Open menu

Çalışma İzni

Türkiye’den ya da yurt dışından yapacağınız başvurularda CottGroup® danışmanlarının kılavuzluğundan yararlanın.

Teklif Al

Çalışma İzni

Türkiye’den ya da yurtdışından yapacağınız başvurularda CottGroup® danışmanlarının kılavuzluğundan yararlanın.

Teklif Al

Çalışma İzni Başvurularında
Uzman Ekibimiz ile Başarılı Sonuçlar

Çalışma Bakanlığı'nın Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilere uyguladığı sıkı ve
oldukça detaylı prosedürleri bulunmaktadır. Türkiye'de personeli bulunan ya da personel ihtiyacı
olan firmalara uzman ekibimiz ile uçtan uca hizmet ve rehberlik vermekteyiz.

Ücretsiz Danışmanlık

Türkiye’de çalışma izni değerlendirmesi için ücretsiz danışmanlık.

Yol Haritası

Doğru yönlendirme ve yol haritası.

başvuru takibi

Uzman çalışma izni danışmanları ile başvuru takibi.

Çalışanlarınız İçin Türkiye'de Çalışma İzni Almak

Bildirim

Türkiye'de çalışma izni almak için ikamet durumuna bağlı olarak iki farklı başvuru şekli mevcuttur.

Türkiye'den Çalışma İzni Başvurusu
Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu

Türkiye'den Başvuru

1- Online Portalda İş Yeri Kayıt Süreci & Danışmanların Yetkilendirilmesi

İş Yeri Kaydı

Başvuruların ilk aşaması, Çalışma Bakanlığı'na ait online portalda bir iş yeri kaydı oluşturulmasıdır. Bu aşama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri temsilcinizin elektronik imza ve tebligata elverişli Kayıtlı E-Posta (KEP) adresi ile tamamlanacaktır. Bu aşamada, Çalışma Bakanlığı'na form, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir; sadece sistem üzerinden firmamızı yetkilendirmeniz gerekmektedir. Sürecin devamında ise danışmanlarımız gerekli başvuru evrakını iş yeri adına tamamlayarak Bakanlığa sunacaktır.

SGK iş yeri temsilcinizin mobil imza ve KEP adresine sahip olması önemlidir. Mobil imza ve KEP bilgileri için tıklayınız .

Bakanlığın online portalında iş yeri kaydı oluşturulurken öncelikle SGK iş yeri sicil numarası sisteme girilerek iş yerine ait bilgiler getirilir. Sonrasında ise, sisteme Ticaret Sicili Gazetesi, Faaliyet Belgesi, son yıla ait onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi yüklenmeli ve iş yerine ait sermaye detaylarının girişi yapılmalıdır. Bu aşamalar tamamlandığında iş yeri kaydı tamamlanmış olur.

Yetkilendirme

İş yeri kaydı tamamlandıktan sonra yetkilendirme işlemi yapılır. Burada, iş yerinin SGK yetkilisi, sisteme giriş yaparak sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olacak danışmanların ad-soyad, iletişim bilgisi ve T.C. kimlik numaralarını sisteme girerek, yetkilendirme işlemini e-imza ile imzalayarak tamamlar. Bu yetkilendirme ile danışmanlarınız sizin adınıza Bakanlıkla iletişim kurabilecekler ve evrak takibi yapabileceklerdir.

2- Bakanlığa Evrak Teslimi

Bakanlık çalışma izni başvurusu için hem şirkete hem de yabancı çalışan adayına ait bazı evraklar talep etmektedir. Bunlar Bakanlığa online sistem aracılığıyla atanan yetkilendirme ile, teslim edilir. Evrakların teslimini takiben, çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır.

Teslim Edilecek Şirket Dokümanları

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi,
 • Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi
 • SGK'dan alınacak "SGK Borcu Yoktur" yazısı,
 • Vergi Dairesinden alınacak "Vergi Borcu Yoktur" yazıları da talep edilebilmektedir.

Teslim Edilecek Aday Çalışan Dokümanları

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası / aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Fotoğraf (scan vesikalık)
 • Aday Çalışanın iletişim bilgileri (telefon numrası , e-posta adresi)

3- Değerlendirme ve Onay Süreci

Onaylanan ve resmi harçları ödenen çalışma izinlerine ait çalışma kartı PTT tarafından ilgili iş yerine teslim edilecektir.

4- Masraflar

2022 yılı için masraflar alttaki gibidir. Bu maliyetin üzerine danışman ücreti ilave edilecektir.

 1. Değerli kâğıt bedeli [160,00 TRY]
 2. Çalışma izni harç bedeli [1.386,20 TRY x izin süresi (yıl)]
 3. Noter ve çeviri masrafları karakter ve sayfa başına oluşmaktadır; doküman adedine göre bilgi alabilirsiniz.

Çalışma iznine ait harç bedelleri yabancının çalışacağı şirket tarafından Türkiye'de ilgili bankalara ödenecektir.

5- Çalışma İzni Alabilmeniz için Gerekli Minimum Brüt Ücret Tutarları

Yasal olarak, çalışanın baz ücretinin her yıl asgari ücretin değişmesi ile, pozisyona göre ilgili kat sayının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi ve SGK primlerinin eksiksiz yatırılması bu süreçte yine önem teşkil etmektedir.

Çalışma izni onayı sonrasında ilgili harçların ödemesini takiben 30 gün içerisinde yabancı çalışanın SGK işe girişinin yapılması gereklidir. Aksi takdirde şirket cezai yaptırım ile karşılaşabilecektir.

Pozisyona Göre Brüt Ücret Tutarları

Pozisyon Asgari Ücret Katsayısı
Ev hizmetleri pozisyonunda çalışacak yabancılar için 1
Müşteri Temsilcisi, Satış Elemanı, Pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için 1,5
Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar için 3
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için 4
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için 6,5
Bildirim

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bakanlık personelinin iş yükünü ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmeleri lütfen dikkate alınız.

Yurt Dışından Başvuru

1- Online Portalda İş Yeri Kayıt Süreci & Danışmanların Yetkilendirilmesi

İş Yeri Kaydı

Başvuruların ilk aşaması, Çalışma Bakanlığı'na ait online portalda bir iş yeri kaydı oluşturulmasıdır. Bu aşama, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş yeri temsilcinizin elektronik imza ve tebligata elverişli Kayıtlı E-Posta (KEP) adresi ile tamamlanacaktır. Bu aşamada, Bakanlığa form, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir; sadece sistem üzerinden firmamızı yetkilendirmeniz gerekmektedir. Sürecin devamında ise danışmanlarımız gerekli başvuru evrakını iş yeri adına tamamlayarak Bakanlığa sunacaktır.

SGK iş yeri temsilcinizin mobil imza ve KEP adresine sahip olması önemlidir. Mobil imza ve KEP bilgileri için tıklayınız .

Bakanlığın online portalında iş yeri kaydı oluşturulurken öncelikle SGK iş yeri sicil numarası sisteme girilerek iş yerine ait bilgiler getirilir. Sonrasında ise, sisteme Ticaret Sicili Gazetesi, Faaliyet Belgesi, son yıla ait onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi yüklenmeli ve iş yerine ait sermaye detaylarının girişi yapılmalıdır. Bu aşamalar tamamlandığında iş yeri kaydı tamamlanmış olur.

Yetkilendirme

İş yeri kaydı tamamlandıktan sonra yetkilendirme işlemi yapılır. Burada, iş yerinin SGK yetkilisi, sisteme giriş yaparak sizin adınıza işlem yapmaya yetkili olacak danışmanların ad-soyad, iletişim bilgisi ve T.C. kimlik numaralarını sisteme girerek, yetkilendirme işlemini e-imza ile imzalayarak tamamlar. Bu yetkilendirme ile danışmanlarınız sizin adınıza Bakanlıkla iletişim kurabilecekler ve evrak takibi yapabileceklerdir.

2- Referans Numarası Alınması

Çalışan adayı yasal olarak ikamet ettiği ülkedeki Türk Konsolosluğu/Büyükelçiliği ziyaret ederek bir referans numarası almalıdır. Yabancı çalışan adayı Çalışma İzni başvurusu için gerekli belgeleri yanında eksiksiz olarak bulundurmalıdır.

İlgili ülkedeki Konsolosluğun/Büyükelçiliğin ek doküman talepleri olabilmektedir; ancak istenen dokümanlar genel olarak alttaki gibidir. Referans numarasının alınması için gereken talep mektupları tarafımızdan sağlanmaktadır.

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası/aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası daha sonra Bakanlığa sunulacaktır)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercüme ve tasdikli kopyası daha sonra Bakanlığa sunulacaktır)
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Şirketin çalışma izni başvurusunda bulunmak istediğine dair talep mektup (tarafımızca hazırlanacaktır)
 • Yabancının Türkiye'de ilgili şirkette çalışmayı istediğine dair çalışma izni almak istediğini belirten imzalı talep mektubu (tarafımızca hazırlanacaktır)

Tarafımıza iletilecek referans numarasının geçerliliğinin on gün olduğu unutulmamalıdır.

3- Bakanlığa Evrak Teslimi

Bakanlık çalışma izni başvurusu için hem şirkete hem de yabancı çalışan adayına ait bazı evraklar talep etmektedir. Bunlar Bakanlığa online sistem aracılığıyla atanan yetkilendirme ile, teslim edilir. Evrakların teslimini takiben, çalışma izni başvurusu değerlendirmeye alınır.

Teslim Edilecek Şirket Dokümanları

 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Son döneme ait Geçici Vergi Beyannamesi
 • Ticaret Sicili Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • SGK'dan alınacak "SGK Borcu Yoktur" yazısı
 • Vergi Dairesinden alınacak "Vergi Borcu Yoktur" yazıda talep edilebilmektedir.
 • SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi

Teslim Edilecek Aday Çalışan Dokümanları

 • Güncel tarihle imzalanmış iş sözleşmesi (aylık ücret XXXX Türk Lirası/aylık brüt, şeklinde açıkça ifade edilmelidir ve imzalar mutlaka mavi kalemle atılmalıdır)
 • Pasaport (Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Diploma (diplomanın Türkçe tercümesi ve noter tasdikli kopyası)
 • Fotoğraf (scan vesikalık)
 • Yabancının iletişim bilgileri (e-posta adresi/telefon numarası)
 • Temin edilecek referans numarası: Yabancının, yurt dışından çalışma izni başvurusu yapacağı durumunda geçerli olacak bu referans numarası 10 gün geçerli olduğu için, Konsolosluk tarafından yabancıya iletilmesi hâlinde bizlerle paylaşılması önem arz etmektedir.

Resmi harçları ödenen ve onaylanan çalışma izinlerine ait çalışma kartı PTT tarafından ilgili iş yerine teslim edilecektir.

4- Değerlendirme ve Onay Süreci

Başvurunun Bakanlığa sunulup değerlendirmenin tamamlanması ile çalışma izni onaylandığında, yabancı çalışan adayı, Konsolosluğa giderek çalışma vizesini almalıdır. Vize temini sonrasında Türkiye'ye giriş yapabilir.

Konsolosluğa ziyaret öncesinde çalışma izni onayını takiben çalışma izni harç bedelleri, şirket tarafından Türkiye'de ödenmelidir.

5- Masraflar

2022 yılı için masraflar alttaki gibidir. Bu maliyetin üzerine danışman ücreti ilave edilecektir.

 1. Değerli kâğıt bedeli [160,00 TRY]
 2. Çalışma izni harç bedeli [1.386,20 TRY x izin süresi (yıl)]
 3. Noter ve çeviri masrafları karakter ve sayfa başına oluşmaktadır; doküman adedine göre bilgi alabilirsiniz.

6- Çalışma İzni Alabilmeniz için Gerekli Minimum Brüt Ücret Tutarları

Yasal olarak, çalışanın baz ücretinin her yıl asgari ücretin değişmesi ile, ilgili pozisyona göre ücretin ilgili kat sayının altında kalmayacak şekilde güncellenmesi ve SGK primlerinin eksiksiz yatırılması bu süreçte yine önem teşkil etmektedir.

Çalışma izni onayı sonrasında ilgili harçların ödemesini takiben, yabancı çalışan 180 gün içinde Türkiye'ye giriş yapmalıdır. Yabancının Türkiye'ye girişini takip eden 30 gün içinde ise SGK işe girişinin işveren tarafından yapılması gereklidir, aksi takdirde işveren şirket cezai yaptırım ile karşılaşabilecektir.

Pozisyona Göre Brüt Ücret Tutarları

Pozisyon Asgari Ücret Katsayısı
Ev hizmetleri pozisyonunda çalışacak yabancılar için 1
Müşteri Temsilcisi, Satış Elemanı, Pazarlama, İhracat görevlisi gibi eleman statüsünde çalışacak yabancılar için 1,5
Turizm, animasyon ve organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için 2
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler, doktorlar için 3
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için 4
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan yönetici mühendis ve mimarlar için 6,5
Bildirim

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Bakanlık personelinin iş yükünü ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikmeleri lütfen dikkate alınız.

Mobil imza nedir ve nasıl alınır?

Mobil İmza Nedir?

Mobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun bir şekilde ıslak imza niteliğinde güvenli bir şekilde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

E-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.

Mobil İmza Nasıl Alınır?

Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur: Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.

Turkcell Mobil İmza Bilgi Sayfası

Türk Telekom Mobil İmza Bilgi Sayfası

Vodafone Mobil İmza Bilgi Sayfası

Kayıtlı e-posta adresi (KEP) nedir ve nasıl alınır?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP, resmî yazışmaların elektronik ortamda yasal mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak yüksek güvenlikli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

Ticari faaliyet ve yönetim alanında yaşanan gelişmeler sonrası elektronik posta kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.

Ancak, standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır:

 • Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil unsurları barındırır.
 • E-posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
 • E-posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
 • Standart e-postaların içeriklerinin değiştirilmesi mümkündür.

KEP hakkında sıkça sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.

KEP adresi alınabilecek tedarikçilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışma İzinlerinde Diploma Denkliği

Çalışma İzinlerinde Diploma Denkliği

Yabancı çalışanların diplomalarını Türkiye’deki iş pozisyonları için kullanmalarının gerekmesi durumunda, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından diploma denklik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Bu işlem zaman almakta ve çalışma izninin onay süresini uzatabilmektedir. Denklik başvuruları online olarak denklik.yok.gov.tr sitesinden yapılabilmektedir.

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. ADP'nin lokal Türkiye partneri olmaktan gurur duymaktadır.

ADP, insanların potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayabilmek için, modern teknolojinin getirdiği ürünlerle çalışmanın daha iyi yollarını tasarlar, kaliteli hizmetler ve benzersiz deneyimler sunar. Verilerle güçlendirilmiş ve insanlar için tasarlanmış İK, Yetenek, Yan Haklar, Bordro ve Uyumluluk servisleri

Daha fazlası için www.adp.com adresini ziyaret edin.

ADP, ADP logosu ve "Always Designing for PeopleTM" sloganı; ADP, LLC’nin tescilli markasına aittir.

CottGroup® Servisleri ile İlgili Ödüller

Danışmanlık Müşavirlik ve Destek Hizmetleri İhracatında Türkiye 2'ncisi
İnsan Kaynakları Yazılımı Üreticileri 4'üncüsü
Danışmanlık Hizmeti Sağlayıcı Üreticiler arasında 4'üncüsü
Hizmet Sağlayıcıları arasında 30'uncu

(*) Hizmet İhracatçıları Birliği - 2021
(**) Bilişim 500 - 2021

Başlayalım.
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

0 (Min. 7 Characters)
Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

(*) Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.

*Zorunlu Alanlar

Gönder

Gizlilik Politikası

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Gizlilik Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler

CottGroup® tüm bilişim sistemlerinde, kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. CottGroup® için gizlilik ve güvenlik, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. CottGroup®, gizlilik ve güvenliğinize gösterdiğiniz hassasiyete önem verir ve bunun için en üst seviyede koruma sağlar.

CottGroup®, CottGroup® üye ağındaki web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride CottGroup® üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, CottGroup® üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni, ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

CottGroup® Gizlilik Bildirimi, CottGroup® üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrim içi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dâhil olmak üzere CottGroup® tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

CottGroup®, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler yalnızca CottGroup® yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili CottGroup® personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve CottGroup®'un veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek / tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Protokolü linkini tıklayınız.

Elektronik İletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü CottGroup® mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde, iletişim bilgileriniz üzerinden CottGroup® ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi CottGroup®'a iletebilirsiniz.

Log Verileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, PC ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır. Çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • İnternet Protokolü (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir CottGroup® üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, Java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup® web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız ("Uygulamalar") için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • Uygulamalar üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı URL bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini tıklayınız.

Verilerinizin Kullanım Amaçları

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda, sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

Veri Güvenliği

CottGroup® bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli değildir. Bu nedenle web sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, CottGroup® size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler CottGroup®'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri; internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-posta tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye'de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

Çocukların Online Faaliyetlerini Koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda, çocuklardan kişisel bilgilerini kasten istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek, durumu derhâl ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Yeni Süreçleri Gizlilik Kurallarına Uygun Tasarlama

CottGroup® yeni sistemler geliştirirken, gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Astoria Towers Büyükdere Cad. No: 127 B Kule Kat: 8 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. tarafından siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. Bu web sitesi aracılığı ile işlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Ad
 • Soyad
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • İşinizle İlgili İletişim Bilgileri (E-posta, adres, telefon numarası)
 • E-Posta Adresi
 • Adres Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özlük Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Şirket İsmi
 • Sektör
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Talep/Şikâyet Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • IP Adresi
 • Talep Tarihi ve Saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile Olan Saat Dilimi Farkı
 • Erişim Durumu/http Durumu Kodu
 • Aktarılan Veri Miktarı
 • Talebin Gönderildiği Web Sitesi
 • Tarayıcı Bilgisi
 • İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü
 • Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü
 • Yaklaşık Konum Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Elektronik Sistemler
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen bir süre veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimiz, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Astoria Towers Büyükdere Cad. No:127 B Kule Kat:8 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine göndererek,
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket adresine bizzat başvurarak

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.'ye iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler; başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza, son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Bunlara ek olarak, kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına, talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki, talep konusu ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

 

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x