Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

12Nisan2023

Anayasa Mahkemesi Kişisel Verilerin Korunmasını Talep Etme Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi 12.04.2023 tarihli ve 32161 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararı ile 14.01.2019 tarihli ve 2019/4055 numaralı başvuruya istinaden, Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kişinin diğer kurum ve kuruluşlara gönderdiği dilekçelerin üst yazılarında tutuklama, suç türü ve kimlik bilgilerinin rızası olmaksızın paylaşılması ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

Written by Mustafa Atahan Öztürk, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

28Mart2023

Vekaleten Yapılacak Şikâyetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Anayasadaki düzenlemeler ve 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki ("KVKK") düzenlemeler kapsamında veri sorumlusuna başvuru ve Kurul'a şikâyet düzenlemeleri mevcuttur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda; 27.03.2023 tarihi itibarıyla Kurum'un internet sitesinde bulunan "Şikâyet Modülü" sisteminde avukatların vekaleten Kurul'a şikâyet iletebileceği şekilde güncellendiği bildirilmiştir.

Written by Mustafa Atahan Öztürk, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

27Mart2023

Seçim Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması İçin Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar Hakkında Bilgi Notu

Seçim faaliyetleri kapsamında; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde tanımlanan siyasi partiler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmelidir.

Yayımlanan bilgi notu ile siyasi partilerin; siyasi partilerin kuruluş bildiri ve belgelerinde, siyasi parti sicilinde, seçimlerin yapılması aşamasında, organlarda görev alanların ilgili makamlara bildirilmesinde, aday gösterme ve parti seçmen listesine ilişkin kimlik tespitinde, önseçim evrakının saklanmasında veri işleme faaliyetleri yürütüldüğü bildirilmiştir.

Written by Mustafa Atahan Öztürk, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

01Şubat2023

Açık Rıza ve Battaniye Rıza Kavramları

Kişisel verilerin işlenme şartları, Türk Hukuku'nda çeşitli alanlarda düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, Anayasa'nın "Özel Hayatın Gizliliği" başlıklı 20'nci maddesinde "Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir." ifadesi yer almaktadır.

Anayasa'nın yanında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5'inci maddesinde ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 6'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu denetlenirken KVKK'nın "Genel İlkeler" başlıklı 4'üncü maddesinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x