İş Kanunu

 
08Mart2018

ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURUSU VE UZATIMI SÜREÇLERİNDE YENİ UYGULAMALAR İŞLEME ALINMIŞTIR.

Gündeme gelen yeni değişiklik dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma izni başvuru süreçlerinde bir takım operasyonel değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik bundan sonra hem ilk başvurular hem de mevcuttaki çalışma izinlerinin uzatımında geçerli olacaktır.

Written by Suzan Tepe, Posted in İş Kanunu, Vatandaşlık ve Göçmenlik Mevzuatı

04Ocak2018

2018 I.DÖNEM - GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI

04.01.2018 Tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-138 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

A) Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.08.2018 – 30.06.2018 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 5.001,76.- TL,

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Kanunu, İş Kanunu

27Ekim2017

İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İş Mahkemelerinin kuruluş, yetki, görev ve yargılama usullerini düzenleyerek zorunlu arabuluculuk uygulaması getiren “7026 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu” 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yasa kapsamında arabulucuya başvuru şartını düzenleyen 3. madde ile yasanın "Yürürlükten kaldırılan hükümler’ i içeren 11. ve 12. maddeleri 1 Ocak 2018' de yürürlüğe girecektir. İlgili yasa ile birlikte bireysel ve toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade istemiyle açılan davalarda, öncelikle arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacaktır. Arabulucuya başvurulması gereken dava konularının alacak ve tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekmektedir. Bu tür dava dosyalarında doğrudan dava açılması halinde dava şartı yokluğu nedeniyle usulen ilgili mahkeme tarafından dava reddedilecektir.

Written by Selma Kıy, Posted in İş Kanunu

05Temmuz2017

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI

04.07.2017 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-5820 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

a. Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 4.732,48.- TL,

Written by Fırat Oktürk, Posted in Vergi Kanunu, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>