Open menu
28Aralık2020

2021 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve Yasal Parametre Değişiklikleri

2021 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve Yasal Parametre Değişiklikleri

a. Asgari Ücret

28 Aralık 2020 tarihinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan basın duyurusu ile 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

DÖNEM

BRÜT

NET

2021 Yılı

3.577,50.-TL

2.825,90.-TL

b. Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre 2021 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

SGK

Aylık SGK Tabanı

Aylık SGK Tavanı

2021

3.577,50.-TL

26.831,40.-TL

c. 2021 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Asgari Ücret * 12  = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

3.577,50 * 12 = 42.930,00.-TL

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır.

Yıllık Asgari Ücret tutarı üzerinden bulunan gelir vergisi tutarının 1/12’si her ay çalışanın ödenecek gelir vergisinden mahsup edilir.

Çalışanın Medeni Durumu

2021 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekâr

268.31

Evli, eşi çalışmıyor

321.98

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

362.22

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

402.47

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

456.13

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

456.13

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

456.13

Evli, eşi çalışıyor

268.31

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

308.56

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

348.81

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

402.47

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

429.30

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

456.13

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

/en/legislation/item/2021-minimum-wage-the-minimum-subsistence-allowance-rates-msa

Diğer Mevzuatlar