Open menu

Vergi Hukuku Mevzuatı

 
19Nisan2022

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'in 8'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna "Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur." cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan "kararlaştırılması" ibaresi "kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi" şeklinde değiştirilmiştir."

2008-32/34 Numaralı Tebliğ'deki ilgili hüküm aşağıdaki şekildedir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

01Nisan2022

Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde KDV Oranları Güncellendi

29 Mart 2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile I ve II sayılı listelerindeki KDV oranlarında 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili düzenleme kapsamında yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

15Mart2022

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Hazır Beyan Sistemi

2021 yılı içerisinde ücretler veya ücret dışı diğer gelirlerinden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler (AR-GE merkezi ve teknoloji geliştirme bölgelerindeki çalışanlar dâhil), Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan sistemini kullanarak beyannamelerini verebilirler.

İrtibat bürosu çalışanlarının ücretleri gelir vergisinden istisna olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesi hesaplamalarında dikkate alınmayacaklardır.

Gelir İdaresi Başkanlığının Hazır Beyan sistemine e-Devlet şifresi ile ulaşılabilmektedir. Hazır Beyan sistemi hakkında detaylı bilgiye linki tıklayarak ulaşabilirsiniz: Hazır Beyan Sistemi

Gelir İdaresi Başkanlığı Hazır Beyan Sistemi üzerinden gelirlerin (ücret, kira, vb) hangi ekranlarda nasıl beyan edileceğine dair detaylı bir kılavuz da yayımlamıştır. İlgili kılavuza linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

14Mart2022

Kira Geliri Elde Edenler İçin Vergi Haritası

Her yıl gerçek kişilerin elde ettiği kira gelirleri, Mart ayı içerisinde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilir. 2021 yılı gelirleri için ilgili beyannameler 31 Mart 2022 tarihine kadar verilmelidir. Kira gelirlerinin dışında hangi gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ) kapsamına dâhil olduğu Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilmiştir.

Kira geliri beyanında, "Götürü Gider" ve "Gerçek Gider" uygulaması olmak üzere iki yöntem esastır. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15'i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Aşağıdaki tabloda sadece mesken ve iş yeri kira gelirleri ile ilgili bilgi verilmiş olup detaylı bilgi ve daha fazlası için lütfen müşteri temsilcinize ya da bir uzmana başvurunuz.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x