Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

01Aralık2021

Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ve Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlandı

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmet Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") 01.12.2021 tarih ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Her iki düzenleme de Resmî Gazete'de yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup mevcut düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Yönetmelik ve Tebliğ ile kuruluşlar için lisans alma, hassas verilerin ve kişisel verilerin korunması hususunda önemli düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik Neleri Düzenliyor?

Yönetmelik'te dikkat çeken önemli düzenlemeler şunlardır:

Written by Selin Malkoç, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı

29Kasım2021

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2022 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) bendi uyarınca yeniden değerleme oranı 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak açıklanmıştır.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

03Kasım2021

Çin Kişisel Bilgi Koruma Kanunu 1 Kasım 2021 Tarihinde Yürürlüğe Girdi

Uzun zamandır beklenen Çin Kişisel Bilgi Koruma Kanunu (bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır.) Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi tarafından, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 20 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır. Kanun, esas olarak, Çin Halk Cumhuriyeti (bundan sonra "Çin" olarak anılacaktır.) içerisinde faaliyet gösteren şirketler tarafından kişisel verilerin nasıl toplanacağını, kullanılacağını, işleneceğini, paylaşılacağını ve yurt dışına aktarılacağını düzenlemektedir. Bu alanlardaki hukuki çerçeveyi belirleyen Kanun, daha önce Çin Siber Güvenlik Kanunu (bundan sonra "CSL" olarak anılacaktır.) ve ulusal düzenlemeler tarafından oluşturulan yerel veri koruma rejimini tamamlayıcı niteliktedir. Çin’in mevcut hukuki yapısı incelendiğinde görülmektedir ki, kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğine ilişkin hukuki ve teknik tedbirler çeşitli kanunlar, ikincil düzenlemeler ve uyum standartlarını içeren rehberler aracılığıyla uygulanmaktadır. Bu noktada Kanun, kişisel verilere ilişkin olarak kapsamlı ve ulusal düzeyde geçerli ilk düzenleme sıfatını haizdir. Rehberler ve ikincil düzenlemeler yerine şirketlere yönelik hukuki bağlayıcılığı bulunan çeşitli uyum standartlarını havi olması itibarıyla önem arz etmektedir.

Written by Onur Saygın, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

03Mayıs2021

İnsan Hakları Eylem Planı'nda KVKK Hedefleri Açıklandı

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Özel Hayatın Korunması Başlığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılması planlanan değişiklikler, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi'nin 6.7. bölümünde açıklanmıştır. Buna göre KVKK, Avrupa Standartları ile uyumlu hâle getirilecek ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne paralel düzenlemeler hayatımıza girecektir. Bununla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, veri sorumlularına düzenlenen cezalarla ilgili yeni düzenlemeler de planda yer almaktadır.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x