Open menu

18 Nisan 2024

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

Yazar Civan Güneş, Kategori Çalışma Hayatı

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir? İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

  İsteğe bağlı sigorta, bireylerin sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmek için kendi istekleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödeyerek; emeklilik, malullük, ölüm gibi temel sosyal güvenlik haklarından faydalanabilmelerini sağlayan bir sigorta türüdür. Türkiye'deki 5510 Sayılı Kanun çerçevesinde tanımlanan bu sistem, özellikle sosyal güvenlik kapsamında olmayan kişilere, gelecekleri için önemli bir güvence sunmaktadır.

  İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

  İsteğe bağlı sigorta, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını kapsayan, bireylerin isteğe bağlı olarak prim ödeyerek sosyal güvenlik haklarından yararlanabilmelerini sağlayan bir mekanizmadır. Bireyler, belirli koşulları yerine getirmeleri hâlinde prim ödedikleri süre boyunca kendileri; ölümleri hâlinde ise hak sahipleri, zorunlu sosyal sigortanın uzun dönemli sigorta kollarının sağladığı tüm yardımlardan yararlanma imkânı bulurlar.

  İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

  Türkiye'de ve Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan ülkelerdeki Türk vatandaşlarından:

  • 18 yaşını dolduran,
  • 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigorta kapsamında olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,
  • Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde otuz günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan,
  • Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de bu kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı almayan,
  • İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunanlar,

  isteğe bağlı sigortalı olmaya hak kazanır.

  Öngörülen koşullar dışında bulunmakla birlikte, bu bentte belirtilenler dışında isteğe bağlı sigortalı olanlar bu bent hükümlerine tabidir. Kanunun yürürlük tarihinden önceki mülga kanunlar kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerden bu kanun kapsamında sigortalı olanlar, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın isteğe bağlı sigortalılıklarını Kanun hükümleri uyarınca devam ettirirler.

  İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranmamaktadır; yalnızca Türkiye'de ikamet etme şartı gereklidir. Ayrıca, 5510 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerine tabi olanlar için de isteğe bağlı sigortalılık mümkündür.

  Ayrıca Kanun'un 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında "Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışan Türk işçiler arasından isteğe bağlı sigortalılık talep edenlerden Türkiye'de ikamet şartı aranmaz." hükmüyle, bu durumda olan Türk işçiler için bir istisna sağlanmıştır ve Türkiye'de ikamet etmelerine gerek kalmadan isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

  Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre; Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre'de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenlerin ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri mümkündür.

  İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Yapılır?

  Belirtilen tüm şartları yerine getiren bireyler isteğe bağlı sigorta başvurusu yapabilir. İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametlerinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Ancak e-Devlet üzerinden başvurmak isteyenlere ise "isteğe bağlı ilk tescil kaydı" alanından başvurma imkânı tanınmaktadır.

  Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

  İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ne Kadar?

  2024 yılında Türkiye'de isteğe bağlı sigorta primlerinin hesaplanması ve ödeme miktarları, sigortalının beyan ettiği günlük kazanca göre değişmektedir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazanç alt (asgari ücret) ve üst sınırı (asgari ücretin 7,5 katı) arasında sigortalının belirlediği prime esas kazancın %32'si olarak hesaplanır. Bu oranın %20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (MYÖ), %12'si ise genel sağlık sigortası primidir. Ayrıca, ay içinde 30 günün altında çalışması olanlar ve kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda işsizlik sigortası kapsamında olup, prim oranları toplam %35'dir.

  2024 yılında sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları:

  Günlük Kazanç Alt Sınırı Günlük Kazanç Üst Sınırı Aylık Kazanç Alt Sınırı Aylık Kazanç Üst Sınırı
  666,75 TL 5.000,63 TL 20.002,50 TL 150.018,90 TL

  2024 İsteğe bağlı sigorta primlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

  2024 İsteğe Bağlı Sigorta Primleri
  4/A İsteğe Bağlı Sigorta Primi En Düşük: 6.400,80 TL
  En Yüksek: 48.006,05 TL
  4/B İsteğe Bağlı Sigorta Primi Beyan edilen aylık gelirin %32'si
  Ev Hanımları İçin İsteğe Bağlı Sigorta Primi 6.400,80 TL

  İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Başlar ve Sonlanır?

  İsteğe bağlı sigortalılık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 51. maddesine göre; kişinin müracaatının Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. Yine aynı Kanun'un 51. maddesinde isteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi şu şekilde tanımlanmıştır:

  "İsteğe bağlı sigortalılık;

  1. İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
  2. Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
  3. Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

  itibaren sona erer."

  İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü

  İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve söz konusu süreler bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı olmak üzere (ay içinde 30 günden az çalışanların kalan süreler için isteğe bağlı sigortaya ödedikleri primler 4/1-a kapsamında değerlendirilir.) 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

  İsteğe Bağlı Sigorta Emeklilik Şartları

  İsteğe bağlı sigortalılıkta emeklilik; sigortalılığın başlangıç tarihi, prim ödeme gün sayısı, prim ödeme süresi ve yaş kriterlerine göre değişkenlik göstermektedir.

  Sigorta Girişi Prim Ödeme Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı Yaş
  08.09.1999 Öncesi 10 Yıl 3600 Gün -
  09.09.1999 – 30.04.2008 25 Yıl 4500 Gün 60 Yaş
  01.05.2008 ve Sonrası Yaş Haddinden Emeklilik 5400 Gün 63 Yaş

  İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) normal emekliliği için ise 9000 gün prim ödeme günü şartı aranmaktadır.

  Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.

  Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

  Yazar

  Civan Güneş

  Digital Marketing Specialist

  Diğer Makaleler

  Başlayalım
  Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

  Daha fazla bilgi
  almak ister misiniz?

  Bu web sitesi çerez kullanıyor.

  Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

  Çerez Tercihleri Cookie Preferences

  Çerezleri Ayarla

  Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

  Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com