Open menu

Mevzuat

Mevzuat - CottGroup Bütünsel İşletme Hizmetleri

25Ekim2021

SGK İşveren İşlemlerinde Değişiklikler

SGK, 21.10.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Genelgesi ile 2020/20 sayılı Genelgesindeki "1.1 - Tescil edilecek iş yerlerinde iş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ile iş yeri bildirgesi ekinde verilecek belgeler" ile "1.2 - İş yeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra ünite tarafından yapılacak işlemler" başlıklı kısımlarında değişiklikler yapmıştır.

Yeni Genelgedeki değişiklik ile; "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29'uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenen diğer belgelerin iş yeri bildirgesinin gönderildiği Kurum ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

22Ekim2021

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

21.10.2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete'de Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile dernekler hakkında mevzuatta genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabileceği düzenlenmiş, derneklerin risk analizi ve denetimi hakkında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.

Written by Selin Malkoç, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

18Ekim2021

Ar-Ge ve Teknokent Teşvikinde Değişiklik

31631 sayılı ve 17.10.2021 tarihli Resmî Gazete'de teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma yapan firmaları ilgilendiren önemli bir Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

Bu karara göre; teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere bu bölgeler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak uygulanan oran 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanacaktır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

12Ekim2021

Nakden ve Mahsuben İade Edilecek Gelir Vergisi Stopajlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete'de, yayımlanan 315 Seri No.lu Tebliğ ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin bazı hükümleri değiştirilmiştir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile ilgili vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerinin düzenlendiği tebliğde yeni güncellemeler yapılmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x