Open menu

Çalışma İzni

Türkiye’den ya da yurt dışından yapacağınız başvurularda CottGroup® danışmanlarının kılavuzluğundan yararlanın.

Teklif Al

Çalışma İzni

Türkiye’den ya da yurtdışından yapacağınız başvurularda CottGroup® danışmanlarının kılavuzluğundan yararlanın.

Teklif Al

Çalışma İzni Başvurularında
Uzman Ekibimiz ile Başarılı Sonuçlar

Çalışma Bakanlığı'nın Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilere uyguladığı sıkı ve
oldukça detaylı prosedürleri bulunmaktadır. Türkiye'de personeli bulunan ya da personel ihtiyacı
olan firmalara uzman ekibimiz ile uçtan uca hizmet ve rehberlik vermekteyiz.

Ücretsiz Danışmanlık

Türkiye’de çalışma izni değerlendirmesi için ücretsiz danışmanlık.

Yol Haritası

Doğru yönlendirme ve yol haritası.

başvuru takibi

Uzman çalışma izni danışmanları ile başvuru takibi.

Çalışanlarınız İçin Türkiye'de Çalışma İzni Almak

Bildirim

Türkiye'de çalışma izni almak için ikamet durumuna bağlı olarak iki farklı başvuru şekli mevcuttur.

Türkiye'den Çalışma İzni Başvurusu
Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye'den Başvuru

1- Online Portalda İş Yeri Kayıt Süreci & Danışmanların Yetkilendirilmesi

İş Yeri Kaydı

Başvuruların ilk aşaması, Çalışma Bakanlığı'na ait online portalda bir iş yeri kaydı oluşturulmasıdır. Bu aşama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri temsilcinizin elektronik imza ve tebligata elverişli Kayıtlı E-Posta (KEP) adresi ile tamamlanacaktır. Bu aşamada, Çalışma Bakanlığı'na form, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir; sadece sistem üzerinden firmamızı yetkilendirmeniz gerekmektedir. Sürecin devamında ise danışmanlarımız gerekli başvuru evrakını iş yeri adına tamamlayarak Bakanlığa sunacaktır.

SGK iş yeri temsilcinizin mobil imza ve KEP adresine sahip olması önemlidir. Mobil imza ve KEP bilgileri için tıklayınız .

Bakanlığın online portalında iş yeri kaydı oluşturulurken öncelikle SGK iş yeri sicil numarası sisteme girilerek iş yerine ait bilgiler getirilir. Sonrasında ise, sisteme Ticaret Sicili Gazetesi, Faaliyet Belgesi, son yıla ait onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi yüklenmeli ve iş yerine ait sermaye detaylarının girişi yapılmalıdır. Bu aşamalar tamamlandığında iş yeri kaydı tamamlanmış olur.

Yetkilendirme

İş yeri kaydı tamamlandıktan sonra yetkilendirme işlemi yapılır. Burada, iş yerinin SGK yetkilisi, sisteme giriş yaparak sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olacak danışmanların ad-soyad, iletişim bilgisi ve T.C. kimlik numaralarını sisteme girerek, yetkilendirme işlemini e-imza ile imzalayarak tamamlar. Bu yetkilendirme ile danışmanlarınız sizin adınıza Bakanlıkla iletişim kurabilecekler ve evrak takibi yapabileceklerdir.

2- Bakanlığa Evrak Teslimi

Bakanlık çalışma izni başvurusu için hem şirkete hem de yabancı çalışan adayına ait bazı evraklar talep etmektedir. Bunlar Bakanlığa online sistem aracılığıyla atanan yetkilendirme ile, teslim edilir. Evrakların teslimini takiben, çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır.

Teslim Edilecek Şirket Dokümanları

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
 • Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi
 • SGK'dan alınacak "SGK Borcu Yoktur" yazısı,
 • Vergi Dairesinden alınacak "Vergi Borcu Yoktur" yazıları da talep edilebilmektedir.

Teslim Edilecek Aday Çalışan Dokümanları

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası / aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Fotoğraf (scan vesikalık)
 • Aday Çalışanın iletişim bilgileri (telefon numrası , e-posta adresi)

3- Değerlendirme ve Onay Süreci

Onaylanan ve resmi harçları ödenen çalışma izinlerine ait çalışma kartı PTT tarafından ilgili iş yerine teslim edilecektir.

4- Masraflar

2024 yılı için masraflar alttaki gibidir. Bu maliyetin üzerine danışman ücreti ilave edilecektir.

 1. Değerli kâğıt bedeli [565,00 TRY]
 2. Çalışma izni 1 yıllık harç bedeli [(7.345 TRY + 565 TRY) = 7.910 TRY]
 3. Çalışma izni 2 yıllık harç bedeli [(14.690 TRY + 565 TRY) = 15.255 TRY]
 4. Çalışma izni 3 yıllık harç bedeli [(22.035 TRY + 565 TRY) = 22.600 TRY]
 5. Noter ve çeviri masrafları karakter ve sayfa başına oluşmaktadır; doküman adedine göre bilgi alabilirsiniz.

Çalışma iznine ait harç bedelleri yabancının çalışacağı şirket tarafından Türkiye'de ilgili bankalara ödenecektir.

5- Çalışma İzni Alabilmeniz için Gerekli Minimum Brüt Ücret Tutarları

Yasal olarak, çalışanın baz ücretinin her yıl asgari ücretin değişmesi ile, pozisyona göre ilgili kat sayının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi ve SGK primlerinin eksiksiz yatırılması bu süreçte yine önem teşkil etmektedir.

Çalışma izni onayı sonrasında ilgili harçların ödemesini takiben 30 gün içerisinde yabancı çalışanın SGK işe girişinin yapılması gereklidir. Aksi takdirde şirket cezai yaptırım ile karşılaşabilecektir.

Pozisyona Göre Brüt Ücret Tutarları

Pozisyon Asgari Ücret Katsayısı
Ev hizmetleri pozisyonunda çalışacak yabancılar için 1
Müşteri Temsilcisi, Satış Elemanı, Pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için 1,5
Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar için 3
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için 4
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için 6,5
Bildirim

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bakanlık personelinin iş yükünü ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmeleri lütfen dikkate alınız.

Yurt Dışından Başvuru

1- Online Portalda İş Yeri Kayıt Süreci & Danışmanların Yetkilendirilmesi

İş Yeri Kaydı

Başvuruların ilk aşaması, Çalışma Bakanlığı'na ait online portalda bir iş yeri kaydı oluşturulmasıdır. Bu aşama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri temsilcinizin elektronik imza ve tebligata elverişli Kayıtlı E-Posta (KEP) adresi ile tamamlanacaktır. Bu aşamada, Bakanlığa form, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir; sadece sistem üzerinden firmamızı yetkilendirmeniz gerekmektedir. Sürecin devamında ise danışmanlarımız gerekli başvuru evrakını iş yeri adına tamamlayarak Bakanlığa sunacaktır.

SGK iş yeri temsilcinizin mobil imza ve KEP adresine sahip olması önemlidir. Mobil imza ve KEP bilgileri için tıklayınız .

Bakanlığın online portalında iş yeri kaydı oluşturulurken öncelikle SGK iş yeri sicil numarası sisteme girilerek iş yerine ait bilgiler getirilir. Sonrasında ise, sisteme Ticaret Sicili Gazetesi, Faaliyet Belgesi, son yıla ait onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi yüklenmeli ve iş yerine ait sermaye detaylarının girişi yapılmalıdır. Bu aşamalar tamamlandığında iş yeri kaydı tamamlanmış olur.

Yetkilendirme

İş yeri kaydı tamamlandıktan sonra yetkilendirme işlemi yapılır. Burada, iş yerinin SGK yetkilisi, sisteme giriş yaparak sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olacak danışmanların ad-soyad, iletişim bilgisi ve T.C. kimlik numaralarını sisteme girerek, yetkilendirme işlemini e-imza ile imzalayarak tamamlar. Bu yetkilendirme ile danışmanlarınız sizin adınıza Bakanlıkla iletişim kurabilecekler ve evrak takibi yapabileceklerdir.

2- Referans Numarası Alınması

Çalışan adayı yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu/Büyükelçiliği ziyaret ederek bir referans numarası almalıdır. Yabancı çalışan adayı Çalışma İzni başvurusu için gerekli belgeleri yanında eksiksiz olarak bulundurmalıdır.

İlgili ülkedeki Konsolosluğun/Büyükelçiliğin ek doküman talepleri olabilmektedir; ancak istenen dokümanlar genel olarak alttaki gibidir. Referans numarasının alınması için gereken talep mektupları tarafımızdan sağlanmaktadır.

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası/aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası daha sonra Bakanlığa sunulacaktır)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercüme ve tasdikli kopyası daha sonra Bakanlığa sunulacaktır)
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Şirketin çalışma izni başvurusunda bulunmak istediğine dair talep mektup (tarafımızca hazırlanacaktır)
 • Yabancının Türkiye'de ilgili şirkette çalışmayı istediğine dair çalışma izni almak istediğini belirten imzalı talep mektubu (tarafımızca hazırlanacaktır)

Tarafımıza iletilecek referans numarasının geçerliliğinin on gün olduğu unutulmamalıdır.

3- Bakanlığa Evrak Teslimi

Bakanlık çalışma izni başvurusu için hem şirkete hem de yabancı çalışan adayına ait bazı evraklar talep etmektedir. Bunlar Bakanlığa online sistem aracılığıyla atanan yetkilendirme ile, teslim edilir. Evrakların teslimini takiben, çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır.

Teslim Edilecek Şirket Dokümanları

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Son döneme ait Geçici Vergi Beyannamesi
 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • SGK'dan alınacak "SGK Borcu Yoktur" yazısı
 • Vergi Dairesinden alınacak "Vergi Borcu Yoktur" yazıda talep edilebilmektedir.
 • SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi

Teslim Edilecek Aday Çalışan Dokümanları

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası/aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Fotoğraf (scan vesikalık)
 • Yabancının iletişim bilgileri (e-posta adresi/telefon numarası)
 • Temin edilecek referans numarası: Yabancının, yurt dışından çalışma izni başvurusu yapacağı durumunda geçerli olacak bu referans numarası 10 gün geçerli olduğu için, Konsolosluk tarafından yabancıya iletilmesi hâlinde bizlerle paylaşılması önem arz etmektedir.

Resmi harçları ödenen ve onaylanan çalışma izinlerine ait çalışma kartı PTT tarafından ilgili iş yerine teslim edilecektir.

4- Değerlendirme ve Onay Süreci

Başvurunun Bakanlığa sunulup değerlendirmenin tamamlanması ile çalışma izni onaylandığında, yabancı çalışan adayı, Konsolosluğa giderek çalışma vizesini almalıdır. Vize temini sonrasında Türkiye'ye giriş yapabilir.

Konsolosluğa ziyaret öncesinde çalışma izni onayını takiben çalışma izni harç bedelleri, şirket tarafından Türkiye'de ödenmelidir.

5- Masraflar

2024 yılı için masraflar alttaki gibidir. Bu maliyetin üzerine danışman ücreti ilave edilecektir.

 1. Değerli kâğıt bedeli [565,00 TRY]
 2. Çalışma izni 1 yıllık harç bedeli [(7.345 TRY + 565 TRY) = 7.910 TRY]
 3. Çalışma izni 2 yıllık harç bedeli [(14.690 TRY + 565 TRY) = 15.255 TRY]
 4. Çalışma izni 3 yıllık harç bedeli [(22.035 TRY + 565 TRY) = 22.600 TRY]
 5. Noter ve çeviri masrafları karakter ve sayfa başına oluşmaktadır; doküman adedine göre bilgi alabilirsiniz.

6- Çalışma İzni Alabilmeniz için Gerekli Minimum Brüt Ücret Tutarları

Yasal olarak, çalışanın baz ücretinin her yıl asgari ücretin değişmesi ile, ilgili pozisyona göre ücretin ilgili kat sayının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi ve SGK primlerinin eksiksiz yatırılması bu süreçte yine önem teşkil etmektedir.

Çalışma izni onayı sonrasında ilgili harçların ödemesini takiben, yabancı çalışan 180 gün içinde Türkiye'ye giriş yapmalıdır. Yabancının Türkiye'ye girişini takip eden 30 gün içinde ise SGK işe girişinin işveren tarafından yapılması gereklidir, aksi takdirde işveren şirket cezai yaptırım ile karşılaşabilecektir.

Pozisyona Göre Brüt Ücret Tutarları

Pozisyon Asgari Ücret Katsayısı
Ev hizmetleri pozisyonunda çalışacak yabancılar için 1
Müşteri Temsilcisi, Satış Elemanı, Pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için 1,5
Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar için 3
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için 4
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için 6,5
Bildirim

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bakanlık personelinin iş yükünü ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmeleri lütfen dikkate alınız.

Mobil imza nedir ve nasıl alınır?

Mobil İmza Nedir?

Mobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde ıslak imza niteliğinde güvenli bir şekilde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

E-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.

Mobil İmza Nasıl Alınır?

Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur: Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.

Turkcell Mobil İmza Bilgi Sayfası

Türk Telekom Mobil İmza Bilgi Sayfası

Vodafone Mobil İmza Bilgi Sayfası

Kayıtlı e-posta adresi (KEP) nedir ve nasıl alınır?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP, resmî yazışmaların elektronik ortamda yasal mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak yüksek güvenlikli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

Ticari faaliyet ve yönetim alanında yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır:

 • Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil unsurları barındırır.
 • E-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
 • E-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
 • Standart e-postaların içeriklerinin değiştirilmesi mümkündür.

KEP hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

KEP adresi alınabilecek tedarikçilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzinlerinde Diploma Denkliği

Çalışma İzinlerinde Diploma Denkliği

Yabancı çalışanların diplomalarını Türkiye’deki iş pozisyonları için kullanmalarının gerekmesi durumunda, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından diploma denklik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem zaman almakta ve çalışma izninin onay süresini uzatabilmektedir. Denklik başvuruları online olarak denklik.yok.gov.tr sitesinden yapılabilmektedir.

ADP Hakkında (NASDAQ - ADP)

ADP, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar ve kaliteli hizmetler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insan merkezli olarak tasarlanmış İnsan Kaynakları, Yetenek Yönetimi, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk çözümleri sağlar.

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, ADP logosu ve Always Designing for People, ADP, LLC'nin ticari markalarıdır.

CottGroup® Servisleri ile İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 4'üncüsü
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 6'ncı
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 4'üncüsü
Hizmet Sağlayıcıları arasında 29'uncu

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2022
(**) Bilişim 500 - 2022

Başlayalım
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

Daha fazla bilgi
almak ister misiniz?