Open menu
02Ocak2019

2019 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

2019 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri
  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
  • Engellilik İndirimi
  • 2019 yılı Gelir Vergisi Oranları
  • Damga Vergisi Oranı

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19.00 TL olarak tespit edilmiştir.

Engellilik İndirimi

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

  1. Birinci Derece Engelli İndirimi 1200,00 TL
  2. İkinci Derece Engelli İndirimi 650,00 TL
  3. Üçüncü Derece Engelli İndirimi 290,00 TL

2019 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede 305 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu güncellemeye göre,

Minimum Maksimum %
0 18.000 %15
18.000,01 40.000 %20
40.000,01 148.000 %27
148.000,01 ve fazlası   %35

Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 31.12.2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede 63 seri numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde yayımlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 35,70 TL
  2. Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 48,00 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Written by Osman Tiriş, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

Osman Tiriş

Legislation and Technical Process Team Leader
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.