Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

03Mayıs2021

İnsan Hakları Eylem Planı'nda KVKK Hedefleri Açıklandı

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Özel Hayatın Korunması Başlığı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yapılması planlanan değişiklikler, 30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi'nin 6.7. bölümünde açıklanmıştır. Buna göre KVKK, Avrupa Standartları ile uyumlu hâle getirilecek ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne paralel düzenlemeler hayatımıza girecektir. Bununla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, veri sorumlularına düzenlenen cezalarla ilgili yeni düzenlemeler de planda yer almaktadır.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

11Mart2021

VERBİS'e Kayıt Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı kararına göre VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt süreleri uzatılmıştır.

İlgili karara göre,

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

07Aralık2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete'de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlandı. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ("Kanun") kapsamında düzenlenen Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin tüzel kişi abonelikleri dahil elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketleri ("İşletmeci") kapsamaktadır. Yönetmelik'te öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekildedir:

Written by Rabia Dağcı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

04Aralık2020

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak açıklanmıştır.

Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2021 yılında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x