Open menu

Mevzuat

Mevzuat - CottGroup Bütünsel İşletme Hizmetleri

08Nisan2021

SGK İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik

SGK işten çıkış nedenleriyle ilgili olarak; "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" işten çıkış kodunu (kod-29) yürürlükten kaldırarak, yerine yeni işten çıkış kodları eklemiştir.

Genelge'de yer alan yeni kodlar aşağıdaki şekildedir:

Kod-42; "İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması" (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a)

Kod-43; "İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması" (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b)

Kod-44; "İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması" (4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c)

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

05Nisan2021

Teknokent-ARGE Sosyal Güvenlik Prim Hesaplamasında Değişiklik

SGK tarafından yayınlanan 2021/8 sayılı genelge ile 2020/20 sayılı Genelgesindeki "5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Net Ücret Alan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanması" başlıklı kısımda değişiklik yapmıştır.

Bu değişikliğe göre; 4691 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek çalışanları için gelir vergisi istisnası uygulanmadığından, net ücret sistemine göre çalışılması halinde brüt ücretleri (sigorta primine esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi de dikkate alınacaktır.

Buna istinaden, brüt ücret ve net ücret hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Brüt Ücret: Net Ücret + Sosyal Güvenlik Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Net Ücret: Brüt Ücret - Sosyal Güvenlik Primi (İşçi payı) - İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) - Gelir Vergisi - Damga Vergisi

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

01Nisan2021

SGK Vizite Web Servisi Hizmete Sunuldu

SGK tarafından yapılan duyuruya göre; çalışanların istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan "Vizite Web Servisi" kullanıma açılmıştır.

Bu uygulama ile çalışanlara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmaktadır.

Bununla birlikte, çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapıldığı https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do uygulamasında geçerli kuralların, yeni uygulama olan web servisi için de geçerli olacağını ifade edilmiştir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

15Mart2021

Emekli Olmak için İşten Ayrılma ve Yazılı Talep Şartları

Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 Sayılı Kanun'un 62'nci maddesindeki "çalıştığı işten ayrıldıktan sonra" ibaresi iptal edilmişti.

SGK ise 2021/5 sayılı Genelge ile 5510 Sayılı Kanun'a göre (01.10.2008 itibariyle) emeklilik aylığı için işten ayrılma ve yazılı talepte bulunma şartının devam ettiğini belirtmiştir.

2021 / 5 Sayılı Genelge'de aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

"Yine, 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

Buna göre, Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.