Open menu

Mevzuat

Mevzuat - CottGroup Bütünsel İşletme Hizmetleri

28Kasım2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Arttırılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

25 Kasım 2023 Cumartesi tarihli 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının arttırılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İlgili karar ile;

Written by Gökşen Bakay, Posted in Ticaret Hukuku Mevzuatı

16Kasım2023

Turizm Amaçlı Kiraya Verilen Konutlara Dair Mevzuatta Düzenlemeler Yapıldı

02.11.2023 tarihli 32357 sayılı Resmî Gazete'de Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Kanunun amacı; konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İlgili Kanun; konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsar.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

15Kasım2023

Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 13.11.2023 tarihinde "Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu" başlığı ile bir duyuru yayımlamış olup söz konusu duyuruda özetle; Kuruma intikal eden muhtelif sayıda şikâyet ve ihbarda, mağazalarda gerçekleştirilen alışverişe ilişkin kasa işlemleri esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderildiği ve ödemelerinin tamamlanması, fatura oluşturulması, faturanın iletişim adresine iletilmesi ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun kasa görevlisine bildirilmesinin istenildiği, ancak bahse konu işlemin akabinde ilgili kişilere söz konusu mağaza faaliyetleri ile ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği iddialarına yer verildiğinin görüldüğü, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, söz konusu şikâyet ve ihbarlara yönelik yapılan incelemelerde ilgili kişilere ödeme işlemleri esnasında doğrulama kodu gönderilen SMS içeriklerinde ya da SMS gönderimi öncesinde veri sorumlusunca herhangi bir aydınlatma yapılmadığı ve/veya söz konusu kodun ödeme işlemlerinin tamamlanması ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli olduğu gerekçesi ile istenilmesine rağmen veri sorumlusu tarafından bu yolla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza alınması suretiyle ilgili kişilerin yanıltıldığı tespitinden hareketle söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu'nun yayımlandığı ancak mevcut durumda, benzer yöntemlerin yaygın olarak uygulanmaya devam edildiği Kuruma intikal eden ihbar ve şikâyetlerden anlaşıldığı ve söz konusu kamuoyu duyurusunda güncelleme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Written by Semih Er, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı

02Kasım2023

Geriye Dönük Teşviklerde Kanuni Faiz

5510 Sayılı Kanun 17'nci madde ile işverenlere geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapma imkânı sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucu hesaplanan fark prim tutarlarının anılan maddenin üçüncü fıkrası gereğince kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x