Open menu

Mevzuat

Mevzuat - CottGroup Bütünsel İşletme Hizmetleri

10Temmuz2024

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bilindiği üzere, 12.03.2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34'üncü maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin yeni hâlinin on birinci fıkrasında bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. Bu çerçevede, "Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 10.07.2024 tarih ve 32598 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yazar Semih Er, Kategori Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

09Temmuz2024

Torba Yasadaki Yeni Düzenlemelerle Birlikte Beklenen Değişiklikler

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra maliye politikasında sıkılaşma politikaları hızlandı. Torba Yasa Teklifi'nde, hemen her sektörle ilgili yeni düzenlemeler yer almaktadır.

  • Türkiye'de mukim şirketlere "yerel asgari kurumlar vergisi uygulaması" öngörülmektedir.

Kurumlar Vergisi; indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının %10'u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen hasılatın %2'si matrah kabul edilerek %10 olarak hesaplanan asgari verginin yüksek olanından az olamayacak.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

09Temmuz2024

2024 II. Dönem Çocuk Yardımı İstisnası

05.07.2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge'de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

Yazar Ümit Kır, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

05Temmuz2024

2024 II. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Açıklandı

05.07.2024 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-3248709 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge’de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Yazar Ümit Kır, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>