Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

01Şubat2023

Açık Rıza ve Battaniye Rıza Kavramları

Kişisel verilerin işlenme şartları, Türk Hukuku'nda çeşitli alanlarda düzenlenmiştir. Bunlardan ilki, Anayasa'nın "Özel Hayatın Gizliliği" başlıklı 20'nci maddesinde "Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir." ifadesi yer almaktadır.

Anayasa'nın yanında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") "Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 5'inci maddesinde ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları" başlıklı 6'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygunluğu denetlenirken KVKK'nın "Genel İlkeler" başlıklı 4'üncü maddesinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

20Aralık2022

Anayasa Mahkemesi Kişisel Veriler ile Bağlantılı Etkili Başvuru Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

20.12.2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 28.06.2022 tarihli ve 2018/6161 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı ile kamusal makamlar tarafından yürütülmesi ve üstlenilmesi gereken bir pozitif yükümlülük olan etkili başvuru hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Başvurucu; kendisine ait telefon hattına ait olan ve belirli bir tarih aralığını içeren internet verilerinin, log kayıtlarının, IMEI bilgilerinin, hot spot kullanılan tarih bilgisinin ve başka abonelerle ortak alınan IP numaralarının kendisine verilmesi için ilgili telekomünikasyon şirketine başvuruda bulunmuş, söz konusu talep şirket tarafından kabul görmemiş, bunun üzerine açılan davada da mahkeme tarafından davanın usulden reddine karar verilmiş ve başvurulan Kanun yolundan da olumlu bir netice alınamamıştır.

Written by Berkay Koçak, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

01Aralık2022

Anayasa Mahkemesi Kişisel Verilerin Korunması Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

01.12.2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29.09.2022 tarihli ve 2018/16857 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı ile kamusal makamlar tarafından üstlenilmesi gereken bir pozitif yükümlülük olan kişisel verilerin korunması yükümlülüğünün yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır.

Aleni olmayan bir konuşmanın hukuka aykırı şekilde kayıt altına alınmasına yönelik şikâyet üzerine yapılan soruşturmanın devletin pozitif yükümlülüklerine uygun yürütülmemesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiası Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmiştir.

Written by Seda Sallı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

24Kasım2022

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2023 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2023 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak açıklanmıştır.

Written by Seda Sallı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x