Open menu

09 Ekim 2023

Engelleri Aşmak: İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Çalışma Hayatı

Engelleri Aşmak: İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

  Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliği, soyut bir konseptin ötesine geçerek günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İş dünyası ise bu eşitsizliği yansıtan önemli bir ayna işlevi görür. Bu noktada, iş hayatında her iki cinsiyetten çalışanların karşılaşabileceği zorlukları düşünelim. İş yeri, herkesin eşit koşullarda çalışabildiği, kendini değerli ve takdir edilmiş hissettiği bir yer olmalıdır. Ancak, çoğu zaman etrafınızdaki kişilerin başarılarına tanık olurken, sizin ilerlemenizin engellenmesi, mutsuzluğa ve motivasyon kaybına yol açabilir. Bu deneyim, cinsiyet eşitsizliğinin iş dünyasındaki önemini vurgulamaktadır. Bu yazıda, iş dünyasındaki cinsiyet eşitsizliğini somutlaştıracak, bu sorunu aşma yollarını ve umut vadeden çözümleri tartışacağız. Hep birlikte, daha adil ve eşit bir iş dünyasının kapılarını aralama fırsatını yakalayabiliriz.

  Türkiye'de Kurumsal Hayatta Cinsiyet Eşitsizliği

  Türkiye'de kurumsal hayattaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği, çeşitli yollarla belirgin hale gelmektedir. Örneğin, üst düzey yönetim pozisyonlarında cinsiyet temelli dengesizlik, göz ardı edilemeyecek bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 2021 yılında TÜİK verilerine göre, üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı sadece %20,7 olmuş, 2012 yılına göre sadece %6,3'lük bir artış göstermiştir. Bu dengesizlik, toplumsal normlardan kaynaklanan yanlış inançlarla beslenen bir sistem tarafından zaman içinde inşa edilmiştir.

  Fakat, sorun yalnızca liderlik pozisyonlarına erişimle sınırlı değildir. Kadınlar, kariyer merdivenlerini tırmanmanın ötesinde, iş yerindeki fırsat eşitsizliği gibi sistemik engellerle de mücadele etmek zorundadır. Ayrıca, kadınlar iş yerinde ücret eşitsizliğiyle de karşı karşıya kalmaktadır. Aynı görevleri yerine getiren kadın çalışanlar, genellikle erkek meslektaşlarına göre daha düşük maaşlar almakta ve terfi fırsatlarından daha az yararlanmaktadır. Bu, sadece maaş farkı yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların kariyer ilerlemesini olumsuz etkilemektedir.

  Bu tür eşitsizlikler ayrıca etnik köken, yaş ve cinsel yönelim gibi diğer faktörlerle birleşerek daha karmaşık bir resim oluşturabilmektedir.

  İş Yerinde Cinsiyet Eşitliğinin Önemi

  Çok sayıda araştırma, cinsiyet eşitliğinin iş yerlerindeki çeşitliliği ve kârlılığı olumlu bir şekilde etkilediğini belirtmektedir. Farklı cinsiyetlerden çalışanların, kendi özgün bakış açılarının şirketlerin yenilikçi ve rekabetçi olmalarına katkı sağladığı defalarca gösterilmiştir. McKinsey Global Enstitüsü tarafından yayınlanan "Çeşitlilik Önemlidir" raporu, yönetici ekiplerinde cinsiyet çeşitliliği açısından en üst çeyrekte yer alan şirketlerin, en alt çeyrekte yer alanlara göre %25 daha yüksek kârlılığa sahip olma olasılığının olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca rapor, daha çeşitli iş gücüne sahip şirketlerin inovasyon konusunda daha başarılı olduğunu ve karmaşık sorunları daha etkili bir şekilde çözebildiğini göstermektedir. Bu tür çeşitlilik, iş yerinde karşılaşılan sorunlara daha geniş bir perspektiften bakılmasını ve daha yaratıcı çözümler bulunmasını teşvik eder.

  Cinsiyet eşitliği, sadece iş yerlerine değil, toplumun genel yapısına da daha adil bir düzen getirir. Kadınların iş gücüne katılımının teşvik edilmesi, ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekler. Aynı zamanda, cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik olarak güçlenmesine fırsat tanır ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Sonuç olarak, iş yerlerinde cinsiyet eşitliği, iş dünyası ve toplumun genelinde olumlu etkilere sahiptir. Bu nedenle, cinsiyet eşitliğine olan taahhüdümüzü sürdürmek ve iş yerlerinde bu ilkeyi uygulamak, daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasında oldukça önemli bir adımdır.

  Kadınların İş Yerinde Karşılaştığı Zorluklar

  Kadınların iş yerinde karşılaşabileceği zorluklara daha derinlemesine bir bakış açısıyla yaklaşalım:

  1. Ayrımcılık ve Önyargı: Günümüzde birçok iş yeri, geleneksel olarak erkek egemen bir atmosferi yansıtmaktadır. Bu durum, kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı ayrımcılık ve önyargıyla karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Bu tür önyargılar, kadınların kariyerlerinde ilerlemelerini engelleyebilir ve hak ettikleri fırsatlara erişimlerini sınırlayabilir.
  2. Fırsat Eşitsizliği: Kadınlar, iş yerinde eşit fırsatlara erişim konusunda zorluklar yaşayabilir. Özellikle liderlik pozisyonlarına yükselme veya önemli projeleri yönetme gibi fırsatlar, kadınlar için daha sınırlı olabilir. Bu, kadınların yeteneklerini tam olarak kullanamamalarına ve kariyerlerinde ilerlemekte zorlanmalarına neden olabilmektedir.
  3. İş ve Aile Hayatı Dengesi: Kadınlar, profesyonel ve kişisel hayatlarını dengelemekte zorlanabilirler. TÜİK'in 2021 aile yapısı araştırması sonuçlarına göre, ev işlerinin dağılımında dengesizlik sürmektedir. Kadınlar, özellikle çocuk bakımı (%94,4), ev işleri (%85,4 - %85,6) ve ailevi sorumluluklar konusunda daha fazla yük taşıyabilirler. Bu durum, kadınların iş yerinde daha fazla enerji ve zaman harcamalarını gerektirir, bu da profesyonel hedeflere odaklanmalarını zorlaştırabilir.

  Bu zorluklarla başa çıkmak ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için birçok olumlu adım atılmaktadır. Kadınların iş gücüne katılımı ve etkisi, bu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olacak bir dizi politika ve inisiyatif ile artırılmaktadır.

  İş Yerinde Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak İçin İnsan Kaynakları Girişimleri

  İş yerinde cinsiyet eşitliğini sağlama çabaları, İnsan Kaynakları departmanlarının öncelikli sorumluluklarından biridir. Bu amaca yönelik atılabilecek adımlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Farkındalık: Şirketler, cinsiyet eşitliği politika ve prosedürlerini hayata geçirmeli ve çalışanlar arasında bu konuda farkındalık yaratmalıdır. Eşitlik bilinci, her çalışanın katkı sağlayabileceği bir iş ortamının oluşturulmasında temel bir rol oynar.
  2. Mentorluk Programları: Çalışanların liderlik pozisyonlarına yükselme fırsatlarını artırmak için mentorluk programları geliştirilebilir. Bu programlar, deneyimli liderlerin genç yeteneklere rehberlik etmesini sağlar ve çalışanların kariyer gelişimlerini destekler.
  3. Liderlik Geliştirme Programları: Potansiyel liderleri tanımlamak ve onların liderlik becerilerini geliştirmek için liderlik geliştirme programları oluşturulabilir. Bu tür programlar, çalışanların liderlik yeteneklerini güçlendirmelerine ve terfi fırsatlarına daha hazır hale gelmelerine yardımcı olur.
  4. Esnek Çalışma Saatleri: Çalışanlara iş ve aile yaşamlarını daha iyi dengelemelerine olanak tanımak için esnek çalışma saatleri sunulabilir. Bu, bireylerin kişisel yaşamlarına daha fazla zaman ayırmalarına ve bu sayede iş hayatlarında daha verimli olmalarına katkı sağlar.
  5. Bakım Yardımları: Çocuk veya yaşlı bakımına ihtiyaç duyan çalışanlara bakım hizmetleri sunmak işe geri dönüşlerini kolaylaştırabilir. Bu, çalışanların iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarına yardımcı olur ve profesyonel hedeflerine odaklanmalarını kolaylaştırır.

  Bu tür İnsan Kaynakları girişimleri, kadınların ve erkeklerin iş yerinde güçlenmelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini teşvik eder. Aynı zamanda, şirketlerin cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmak için sıradan normlardan sapmalarını ve yenilikçi düşünceyi benimsemelerini teşvik eder. Bu, hem iş yerlerinin daha çeşitli ve yenilikçi hale gelmesine hem de toplumun genelinde daha adil bir düzenin oluşturulmasına katkı sağlar.

  Türkiye'de Cinsiyet Eşitsizliğini Aşarak Başarıya Ulaşan Kadınlar

  Türkiye'de cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele eden ve büyük başarılara imza atan pek çok cesur kadın bulunmaktadır. Bu ilham verici kadınlar, toplumsal cinsiyet normlarına karşı durarak kendi yollarını çizmişlerdir:

  • Girişimciler: Bazı kadınlar, kendi işlerini kurarak geleneksel iş dünyasının sınırlarını aşmıştır. Bu girişimciler, tutkularını takip edip kendi işlerini kurma cesaretini göstererek hem ekonomik hem de toplumsal anlamda önemli başarılar elde etmiştir.
  • Üst Düzey Yöneticiler: Cinsiyet eşitsizliğine karşı dik durarak üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselen birçok kadın lider bulunmaktadır. Bu liderler, yetenekleri ve kararlılıkları ile şirketlerin başarılarına katkı sağlamış ve diğer kadınlara ilham olmuştur.
  • Eğitim ve Bilim Alanında Başarı: Eğitim ve bilim alanında büyük başarılara imza atan birçok kadın vardır. Bilimsel çalışmaları, eğitimdeki katkıları ve araştırmaları ile bu kadınlar, toplumların gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

  Bu başarı hikayeleri, cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmenin ve başarılı olmanın mümkün olduğunu göstermektedir. İş dünyasında kendilerine saygın bir yer edinmiş olan bu kadınlar, kendi kararlılıkları ve çabalarıyla, toplumlarının daha adil ve eşit bir geleceğini şekillendirmede öncü rol oynamışlardır. Bu hikayeler, tüm kadınlara ilham kaynağı olmaya devam etmekte ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eden herkese ilham vermektedir.

  Erkeklerin İş Yerinde Cinsiyet Eşitliğini Sağlamadaki Rolü

  Cinsiyet eşitliğini iş yerlerinde sağlamak için erkeklerin oynayabileceği kritik rol hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. İşte bu konuda atılacak adımlar:

  • Farkındalık Oluşturma: Erkekler, cinsiyet eşitliğine olan inançlarını açıkça ifade etmelidir. Bu, iş yerinde ve toplumda cinsiyet eşitliği konusunda bilinci artırabilir. Erkekler, bu konuda eğitim alarak cinsiyet eşitliği sorunlarını daha iyi anlama fırsatı bulabilir.
  • Kadın Liderliğini Destekleme: Erkekler, kadınların liderlik pozisyonlarına yükselmesini teşvik etmelidir. Potansiyeli olan kadınların terfi etmelerine ve liderlik rollerini üstlenmelerine destek sağlamak, iş yerinde cinsiyet eşitliğini artırabilir.
  • Toplumsal Cinsiyet Normlarına Karşı Durma: Erkekler, toplumsal cinsiyet normlarına karşı çıkarak ve bu normları sorgulayarak cinsiyet eşitliğini teşvik eden davranışlar sergileyebilir.
  • Kadınların Görüşlerine Değer Verme: Erkekler, kadın meslektaşlarının fikirlerine ve görüşlerine değer vermeli ve onların seslerini duyurabilmelerine yardımcı olmalıdır. Kadınların iş yerindeki deneyimlerini paylaşmalarına ve seslerini duyurmalarına destek olmak, cinsiyet eşitliği konusundaki ilerlemeyi hızlandırabilir.

  Karşı cinslerden gelen destek, daha adil ve eşit bir iş ortamı oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Bu, sadece kadınlar için değil, tüm çalışanlar için daha iyi bir iş deneyimi ve daha kapsayıcı bir iş kültürü yaratmanın önemli bir yoludur.

  Sonuç olarak, cinsiyet eşitsizliği Türkiye'deki iş dünyasında hala mevcut olan bir sorundur ve bu sorunun üstesinden gelmek için daha fazla çaba gerekmektedir. Ancak, bu sorunun üstesinden gelme konusunda umut verici gelişmeler de vardır. İnsan Kaynakları departmanlarının kadınları güçlendirmek için yürüttüğü çeşitli girişimler ve başarı hikayeleri, ilerlemenin mümkün olduğunu göstermektedir.

  Cinsiyet eşitliği, sadece kadınlar için değil, tüm toplum için hayati bir konudur. İş yerlerinde cinsiyet eşitliği yaratmak, daha adil bir iş dünyası oluşturmanın yanı sıra şirketlerin çeşitliliğini artırır ve daha modern bir izlenim bırakır. Ayrıca, toplumun her kesimi için daha adil bir düzenin temelini oluşturur.

  Bizler, cinsiyet eşitliğini destekleyen bireyler olarak hareket ederek, Türkiye'deki iş dünyasında kadınların güçlenmesine katkıda bulunabiliriz. Hep birlikte, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir iş dünyası yaratma vizyonuna erişebiliriz.

  Bu çağrıya kulak verelim ve birlikte çalışarak cinsiyet eşitliğini destekleyelim. Unutmayalım ki eşitlik ve adalet için atılan her adım, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşır!

  Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde bizimle iletişime geçiniz.

  Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

  Yazar

  /en/blog/work-life/item/overcoming-barriers-gender-inequality-in-the-business-world

  Diğer Makaleler

  Başlayalım
  Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

  Daha fazla bilgi
  almak ister misiniz?

  Bu web sitesi çerez kullanıyor.

  Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

  Çerez Tercihleri Cookie Preferences

  Çerezleri Ayarla

  Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

  Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com