Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

29Nisan2022

Belediyelerin Ödeme ve Borç Sorgulama Hizmetlerinde Çift Kademeli Doğrulama Zorunluluğu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ("Kurum") iletilen çeşitli ihbarlarda belediyelerin çevrim içi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında yalnızca T.C. kimlik numarası girilerek vatandaşların emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği ifade edilerek, konunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında incelenmesi talep edilmiştir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

22Nisan2022

VERBİS Kaydı Bulunmayan Veri Sorumlularına Kurum Tarafından İdari Yaptırım Uygulanmaya Başlandı

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 16'ncı maddesinde, "Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır." hükmü ile "Veri sorumluları, Kurum tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde VERBİS'e kayıt yaptırmak zorundadır." hükmü yer almaktadır.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

20Nisan2022

Anayasa Mahkemesi Parmak İzi ile Mesai Takibini Hak İhlali Saydı

2018/11988 başvuru numaralı ve 10.03.2022 karar tarihli Anayasa Mahkemesi'ne konu olan olayda başvurucu kişi, Söke Belediye Başkanlığı ("Belediye") bünyesinde devlet memuru olarak çalışmaktadır. Belediye'de mesai saatleri takibi parmak izi sistemiyle yapılmaktadır. Başvurucunun itirazlarına rağmen parmak izinin alınmaya devam etmesi üzerine olay ilk derece mahkemesine taşınmıştır.

İlk derece mahkemesi, davanın kabulü ile idari işlemin iptaline karar vermiştir. Kararın gerekçesinde, ilgili mevzuata atıfta bulunarak personelin parmak izi tarama sistemi ile mesai kontrolünün yapılmasının özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin işlenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Mevzuat'ta kamu görevlilerinin mesaiye devam durumlarının kontrolü hakkında ayrıntılı bir yasal düzenlemenin bulunmadığını, temel hakların kısıtlanabilmesi için yasal bir dayanağın bulunmasının anayasal bir zorunluluk, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki temel ilkelerden biri olduğu belirtilmiştir.

Written by Ece Nur Karakaş, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

21Şubat2022

Kişisel Verilerin SGK Nezdinde Korunması

Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") 19.02.2022 tarihli ve 31755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında SGK'nın elde ettiği kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmelik'te Dikkat Çeken Düzenlemeler Nelerdir?

Written by Selin Malkoç, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x