Open menu

İş Kanunu

 
14Mart2024

Anayasa Mahkemesi, Deniz İş Kanunu'nun 40. Maddesi 7. Fıkrasının İptaline Karar Verdi

14.03.2024 tarihli 32489 sayılı Resmî Gazete'de T.C. Anayasa Mahkemesi'nin 2022/154 E., 2024/33 K. sayılı 01.02.2024 tarihli kararı yayımlanmıştır.

Kararın amacı; Anayasa ile güvence altına alınan dinlenme hakkını korumaktır.

Deniz İş Kanunu ("Kanun") 40. maddesinin 7. fıkrası "Gemi adamının hakettiği yıllık ücretli izni kullanmadan hizmet akti 14'üncü maddenin II, III ve IV'üncü bentlerine göre bozulursa, işveren veya işveren vekili izin süresine ait ücreti, gemi adamına ödemek zorundadır." ifadelerini içermektedir. İlgili maddede anılmayan Kanun'un 14. maddesinin I bendi ise, gemi adamının çalışmasının imkansız hâle gelmesi ve hukuka, teamüllere ve ahlaki kurallara aykırılık hâllerinin mevcut olduğu durumlardaki işverenin fesih hakkını düzenlemektedir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Taylan Ege Günel, Kategori İş Kanunu

01Mart2024

2024 Asgari Ücret Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar

25.01.2024 tarihinde yapılan değişiklikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 101'inci madde eklenmiş ve asgari ücret desteği uygulamasına devam edilmiştir.

Anılan madde de 4/1-a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabileceği, destekten yararlanma şartları, destekten hangi hâllerde yararlanılamayacağına ilişkin genel düzenlemeler getirilmiş olup özetle;

Yazar Kerem Akdağ, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

08Şubat2024

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı

03.02.2024 tarihli 32449 sayılı Resmî Gazete’de İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Kanunun amacı; genel itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yönelik düzenlemeler yapmaktır.

İlgili Kanun; 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ("İşsizlik Sigortası Kanunu") ek 2. maddelerini tadil ederek yürürlüğe girmiştir.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Taylan Ege Günel, Kategori İş Kanunu

07Şubat2024

2024 Asgari Ücret Desteği

3 Şubat 2024 tarih ve 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun’un 64’üncü maddesiyle birlikte asgari ücret desteğinin 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Kanun’da belirtilen şartların sağlanması halinde herhangi bir başvuru gerekmeksizin SGK tarafından asgari ücret desteği önümüzdeki dönemde ödenecek sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecektir.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com