Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10Ocak2020

İlgili Kişiler İçin Online Şikâyet Modülü Oluşturuldu

Kanun’un 15. Maddesinde yer alan "Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar." hükmüne göre Kurum’a bildirilen şikâyetler Kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Şikâyetler daha önce posta yoluyla Kurum’a iletilirken; Kurum’un 09.01.2020 tarihli duyurusu ile artık elektronik ortamda da iletilebilecektir.

Şikâyet modülü üzerinden bizzat ilgili kişi e-devlet sistemine giriş yaparak şikâyette bulunabilecek olup vekil aracılığı ile yapılacak şikayetler eski usulde devam edecektir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

08Ocak2020

Kişisel Veri İhlallerinin Kurula Bildirilmesinde Uygulama Değişikliği

Bilindiği üzere, 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı Kurul Kararı uyarınca bir kişisel veri ihlali yaşanması durumunda Veri İhlal Bildirim Formu kullanılarak Kurum’a bildirimde bulunmak gerekmektedir.

Kurum’un yaptığı 06.01.2020 tarihli duyuruya göre, daha önce posta yoluyla gönderilmesi beklenen Kişisel Veri İhlal Bildirimi artık ihlalbildirim.kvkk.gov.tr adresinden internet ortamında yapılabilecektir.

Written by Şeyma Nur Kaplan, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

27Aralık2019

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü ile İlgili Süreler Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 17/12/2019 tarihli ve 2019/387 sayılı kararına göre VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt süreleri uzatılmıştır.

Written by Hazal Özçelik, Kübra Özkahraman, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

04Kasım2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bordro Outsource Sürecini Nasıl Etkiliyor?

Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili atılan en önemli adım Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ve bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, uyumluluk için 7 Nisan 2018 tarihine kadar süre tanıyan hükümler içermektedir. Benzer şekilde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (EU General Data Protection Regulation - GDPR) 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girerek Avrupa'daki kişisel verilerin korunması gelişmelerinin önemli bir aşaması olmuştur.

Written by Selim Tankut Akdağ, Posted in Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

1 2 3 4 5  >>  
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmet İhracatçıları Birliği 3.lük Ödülü