Open menu

Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 
11Ocak2022

2022 I. Dönem Çocuk Yardımı İstisnası

Aşağıdaki mevzuat yürürlükten kaldırılmış ve tutarlar güncellenmiştir. Güncel tutarlara linkten ulaşabilirsiniz.

06.01.2022 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 27998389 - 010.06.02 - 854887 sayılı Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili Genelge'de memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

Güncellenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2022 - 30.06.2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

07Ocak2022

İşveren Uygulama Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

7 Ocak 2021 tarihli ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ” ile 01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili hükümler Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait diğer Yönetmelik ve Genelgelerde yürürlükte olmaya devam edecektir.

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

03Ocak2022

Beş Puanlık İndirim İçin Türkiye Geneli Borç Sorgusu

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru" yayımlanmıştır.

Duyuruda yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 2022/Ocak dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olacağı belirtilmiştir.

Yine duyuruya göre; "İşverenin Türkiye genelindeki iş yerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması hâlinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan diğer iş yerlerinden dolayı da beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır."

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

29Aralık2021

2022 I. Dönem Bordrodaki Yasal Kesintiler

Türkiye'deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte; Türkiye'deki irtibat bürolarından elde edilen ücret gelirleri, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 23/14'e istinaden gelir vergisinden istisnadır ve sadece sosyal güvenlik primine tabidir.

Ayrıca 2022 yılı itibariyla ücret gelirlerine ilişkin olarak, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi kesinti tutarını geçmeyecek gelir vergisi istisna tutarı uygulanmaya başlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Yükümlülüğü

Sosyal güvenlik primleri, aylık olarak ücret üzerinden hesaplanmakta ve çalışan ile işveren tarafından müştereken ödenmektedir. Katkı oranları aşağıdaki gibidir:

Written by Erdoğdu Onur Erol, Posted in Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x