Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
14Mart2022

AR-GE Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Mükelleflere Fon Ayırma Yükümlülüğü

03.02.2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7263 Sayılı Kanun'la Ar-Ge merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara 01.01.2022 itibariyla kazançlarının %2'si oranında fon ayırma yükümlülüğü getirilmiştir.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu'na eklenen Ek Madde 3'e ilişkin düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

  • 01.01.2022 tarihinden itibaren geçici 2'nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.
  • Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

07Mart2022

Ücretler İçin 2021 Yılı Beyanname Dönemi Başladı

2021 gelirlerine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri 2022 Mart ayı içerisinde ilgili vergi dairelerine verilecektir. (Son gün 31 Mart 2022)

Konuyla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27.05.2020 tarihli ve 311 seri numaralı Genel Tebliğ'de konunun detaylarına girilmiştir. Konunun detayları için linke tıklayabilirsiniz.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

21Şubat2022

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlarda Gelir Vergisi İstisnası

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2022 yılı ücret gelirlerine ilişkin olarak 319 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğ’in 4’üncü maddesine istinaden gelir vergisi istisnasının uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

(1) 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere, hizmet erbabının ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

14Şubat2022

Teknopark Uygulamalarında Değişiklikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 31746 sayılı ve 10.02.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelikte yer alan ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki çalışanları ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Lisansüstü eğitimdeki sürelerin dikkate alınması

Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde ilgili düzenleme yapılmıştır:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6 7  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x