Open menu

Kalite Sertifikalarımız

 • ISO 9001

  ISO 9001

  Belge Adı:
  ISO 9001:2015
  İlk Yayın Tarihi:
  17.07.2015
  Yayın Tarihi:
  30.06.2021
  Geçerlilik Tarihi:
  16.07.2024
  EA Kodu:
  34-35-37
  Sertifika No:
  SZT.2018.SB.2.0.055
  Açıklama:

  ISO 9001, Bordrolama ve Bordro Danışmanlığı, Eğitim, Çalışma Oturum İzni, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Profesyonel İşveren Hizmetleri alanlarında organizasyonumuzun sunduğu hizmetlerin ve kullandığı sistemlerin ilgili kalite ve uygunluk gerekliliklerine göre olduğunu gösteren sertifikasyondur. ISO 9001 ile, hizmetlerimizin ve sunduğumuz işlerin kalite standartlarından ödün vermediğini garanti altına almaktayız.

  Belgeyi Görüntüle

 • ISO 10002

  ISO 10002

  Belge Adı:
  ISO 10002:2018
  İlk Belgelendirme Tarihi:
  07.12.2014
  Düzenleme Tarihi:
  05.12.2023
  Geçerlilik Tarihi:
  06.12.2024
  Sertifika No:
  TR-CS-272
  Açıklama:

  ISO 10002, bordro hizmetleri için müşteri şikâyet yönetim sistemi, insan kaynakları danışmanlığı, dış kaynak kullanımı (maaş, vergi, sigorta prim ödemesi, personelin gelir-gider takibi), bordrolama ve insan kaynakları, yazılım geliştirme, performans ve kariyer yönetimi konularını içeren kalite belgesidir. Organizasyonumuz müşteri ilişkileri yönetimlerindeki donanımı ve süreçlerin yönetimi çerçevesinde TÜV Avusturya tarafından onaylanan ISO 10002:2018 sertifikasyonuna sahiptir.

  Belgeyi Görüntüle

 • ISO 27001

  ISO 27001

  Belge Adı:
  ISO 27001:2022
  İlk Belgelendirme Tarihi:
  07.12.2011
  Düzenleme Tarihi:
  05.12.2023
  Geçerlilik Tarihi:
  06.12.2024
  Sertifika No:
  TR-BGYS-272
  Açıklama:

  Organizasyonumuz gizli ve hassas müşteri datasına üstün titizlik ve üst düzey koruma ile yaklaşmaktadır. Sahip olduğumuz ISO 27001 Gizlilik ve Güvenlik Sertifikası, süreçlerimize gösterdiğimiz özenin ve dikkatin vurgulanarak müşterilerimiz ile aramızdaki güven bağının güçlenmesine katkı sağlamıştır.

  Belgeyi Görüntüle

 • ISO 27701

  ISO 27701

  Belge Adı:
  ISO 27701:2019
  İlk Belgelendirme Tarihi:
  05.12.2021
  Düzenleme Tarihi:
  05.12.2023
  Geçerlilik Tarihi:
  04.12.2024
  Sertifika No:
  TR-KVKYS-304
  Açıklama:

  Organizasyonumuzun Veri Sorumlusu & Veri İşleyen sıfatlarıyla işlemekte olduğu kişisel verilere ilişkin süreçlerin, kanuni yükümlülüklerimizin yanında ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi standardı ile uyumlu bir şekilde yürütüldüğünü ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hususundaki hassasiyetimizi gösteren sertifikasyondur. Bu sertifikamız ile tüm süreçlerimizde kişisel veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamanın önceliklerimiz arasında olduğunu garanti etmekteyiz.

  Belgeyi Görüntüle

 • ISO 22301

  ISO 22301

  Belge Adı:
  ISO 22301:2019
  İlk Belgelendirme Tarihi:
  11.02.2019
  Geçerlilik Tarihi:
  02.01.2025
  Sertifika No:
  20007190001154
  Açıklama:

  ISO 22301, organizasyonumuzun Bordrolama Hizmetleri, İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Yazılım Geliştirme alanlarında İş Sürekliliği Yönetim Sistemi şartlarına uygunluğunu gösteren kalite belgesidir.

  Belgeyi Görüntüle

 • GDS 3402 Type 2

  GDS 3402 Type 2

  Belge Adı:
  GDS 3402 Type 2
  Yayın Tarihi:
  29.03.2024
  Açıklama:

  GDS 3402 Type 2 sertifikası, Boss Yönetişim tarafından sunulan outsource, bordro, online bordro yazılım, profesyonel işverenlik, uyum hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin bu tür hizmetleri tedarik etmekte olan müşterilerine, müşterilerinin denetçilerine veya Boss'un temsil etmekte olduğu iş ortaklarına ve denetçilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Boss'un bu hizmetleri yerine getirmekte uyguladığı operasyonel, teknik ve idari süreçleri içeren bir sistem tanımlamasını içermektedir.

  Belgeyi Görüntüle

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

  BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması, Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. içerisinde yürütülen Bordrolama, İK Yönetimi ve Danışmanlığı, Bordro ve İK Yazılımları kapsamında bilgi güvenliği ve gizliliğinin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği ve gizliliğinin süreç performansını ölçmek ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

  Bilgi güvenliği ve gizliliği ile ilgili uygulamalar; yasalara ve mevzuata uyumlu çalışılarak, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iş yükümlülüklerine uyularak gerçekleştirilen tüm iş süreçlerimizi, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, çözüm ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve yaptığımız işlerin sonuçlarından etkilenebilecek ilgili tarafların tümünü ilgilendirir.

  Şirketimize ait tüm varlıklar Varlık Envanteri içinde gösterilir. Varlık Envanteri zamanla ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler çerçevesinde değişebilir. Varlık envanterinde, risk değerlendirme sonucunda elde edilen veriler, şirketimizde sürekli iyileştirmeye ve personelin eğitimine temel teşkil eder. Bilgi güvenliği ve gizliliği uygulamaları gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin vazgeçilmez bir boyutudur ve yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir.

  Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesinin sürekliliği sağlanmaktadır.

  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişilebilirlik: Bilginin gereken hâllerde yetkili kişiler tarafından ulaşılabilir olduğunun gösterilmesi,

  İlgili sistem standartları, sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil, yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamlarda bulunan tüm verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgilidir.

  • GENEL MÜDÜR
  • AYŞE BURCU ÖZEL
  • 08.10.2021 / 05

  Müşteri Memnuniyeti Politikası

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

  Müşteri şikâyetlerini ele alma ve müşterilerin memnuniyetini sağlama sürecini etkin bir şekilde yürüterek Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.;

  • Müşterinin her hangi bir şikâyeti anında, firmamıza kolaylıkla ulaşabilecek bir şekilde şikâyetinin titizlikle ele alınacağının taahhüdünde bulunmayı,
  • Firmamızın şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumluluk alarak şikâyette bulunan müşteriyi tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini artırmayı ve sürdürülebilir hâle getirmeyi,
  • Firmamızın şikâyetleri tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırmayı ve verilen hizmetlerin niteliğini iyileştirmeyi,
  • Firmamıza ulaşan şikâyetlerin çözülmesinde ve tüm Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. çalışanlarının müşteri ile iletişim yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi,
  • Müşteri şikâyetlerinin çözümünü ve yapılan süreç iyileştirme işlemlerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için sağlam bir yapı kurmayı hedeflemektedir.
  • GENEL MÜDÜR
  • AYŞE BURCU ÖZEL
  • 05.11.2020 / 03

  Kalite Politikası

  KALİTE POLİTİKASI

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. hizmetlerinde Mükemmellik Modeli yaklaşımını benimser. Sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından konusunda lider bir kuruluş olarak amacımız, müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri, en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

  Temel Hedeflerimiz:

  • Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, kaliteli hizmet anlayışını daima ön planda tutmak, güven ve gizlilik prensiplerinden ödün vermemek, müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olmak.
  • Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlayarak, sürekli gelişmeyi, eğitimlerle desteklemek ve maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak.
  • Bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak, toplam kalite yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve hizmet kalitemizi etkileyen tüm süreçlerin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek.
  • Müşteri memnuniyeti ve gelişim için bilgimizi ve yaratıcılığımızı sürekli olarak geliştirerek, etkin hizmet modelleri ve teknolojiler ortaya koymaktır.

  Toplam Kalite Yönetimi ile iş mükemmelliğini ve sıfır hata hedeflerimizi gerçekleştirmek Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. çalışanları olarak hepimizin görevidir.

  • GENEL MÜDÜR
  • AYŞE BURCU ÖZEL
  • 05.11.2020 / 03

  İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası

  İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi konusundaki şartlara uygunluğu ve ISO 22301 uluslararası standardına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

  Felaket, kriz veya kesinti durumlarında etkin önlem alınabilmesine, operasyonel, finansal, yasal ve itibari olumsuz etkilerin en aza indirilmesine, hedeflenen zaman diliminde kritik olarak belirlenmiş olan operasyonların sürekliliğinin sağlanmasına ve kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik olarak BOSS’ta bütünsel bir iş sürekliliği yönetim yapısı bulunmaktadır.

  Hizmetlerimizi kesintiye uğratabilecek olayların insan hayatını da tehlikeye atacak boyutta olması durumunda, şirketimiz için insan hayatını korumak her şeyden önemli ve önceliklidir.

  Başarılı bir iş sürekliliği yönetimi için tüm çalışanlarımızın, tedarikçi ve iş ortaklarımızın üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları bilmeleri, olay öncesinde ve durumunda başarı ile uygulayabilmeleri ve hazırlıklı olmaları gereklidir.

  İş sürekliliği planlamalarının ve yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması için şirket içinde sorumluluklar tanımlanmıştır. Şirket çalışanları, yönettikleri veya bir parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının doğru zamanda ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir.

  Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, sürekli iyileştirilmesini, tüm yasal şartlara uygun olmasını, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

  • GENEL MÜDÜR
  • AYŞE BURCU ÖZEL
  • 05.11.2020 / 02

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com