Open menu

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

07Aralık2020

Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Yönetmelik Yayınlandı

04.12.2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete'de Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlandı. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ("Kanun") kapsamında düzenlenen Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin tüzel kişi abonelikleri dahil elektronik haberleşme hizmeti sunulması kapsamında elde ettikleri veriler bakımından uyacakları usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik, yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketleri ("İşletmeci") kapsamaktadır. Yönetmelik'te öne çıkan başlıklar aşağıdaki şekildedir:

Written by Rabia Dağcı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

04Aralık2020

Yeniden Değerleme Oranına Göre 2021 Yılı KVKK İdari Para Cezaları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme oranı, 2020 yılı için %9,11 (dokuz virgül on bir) olarak açıklanmıştır.

Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları, 2021 yılında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

04Kasım2020

Veri Korumada Sürdürülebilirlik

Gerek Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve gerekse Avrupa’da Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ile ilgili mevzuat kapsamında veri sorumluları, veri gizliliği ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü tutulmuştur. Bu tedbirler sınırlı sayıda belirtilmemiş; fakat veri sorumlularının "gerekliliğe" yönelik ihtiyacını belirlemesi öngörülmüştür. Bu gereklilik ise her bir faaliyet özelinde farklılaşmaktadır.

Bununla birlikte, organizasyonun iş faaliyetlerinde kişisel verilerin yaşam döngüsü zaman içinde değişmektedir. Örneğin, mevcutta olmayan bir pazarlama veya çalışan memnuniyeti faaliyeti ortaya çıkabilmekte, var olan bir süreç sonlanabilmekte, müşteri portföyü yurt içinden yurt dışına genişleyebilmekte, tedarikçilere şahıs şirketleri eklenebilmektedir.

Written by Rabia Dağcı, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

01Ekim2020

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.