Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
13Ocak2023

İlave AR-GE İndirim Uygulamasına Tasarım Detayları Eklenerek Süre Uzatımı Yapıldı

10.01.2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karar uyarınca belirlenen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan AR-GE veya tasarım merkezlerinde o yıl yapılan AR-GE, yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’ sinin AR-GE ve tasarım indirimine konu edilebilmesine ilişkin düzenlemenin süresi 31.12.2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili düzenlemeden yararlanılmasına ilişkin kriterler arasına tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranına ve tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranına ilişkin göstergeler eklenmiştir. Ayrıca tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı da kriterler arasına alınmıştır.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

05Ocak2023

2023 I. Dönem Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Açıklandı

Aşağıdaki mevzuat yürürlükten kaldırılmış ve tutarlar güncellenmiştir. Güncel tutarlara linkten ulaşabilirsiniz.

05.01.2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389-010.06.02-1818123 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge'de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2023-30.06.2023 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 17.904,62 TL'dir.

Written by İrem Güner, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

02Ocak2023

2023 Yılı İtibarıyla Yemek ve Yol Bedeli İstisnaları ile Engellilik İndirimleri

30.12.2022 tarihinde ve 32059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 323 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aşağıdaki istisnalar güncellenmiştir.

  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı
  • Gelir Vergisinden İstisna Yol Yardımı
  • Engellilik İndirimleri

Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 30.12.2022 tarihli ve 32059 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere 110,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Written by İrem Güner, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

02Ocak2023

2023 Yılı İçin Bordrodaki Yasal Kesintiler

Türkiye'deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte; Türkiye'deki irtibat bürolarından elde edilen ücret gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14'e istinaden gelir vergisinden istisnadır ve sadece sosyal güvenlik primine tabidir.

Ayrıca 2022 yılında getirilen tüm ücretler için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarı kadar gelir vergisi istisnası 2023 yılında da devam edecektir.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik primleri, aylık olarak ücret üzerinden hesaplanmakta ve çalışan ile işveren tarafından müştereken ödenmektedir. Katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Written by İrem Güner, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x