Open menu

İş Kanunu

 
28Eylül2021

İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göndermiş olduğu 17.09.2021 tarihli ve 38611 sayılı yazısıyla iş yerlerinde uygulanabilecek COVID-19 tedbirleri ile çalışanların da bu tedbirlere uyma yükümlülükleri hakkında görüşlerini açıklamıştır.

Görüş yazısında aşağıdaki hususlar dile getirilmektedir:

  1. İşverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm çalışanları bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmaktadır.
  2. İşverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenilmektedir.
  3. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları işveren tarafından bu durumdaki çalışanlara bildirilmelidir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

09Eylül2021

Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

Sosyal Güvenlik Kurumu, yangın ve sel felaketlerinden etkilenen yerler için yükümlülüklerin ertelenmesine ilişkin 08.09.2021 tarihli ve 30785909 sayılı Genel Yazı yayımladı.

Genel Yazıda aşağıdaki hükümlere yer verilmiştir:

  • Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021,
  • Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021,
  • Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 tarihleri arasında (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dâhil)
  • Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),
  • Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),
  • Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil),
  • Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

03Eylül2021

Çalışanlardan PCR Testi İstenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 02.09.2021 tarihinde "İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri" konulu bir genelge yayınladı.

Genelgeye göre;

"İşverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir.

Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacaktır."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

26Ağustos2021

Sel Felaketi Nedeniyle SGK Yükümlülüklerinin Ertelenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kastamonu İli; Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar; Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçeleri ile Bartın İli Ulus ilçesinde 11.08.2021 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bildirim yükümlülüklerinin ertelenmesine ilişkin olarak 20.08.2021 tarih ve 29840888 sayılı bir talimat yayımlamıştır. Bu talimata göre;

Sel felaketinin meydana geldiği Kastamonu İli; Abana, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde; Sinop İli Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Boyabat ve Erfelek ilçelerinde; Bartın İli Ulus ilçesinde, 11.08.2021 tarihi itibarıyla faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör iş yerleri ile 5510 sayılı Kanun'un 4-1/b kapsamındaki sigortalılar, diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince;

a) 11.08.2021 ila 31.08.2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 27.09.2021 tarihine kadar (26.09.2021 hafta sonuna denk geldiğinden) Kuruma verilmesi hâlinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının, 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde 5510 sayılı Kanun'un 102'nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına,

b) 11.08.2021 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait prim borçlarının, 5510 sayılı Kanun'un 89'uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.01.2022 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ertelenmesine,

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x