiniz:

MADDE 1 – Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle;

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu, Ticaret Hukuku Mevzuatı

02Ocak2019

2019 Yılı Temerrüt Faizi Oranı Belirlendi

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, mal ve hizmet tedariklerinde eğer sözleşmede bir temerrüt faizi oranı belirlenmemişse ve/veya belirlenen oran geçersiz ise, T.C. Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında ilan edilen temerrüt faiz oranı uygulanmaktadır.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı

13Eylül2018

Türkiye'de Yerleşik Kişilerin Aralarında Düzenledikleri Sözleşmelerde Yer Alan Bedellerin Döviz Cinsinden Belirlenmemesi Hakkında Yeni Karar Yayınlandı

13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmî Gazetede “Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

Karara göre, ilgili Resmi Gazetenin yayım tarihi olan 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren,

  • Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu bedelden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamaz.
  • Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten 30 gün içinde (13 Eylül tarihinden itibaren), söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı

21Mart2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapilmasına Dair Kanun Yayınlandı

10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7099 Sayılı yasayla birlikte değişiklik yapılan konularda süreçlerin iyileştirilerek, katlanılan işlem maliyetlerinin de azaltılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.