Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
14Şubat2022

Gıda Maddelerinde KDV İndirimi

13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile gıda maddelerindeki KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür.

30.12.2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da yer alan ve %8 KDV oranı uygulanacak mal ve hizmet teslimlerini gösteren (II) Sayılı listedeki (A) GIDA MADDELERİ bölümü %1 oranında KDV uygulanacak (I) sayılı listeye taşınmış ve böylece gıda maddelerinde %8 olan KDV %1’e düşürülmüştür.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

10Şubat2022

2022 I. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2022 tarih ve 27998389 - 010.06.02 - 903792 sayılı yazısına istinaden 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemi için gelir vergisinden istisna harcırah tutarları açıklanmıştır.

Vergiden İstisna Yurt İçi Harcırah Tutarları

1 Ocak 2022- 30 Haziran 2022 dönemi vergiden istisna yurt içi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

01Şubat2022

319 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2022 yılı ücret gelirlerine ilişkin olarak 319 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Tebliğdeki detaylar aşağıdaki şekildedir:

İstisnanın Kapsamı ve Uygulaması

Tebliğ'in 4'üncü maddesine istinaden;

(1) 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

(2) İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

(3) İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacaktır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

24Ocak2022

2022 I. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

22.01.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389 - 010.06.02 - 903791 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge’de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Daha önce yayımlanan 06.01.2022 tarihli Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2022 – 30.06.2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 TL'dir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6 7 8  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x