Open menu

Ticaret Hukuku Mevzuatı

 
29Aralık2022

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların faaliyet ve denetimleri ile bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile düzenlenen konular aşağıdaki gibidir:

1- Bilgi Verme Zorunluluğu

Yönetmelik ile "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" ("ETHS") ve "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" ("ETAHS") tanımı yapılmıştır.

Bu doğrultuda, ETHS'nin ve ETHAS'nin kendilerine ait elektronik ticaret ortamında iletişim başlığı altında Yönetmelik'te belirtilen bilgileri bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

2- Siparişe İlişkin Yükümlülükler

ETHS ve ETHAS'nin elektronik ortamda; ikinci el malların ayrı kategoride satışa sunulması, bedele ve teslimat ile vergi masraflarına ilişkin hususların ödeme bilgileri girilmeden önce sunulması, sipariş onaylanmadan önce özet sipariş formu ile ‘geri al' gibi teknik araçların sağlanması hususlarında yükümlülük getirilmiştir.

Written by Mustafa Atahan Öztürk, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

08Kasım2022

Türk Ticaret Kanunu’nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

08.11.2022 ve 31953 sayılı Resmî Gazete'de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") yayımlanmıştır. Değişiklik Tebliği ile yapılan düzenleme kısaca aşağıdaki gibidir:

Değişiklik Tebliği ile 15 Eylül 2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in (“Tebliğ”) geçici 1'nci maddesi olan;

Written by Berkay Koçak, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

21Eylül2022

Hakem Heyetleri Yönetmeliği Yayımlandı

1) Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan, tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıkları sonuçlandıran kurumlardır.

2) Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ile Getirilen Önemli Düzenlemeler Nelerdir?

İlgili Yönetmelik ile eski yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esasları ile iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar genel olarak belirlenmiştir.

21.09.2022 ve 31960 sayılı Resmî Gazete'de Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlanmıştır. Yönetmelik'te yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

Written by Berkay Koçak, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

14Eylül2022

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Elektronik Mühür Nedir?

Elektronik mühür, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve elektronik mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri olarak tanımlanmaktadır.

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Getirilen Önemli Düzenlemeler Nelerdir?

14.09.2022 ve 31953 sayılı Resmî Gazete'de Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlanmıştır. Yönetmelik'te yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir:

Written by Berkay Koçak, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x