Open menu

İş Kanunu

 
02Haziran2022

İş Kanunu Kapsamında Mevsimlik İş Tanımı

Genel Bakış

4857 Sayılı İş Kanunu'nda ("Kanun") ve/veya diğer yerel mevzuat çerçevesinde mevsimlik iş kavramı özelinde detaylı düzenlemeler bulunmamaktadır. İşbu yazımızda mevzuat hükümleri, doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları ele alınarak mevsimlik iş ve işçi kavramlarına da değinilmek suretiyle açıklamalar yapılacaktır.

1- Mevsimlik İş ve Mevsimlik İşçi Kavramlarının Tanımı ve Özellikleri

Kanun'da mevsimlik iş ve işçi kavramlarıyla ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte Kanun'un 53'üncü madde hükmünde, niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanun'un yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Kavram olarak yılın belirli dönemlerinde sürekli çalışmanın uygulandığı işler mevsimlik işler olarak adlandırılır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı iş yerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanmıştır.

Written by Ece Nur Karakaş, Selin Malkoç, Posted in İş Kanunu

25Ocak2022

İş Hukuku'nda Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuğa Başvurulması Hakkında Bilgilendirme

İş Hukuku'nda zorunlu ve ihtiyari arabuluculuğa yönelik önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Bu çerçevede İş Hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk ile ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

İş Hukukunda Zorunlu Ve İhtiyari Arabulucuk

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlenerek hukuk uyuşmazlıkları için yasal bir zemin hazırlanmıştır. Arabuluculuk, özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, kendi özgür iradeleri ile seçtikleri, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız üçüncü bir kişinin (arabulucu) hakemliğinde dava açmadan önce ya da dava açtıktan sonra başvurdukları yöntemdir.

Türk Hukuku'nda "zorunlu arabuluculuk" ve "ihtiyari arabuluculuk" olmak üzere iki tür arabuluculuk mevcuttur.

Written by Seda Sallı, Posted in İş Kanunu

06Ocak2022

2022 I. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı

Aşağıdaki mevzuat yürürlükten kaldırılmış ve tutarlar güncellenmiştir. Güncel tutarlara linkten ulaşabilirsiniz.

06.01.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-854887 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge’de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 10.596,74 TL'dir.

Bu değişikliklerin duyurulduğu genelgenin tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

28Eylül2021

İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne göndermiş olduğu 17.09.2021 tarihli ve 38611 sayılı yazısıyla iş yerlerinde uygulanabilecek COVID-19 tedbirleri ile çalışanların da bu tedbirlere uyma yükümlülükleri hakkında görüşlerini açıklamıştır.

Görüş yazısında aşağıdaki hususlar dile getirilmektedir:

  1. İşverenlerin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm çalışanları bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmaktadır.
  2. İşverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenilmektedir.
  3. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları işveren tarafından bu durumdaki çalışanlara bildirilmelidir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x