Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

22Ağustos2022

KVKK Kapsamında İrtibat Bürolarının Hukuki Statüsü

İrtibat Bürosu Nedir?

İrtibat bürosu, ana faaliyet alanı; pazar araştırmaları, haberleşme, tanıtım, bilgi alma ve/veya teknik destek olan, Türkiye piyasasında yabancı ülke merkezli şirketler tarafından kurulan yerler olarak adlandırılmaktadır. İrtibat bürolarının şubeden en önemli farkı, herhangi bir ticari faaliyette bulunmalarına izin verilmemesidir.

İrtibat büroları, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Anılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'na göre, yabancı ülke kanunları uyarınca kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni verilebilir. İrtibat bürosu açma sürecinin usul ve esasları ise anılan Kanun'a dayanılarak çıkartılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Written by Selin Malkoç, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

20Haziran2022

Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Yayımlandı

Ziyaret edilen internet siteleri tarafından internet tarayıcılarına depolanan küçük bilgi dosyaları, çerez (cookies) olarak adlandırılmaktadır. Bazı çerez türleri ziyaret edilen internet sitesinin işleyişi için mutlaka zorunlu olmakla birlikte, bazı tür çerezler internet sitesi ziyaretçilerinin dil tercihi veya konum gibi bilgilerinin saklanması amacıyla kullanılabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından Çerez Uygulamaları Hakkında Taslak Rehber yayımlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştu. 20 Haziran 2022 tarihinde veri işleyen ve veri sorumlularına yönelik olarak Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber ("Rehber") Kurum'un internet sitesinde yayımlanmıştır.

Rehber'in masaüstü ve mobil web siteleri veya web uygulamalar açısından da geçerli olacağı belirtilmiş olup Rehber ile internet sayfası işleten tüm veri sorumluları için pratik tavsiyeler niteliğinde, yol gösterici mahiyette bir doküman oluşturulması amaçlanmaktadır. Rehber ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında çerezler yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin olarak önerileri içermektedir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

08Haziran2022

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31860 sayılı ve 08.06.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrim içi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi ("TAKPAS"), Merkezi veri tabanında tutulan verilerin kurumlarla ve kişilerle paylaşılmasına imkân sağlayan servis, Web Tapu veya Genel Müdürlük tarafından belirlenen diğer ara yüzlerden oluşan sistemi, "Alıcı", TAKPAS'tan faydalanan kişi veya kurumları; "Genel Müdürlük", Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü; "Protokol", Tapu ve kadastro verilerini talep eden kurumlar, kendi işleriyle sınırlı olmak üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve taşınmaza ilişkin konularda faaliyet gösteren tüzel kişiler ile 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anılan Kanun kapsamında çıkarılan düzenlemelere uygun şekilde hazırlanarak imzalanan TAKPAS'a erişim protokolünü ifade etmektedir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

08Haziran2022

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik"), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 12'nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar Nelerdir?

Gizlilik dereceli birim ve kısımlar, kamu kurum ve kuruluşlarında Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre "çok gizli" ve "gizli" gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri oluşturan ve saklayan birim ve kısımlardır. Kamu kurum ve kuruluşları bu doğrultuda gizlilik dereceli birim ve kısımları belirler. Ancak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının; teftiş denetim birimleri, personel birimleri, bilgi işlem birimleri ve özel kalem müdürlükleri gizlilik dereceli birimlerden sayılır.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x