Open menu
02Ocak2018

2018 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve Yasal Parametre Değişiklikleri

2018 Yılı Asgari Ücret, AGİ ve Yasal Parametre Değişiklikleri

a. Asgari Ücret

29 Aralık 2017 tarihinde Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan basın duyurusu ile 2018 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. Konu ile ilgili Resmi Gazete henüz yayınlanmamıştır.

DÖNEM

BRÜT

2018 yılı

2.029,50.-TL

b. Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. Buna göre 2018 yılı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

SGK

Aylık SGK Tabanı

Aylık SGK Tavanı

2018

2.029,50.-TL

15.221,40.-TL

c. 2018 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak "Asgari Geçim İndirimi" İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Asgari Ücret * 12  = Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

2.029,50 * 12 = 24.354,00.-TL

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır.

Yıllık Asgari Ücret tutarı üzerinden bulunan gelir vergisi tutarının 1/12 si her ay çalışanın ödenecek gelir vergisiden mahsup edilir.

Çalışanın Medeni Durumu

2018 yılı aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

152.21

Evli, eşi çalışmıyor

182.66

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

205.49

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

228.32

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

258.76

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

258.76

Evli, eşi çalışmıyor, 5 çocuklu

258.76

Evli, eşi çalışıyor

152.21

Evli, eşi çalışıyor, 1 çocuklu

175.04

Evli, eşi çalışıyor, 2 çocuklu

197.88

Evli, eşi çalışıyor, 3 çocuklu

228.32

Evli, eşi çalışıyor, 4 çocuklu

243.54

Evli, eşi çalışıyor, 5 çocuklu

258.76

Written by Burcu Özel, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

Yazar

Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.