+90 212 244 9222

Mevzuat

blog-banner

14Ocak2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için kullanılacak şifre ile ilgili VUK Sirküleri Yayınlandı

13.01.2020 Tarihli ve Vergi Usul Kanunu 122 nolu sirküler kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100. maddesinin verdiği yetkilere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi hususu karara bağlanmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

10Ocak2020

İlgili Kişiler İçin Online Şikâyet Modülü Oluşturuldu

Kanun’un 15. Maddesinde yer alan "Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar." hükmüne göre Kurum’a bildirilen şikâyetler Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Şikâyetler daha önce posta yoluyla Kurum’a iletilirken; Kurum’un 09.01.2020 tarihli duyurusu ile artık elektronik ortamda da iletilebilecektir.

Şikâyet modülü üzerinden bizzat ilgili kişi e-devlet sistemine giriş yaparak şikâyette bulunabilecek olup vekil aracılığı ile yapılacak şikayetler eski usulde devam edecektir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

08Ocak2020

2020 - 1. Dönem Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemesi

Araç sahipleri her yıl yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit ödemesi 01.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında yapılmalıdır. MTV hesaplaması aracınızın cinsine/türüne göre otomatik olarak tahakkuk etmektedir.

Firmanız adına veya şahsınız adına kayıtlı araçlarınız için 2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit ödemesini yapmanız gerekmektedir.

Anlaşmalı bankalardan ödeme yapılabilmektedir.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku

08Ocak2020

Kişisel Veri İhlallerinin Kurula Bildirilmesinde Uygulama Değişikliği

Bilindiği üzere, 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı Kurul Kararı uyarınca bir kişisel veri ihlali yaşanması durumunda Veri İhlal Bildirim Formu kullanılarak Kurum’a bildirimde bulunmak gerekmektedir.

Kurum’un yaptığı 06.01.2020 tarihli duyuruya göre, daha önce posta yoluyla gönderilmesi beklenen Kişisel Veri İhlal Bildirimi artık ihlalbildirim.kvkk.gov.tr adresinden internet ortamında yapılabilecektir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmet İhracatçıları Birliği 3.lük Ödülü