Open menu

İş Kanunu

 
25Ağustos2022

Uluslararası Yetenek Transferi Projesi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uluslararası teknoloji yeteneklerinin ülkemize kazandırılmasını kolaylaştıracak adımlar atılması amacıyla yetenek transferi projesini başlattıklarını duyurdu.

Bakanlığın yaptığı duyuruda, hızlandırılmış ve değerlendirme kriterleri açısından kolaylaştırılmış çalışma izni imkânından faydalanmak isteyen yabancı uyruklu teknoloji uzmanlarını ve onları istihdam etmek isteyen Türkiye'de yerleşik teknoloji şirketlerini bilgilendirmek amacıyla bu projenin başlatıldığı ifade edilmiştir.

Uygulamanın detayları özet olarak aşağıdaki şekildedir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in İş Kanunu

07Temmuz2022

2022 Asgari Ücret Desteği

01 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun'un 64'üncü maddesiyle birlikte asgari ücret desteğinin 2022 yılı Temmuz ayı itibarıyla uygulanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre, Kanun'da belirtilen şartların sağlanması hâlinde herhangi bir başvuru gerekmeksizin SGK tarafından asgari ücret desteği önümüzdeki dönemde ödenecek sosyal güvenlik primlerinden mahsup edilecektir.

2022 yılı asgari ücret desteğinden yararlanma şartları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

05Temmuz2022

2022 II. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

04.07.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-1342135 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge’de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2022 - 31.12.2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 15.371,40 TL'dir.

Bu değişikliklerin duyurulduğu genelgenin Türkçe tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

02Haziran2022

İş Kanunu Kapsamında Mevsimlik İş Tanımı

Genel Bakış

4857 Sayılı İş Kanunu'nda ("Kanun") ve/veya diğer yerel mevzuat çerçevesinde mevsimlik iş kavramı özelinde detaylı düzenlemeler bulunmamaktadır. İşbu yazımızda mevzuat hükümleri, doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları ele alınarak mevsimlik iş ve işçi kavramlarına da değinilmek suretiyle açıklamalar yapılacaktır.

1- Mevsimlik İş ve Mevsimlik İşçi Kavramlarının Tanımı ve Özellikleri

Kanun'da mevsimlik iş ve işçi kavramlarıyla ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte Kanun'un 53'üncü madde hükmünde, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanun'un yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Kavram olarak yılın belirli dönemlerinde sürekli çalışmanın uygulandığı işler mevsimlik işler olarak adlandırılır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı iş yerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanmıştır.

Written by Ece Nur Karakaş, Selin Malkoç, Posted in İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x