+90 212 244 9222

Mevzuat

blog-banner

09Şubat2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Birleşmesi 1 Mart 2020’ye Kadar Ertelendi

1/1/2020 itibariyle Türkiye genelinde uygulamaya girecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, 9/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)” ile Türkiye genelinde uygulanması 1/3/2020 tarihine ertelenmiştir.

Bununla birlikte, bu tarihe kadar yeni pilot bölgeler belirlenmiş ve uygulama tarihleri aşağıdaki şekilde kararlaştırılmıştır;

  • Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017
  • Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018
  • Bursa, Eskişehir ve Konya illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2020 (281 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki bankalar hariç)
  • Diğer illerdeki mükellefler/işverenler için 1/3/2020

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

07Şubat2020

506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesine Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 27.01.2020 tarihli ve 2020/01 sayılı genelgeye göre;

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile birlikte; 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel istihdam eden sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, oda, borsa ve birlikler için, 1/2/2019 tarihinden itibaren beş puanlık indirim uygulanmayacak. Ancak, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan prim teşviklerinden yararlanabilecektir.

Bu Genelge hükümleri ise 1/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

SGK’nın 27.01.2020 tarihli genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

İlgili genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

14Ocak2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için kullanılacak şifre ile ilgili VUK Sirküleri Yayınlandı

13.01.2020 Tarihli ve Vergi Usul Kanunu 122 nolu sirküler kapsamında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100. maddesinin verdiği yetkilere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi hususu karara bağlanmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

10Ocak2020

İlgili Kişiler İçin Online Şikâyet Modülü Oluşturuldu

Kanun’un 15. Maddesinde yer alan "Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar." hükmüne göre Kurum’a bildirilen şikâyetler Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Şikâyetler daha önce posta yoluyla Kurum’a iletilirken; Kurum’un 09.01.2020 tarihli duyurusu ile artık elektronik ortamda da iletilebilecektir.

Şikâyet modülü üzerinden bizzat ilgili kişi e-devlet sistemine giriş yaparak şikâyette bulunabilecek olup vekil aracılığı ile yapılacak şikayetler eski usulde devam edecektir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmet İhracatçıları Birliği 3.lük Ödülü