Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
29Aralık2021

2022 Yılı İçin Bordrodaki Yasal Kesintiler

Türkiye'deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte; Türkiye'deki irtibat bürolarından elde edilen ücret gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14'e istinaden gelir vergisinden istisnadır ve sadece sosyal güvenlik primine tabidir.

Ayrıca 2022 yılı itibariyla ücret gelirlerine ilişkin olarak, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarını geçmeyecek gelir vergisi istisna tutarı uygulanmaya başlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik primleri, aylık olarak ücret üzerinden hesaplanmakta ve çalışan ile işveren tarafından müştereken ödenmektedir. Katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

28Aralık2021

AR-GE ve Teknokent Desteğinde Yeni Düzenleme

25.12.2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile Teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopaj teşviki ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Düzenlemeye istinaden "gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde Bölge dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

27Aralık2021

Türk Vergi Sisteminde Köklü Değişiklik

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete ile yürürlüğe konulan 7349 sayılı Kanun'da Türk vergi sistemine ilişkin köklü değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler aşağıdaki şekilde detaylandırılabilir:

Tüm Ücretlere Gelir Vergisi İstisnası

Yapılan düzenleme ile tüm ücretlerin asgari ücret düzeyine kadarlık kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

İlgili Kanun metni aşağıdaki şekildedir:

MADDE 2 - 193 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

"18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)"

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

21Aralık2021

2022 Yılı Yasal Parametre Değişiklikleri

  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
  • Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı
  • Engellilik İndirimi
  • 2022 yılı Gelir Vergisi Oranları
  • Damga Vergisi Oranı

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x