Open menu

Mevzuat

Mevzuat - CottGroup Bütünsel İşletme Hizmetleri

12Temmuz2021

Muhtasar ve Prim Ödeme Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Ertelendi

Gelir İdaresi Başkanlığı 08.07.2021 tarihli ve 136 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlamıştır.

Bu sirkülere istinaden;

26 Temmuz 2021 gün sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Ağustos 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

12Temmuz2021

COVID-19 Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 07.07.2021 tarihinde COVID-19 nedeniyle prim ödemelerinin ertelenmesi hakkında bir Genel Yazı yayımlamıştır.

Genel Yazıdaki hükümler özet olarak aşağıdaki şekildedir:

"02.04.2020 tarihli ve 5157380 sayılı Genel Yazımızda;

a) 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların herhangi bir talebe bağlı olmaksızın,

b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin başvurularına istinaden,

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

12Temmuz2021

2021 II. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07/07/2021 tarih ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı yazısına istinaden 1 Temmuz - 31 Aralık 2021 dönemi için gelir vergisinden istisna harcırah tutarları açıklanmıştır.

Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları

1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

08Temmuz2021

İlave İstihdam Teşviki İçin İşten Çıkış Kodları

Sosyal Güvenlik Kurumu, 7256 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdam teşviklerinin geri alınmasına neden olacak çıkış kodlarıyla ilgili detayları 06.07.2021 sayılı Genel Yazısında açıklamıştır.

Genel Yazıdaki hükümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

4447 sayılı Kanunun geçici 27'nci maddesinin üçüncü fıkrasında;

"İşveren, birinci fıkranın (a) bendi uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, bu maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, birinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x