Open menu

30 Ocak 2023

İnovasyon Nedir?

Written by Civan Güneş, Posted in Çalışma Hayatı, Teknoloji

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yenilikçi bir düşünce veya çözüm olarak tanımlanabilir. Bu kavram, bir ürünü ya da hizmeti daha iyi hâle getirmeyi hedefleyen değişiklikleri ve geliştirmeleri ifade eder. Örneğin, bir ürünün veya hizmetin performansını artırmak için yeni bir yöntem geliştirilebilir ve bu gelişim de inovasyon olarak adlandırılır.

İnovasyonun Önemi

İnovasyon, kuruluşlar için oldukça önemli bir kavramdır. İnovasyon sayesinde, kuruluşlar yenilikçi fikirler üretebilir ve bu fikirleri gerçeğe dönüştürebilirler. Bu sayede, rekabet avantajı kazanabilir ve pazar paylarını genişletebilirler. Ayrıca, inovasyon sayesinde kendilerini sürekli geliştirebilir ve yeniliklere açık hâle gelebilirler. Bu da daha verimli ve etkin bir organizasyon olmalarına yardımcı olur.

Şirketlerin rekabet güçlerini artırmak için çeşitli seçenekleri vardır. Fiyat liderliği için çaba gösterebilir veya bir farklılaşma stratejisi izleyebilirler. Her iki durumda da inovasyon esastır.

 • Fiyat liderliğine odaklanan şirketler; yenilikçi, yüksek verimli süreçler geliştirerek uzun vadeli rekabet güçlerini güvence altına almalıdırlar. Süreç optimizasyonu ve maliyetler açısından sürekli iyileştirme onlar için önemlidir.
 • Farklılaşma stratejisine odaklanan şirketler; rakiplerinin ürün ya da hizmetlerine ek ya da ayırt edici özellikler eklemek için inovasyona ihtiyaç duyarlar.
 • Birçok start-up, yenilikçi bir ürün veya hizmet geliştirerek faaliyetlerine başlar.

İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyon, topluma değer katan yeni fikirlerin, yöntemlerin veya ürünlerin yaratılması ve geliştirilmesi anlamına gelir. Kapsamlarına ve etkilerine göre sınıflandırılabilecek inovasyon türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Artan İnovasyon

Artan inovasyon; bir ürün, marka veya üretim yöntemlerinde köklü bir değişikliğe gitmeden yeni özellikler eklemeyi kapsar. Ayrıca, mevcut bir pazara daha fazla değer sağlamak için mevcut ürün veya hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi anlamına gelir. Artan inovasyon; ürün yelpazelerini genişletmek, maliyetleri azaltmak ve yeni nesil ürünler gibi özelliklerle kusurları azaltmaya ve performansı kademeli olarak iyileştirmeye odaklanır.

İnovasyon

Bu tür yenilikler kısa vadede gerçekleşir ve diğer inovasyon türlerine göre daha düşük pazar etkisine sahiptirler. Artan inovasyona örnek olarak; akıllı telefonların geliştirilmesi verilebilir. Geçmişte, telefonlar öncelikle arama yapmak ve sms göndermek için kullanılıyordu. Teknolojinin gelişimi ile akıllı telefonlar internette gezinme, mobil ödeme seçenekleri ve karmaşık uygulamaları çalıştırma yeteneği gibi çok çeşitli özelliklerle giderek daha sofistike hâle geldiler. Artan bu inovasyon, yalnızca telefonları kullanıcılar için daha kullanışlı hâle getirmekle kalmadı, aynı zamanda uygulama geliştirme ve mobil cihaz tasarımı gibi alanlarda yeni sektörler ve iş fırsatları yarattı.

Yıkıcı İnovasyon

Yıkıcı inovasyon, bir endüstrinin çalışma şeklini önemli ölçüde değiştiren yeni bir teknoloji veya iş modelini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu inovasyon türü, genellikle mevcut teknolojilerden veya modellerden daha düşük seviyede başlar, ancak sonunda gelişirler ve geleneksel teknolojileri veya iş modellerini geçersiz kılarak daha geniş çapta benimsenirler. Yıkıcı inovasyon, endüstriler üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir ve büyüme - gelişme için yeni fırsatlara yol açabilir. Yıkıcı inovasyona örnek olarak, alışveriş algısının büyük oranda değişerek e-ticaret sitelerinin geliştirilmesi ve online alışveriş kavramının başlaması gösterilebilir.

Radikal İnovasyon

Radikal inovasyon, işlerin yapılma şeklini önemli ölçüde değiştiren ve performans veya yetenek açısından önemli bir sıçrama sunan yeni bir ürün veya hizmetin yaratılmasını içeren bir tür yenilik anlamına gelir. Bu tür bir inovasyon, mevcut pazarlar ve endüstriler için genellikle önemli bir zaman, para ve kaynak yatırımı gerektirir. Radikal inovasyon, yeni pazarların yaratılmasına ve tamamen yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına yol açabilir, toplum ve ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Radikal inovasyona örnek olarak; internetin gelişimi, kişisel bilgisayarların ve telefonların piyasaya sürülmesi verilebilir.

Bitişik İnovasyon

Bitişik inovasyon, bir şirketin tamamen yeni alanlara girmek yerine, mevcut alanı veya pazarındaki büyüme ve genişleme fırsatlarını belirlemesi demektir. Bu tür bir inovasyon, bir şirketin hâlihazırda sahip olduğu kaynakları, yetenekleri ve uzmanlığı belirleme ve bunlardan yararlanma yeteneğini ifade eder. Bitişik inovasyon, şirketlerin pazardaki ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanıdığından, şirketlerin rekabetçi ve çağın ilerisinde kalmaları için etkili bir yol olabilir. Sonuç olarak; bitişik inovasyon, şirketlerin yeni ürünlerini pazara daha kolay sunmalarına olanak tanır. Bitişik inovasyona örnek olarak, yazılım geliştirmedeki uzmanlığının üzerine inşa edilen ve yeni bir pazara girmek için mevcut teknolojisinden yararlanan, bitişik bir yenilik olarak çevrim içi öğrenme (e-learning) için yeni bir platform geliştiren bir yazılım şirketi verilebilir.

İnovasyon Örnekleri

Belirli bir alanda veya endüstride önemli değişiklik veya gelişme sağlayan yeni fikirlerin, yöntemlerin veya cihazların tanıtılması anlamına gelen inovasyonun; teknolojiden sağlığa, iş hayatından eğitim sektörüne kadar birçok örneği vardır. Bunlardan bazılarını inceleyelim:

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu, müşterilere benzersiz faydalar sunan yeni veya geliştirilmiş ürünler yaratma sürecidir. Esnek, kırılmaz ekrana sahip bir akıllı telefonun geliştirilmesi ürün inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Bu tür bir teknoloji, tüketicilere günlük aşınma ve yıpranmaya dayanabilen daha dayanıklı ve kullanıcı dostu bir telefon sağlayacaktır.

Hizmet İnovasyonu

Hizmet inovasyonu, müşterilere hizmet sağlamanın yeni veya iyileştirilmiş yollarının geliştirilmesi ve uygulanması anlamına gelir. Bu, tamamen yeni hizmetler oluşturmayı veya mevcut hizmetleri daha verimli, uygun veya etkili hâle getirmeyi içerebilir. Hizmet inovasyonu, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamalarına olanak tanıdığından, işletmeler için büyüme ve rekabet gücünün temel itici gücü olabilir. Aynı zamanda bir işletmeyi rakiplerinden ayırmaya yardımcı ve müşteriler için önemli bir değer kaynağı olabilir.

Günümüz iş koşullarında, çalışanların yemek hazırlamaya vakit bulamayıp dışarıdan sipariş verme talepleri üzerine yemek dağıtım hizmetlerinin geliştirilmesi hizmet inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Bu hizmetler, müşterileri evlerinden çıkmak zorunda bırakmadan yemek sipariş etmelerini kolaylaştırmak için gelişmiş teknolojiyi kullanır. Bu tür yenilikler, özellikle yoğun iş hayatı olan kişilere büyük bir kolaylık sağlamıştır.

Pazarlama İnovasyonu

Pazarlama inovasyonu, pazarlama alanında yeni ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanması anlamına gelir. Bu inovasyon türü, yeni teknolojilerin kullanımını, yeni pazarlama stratejilerinin uygulanmasını içerebilir. Pazarlama inovasyonu önemlidir çünkü işletmelerin rakiplerinden sıyrılmasına ve müşterilerinin ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına yardımcı olabilir.

Şirketlerin pazarlama kampanyalarında sanal gerçeklik teknolojisini kullanmaları pazarlama inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Bu teknoloji, şirketlerin müşterileri için geleneksel pazarlama yöntemleri ile yapamayacakları bir şekilde ilgilerini çekmeye yardımcı olabilecek sürükleyici, etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Örneğin; bir giyim perakendecisi, müşterilerin satın alma işlemi yapmadan önce kıyafetleri deneyebilecekleri ve nasıl göründüklerini görebilecekleri sanal bir giyinme odası oluşturmak için sanal gerçeklik teknolojisini kullanabilir. Bu, perakendecinin rakiplerinden sıyrılmasına ve satışları artırmasına yardımcı olabilir.

Organizasyonel İnovasyon

Organizasyonel inovasyon, bir şirketin performansını ve verimliliğini artırmak için kuruluş içerisinde yeni fikirlerin ve stratejilerin geliştirilerek, bu stratejilere uygun teknolojilerin uygulanması sürecini ifade eder. Modern iş dünyasının önemli bir yönü olan organizasyonel inovasyon, kuruluşların giderek daha dinamik hâle gelen bir pazarda rekabetçi kalmasına yardımcı olabilir. Kuruluşlar, çalışanları yaratıcı düşünmeye ve hesaplanmış riskler almaya teşvik ederek, şirket içinde başarıyı ve olumlu değişimi yönlendirebilecek bir inovasyon kültürünü teşvik edebilirler.

Şirketlerin çalışanları için esnek bir çalışma programını devreye alması organizasyonel inovasyona örnek olarak gösterilebilir. Çalışanların, çalışma programları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlayan bu program, üretkenliği artırarak iş tatminini sağlar. Örneğin; bir şirket, temel iş saatlerinde müsait oldukları ve iş gereksinimlerini karşıladıkları sürece çalışanların kendi çalışma saatlerini seçmelerine izin verebilir. Bu, özellikle aile veya iş dışında başka sorumlulukları olan çalışanlar için faydalı olabilir.

İş Modeli İnovasyonu

İş modeli inovasyonu, yeni veya iyileştirilmiş iş yürütme yöntemlerini geliştirme ve uygulama süreçlerini ifade eder. Bu inovasyon türü, yeni ürün veya hizmetler geliştirmekten mevcut olanları iyileştirmeye, mal ve hizmetleri üretmenin veya sunmanın daha verimli yollarını bulmaya kadar her süreci içerebilir. İş modeli inovasyonu, genellikle hızla değişen bir pazarda rekabet gücünü koruma ihtiyacının yanı sıra müşteri deneyimini iyileştirme arzusundan kaynaklanır. İşletmeler, iş modeli inovasyonunu benimseyerek rekabet avantajı elde edebilir ve müşterilerinin ihtiyaçlarına daha net cevap verebilirler.

Şirketlerin, geleneksel fiziksel perakende satış modelinden çevrim içi veya e-ticaret modeline geçişi iş modeli inovasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Bu değişim, işletmelerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına, müşterileri için kolaylık sunmasına ve fiziksel vitrinlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri düşürmesine olanak tanır. İşletmeler, satışlarını ve operasyonlarını internete taşıyarak yenilik yapabilir ve değişen pazar koşullarına ve tüketici davranışlarına uyum sağlayabilirler.

İnovasyon

İnovasyonun İnsan Kaynaklarındaki Önemi

İnovasyon, her iş alanında olduğu gibi İnsan Kaynakları alanında da oldukça önemlidir. Şirketler, işgücünü yönetmenin ve geliştirmenin sürekli olarak yeni ve daha iyi yollarını arayarak çalışan memnuniyetini ve üretkenliği artırabilirler.

İnsan kaynaklarında inovasyon, İK süreçlerini geliştirmek için yeni teknolojilerin uygulanmasından, yaratıcı çalışan gelişimi ve eğitim programları geliştirmeye kadar birçok şekilde değerlendirilebilir.

Şirketler, en ileri teknolojiler ile geliştirilmiş İK uygulamalarını kullanarak rakiplerinin önüne geçebilir ya da başarılarıyla talep gören çalışanları şirketlerine kazandırabilirler. Ek olarak, yenilikçi İK stratejileri, uzun vadeli başarı için gerekli olabilecek sürekli öğrenme ve iyileştirme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, inovasyon bir şirketin rekabet gücünü artırmada, gelişiminde ve pazarda rakiplerden ayrışmasında önemli bir rol oynar. İnovasyon önemli bir kavramdır çünkü toplumların gelişmesine yardımcı olur. Dijitalleşen dünyada, gündelik ya da ileriye dönük işleri yapmanın yeni ve daha iyi yollarını geliştirmemize olanak tanır, bu da gelişmişlik, verimlilik, üretkenlik ve genel refahı sağlar. İnovasyon, sorunları çözmeye ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı olur. Ekonomik büyümeyi hızlandırabilecek ve istihdam yaratabilecek yeni ürün, hizmet ve endüstrilerin yaratılmasına katkı sunar. Ayrıca inovasyon, günümüz dünyasında bireylerin sahip olması gereken önemli beceriler olan yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye yardımcı olur.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgilendirme Metni!

Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Civan Güneş

Digital Marketing Specialist

Başlayalım.
Hizmet ihtiyaçlarınız için teklif alın.

0 (Min. 7 Characters)
Tarafıma bülten, mevzuat, güncel haber, yeni hizmet önerileri, reklam ve duyuru gönderilmesini kabul ediyorum.

(*) Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde verilerimin işlenmesine açık rıza gösteriyorum.

*Zorunlu Alanlar

Gönder

Gizlilik Politikası

CottGroup® şirketler ağı ("CottGroup®"), bu web sitesi ve CottGroup® üye ağındaki diğer web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan birbirinden bağımsız, ayrı tüzel kişiliklere sahip üye şirketleri kapsamakta olup; işbu Gizlilik Politikası, her bir CottGroup® üye şirketi için ayrı ayrı uygulanır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Yaklaşımımız Hakkında Temel Bilgiler

CottGroup® tüm bilişim sistemlerinde, kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına kendini adamıştır. CottGroup® için gizlilik ve güvenlik, müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. CottGroup®, gizlilik ve güvenliğinize gösterdiğiniz hassasiyete önem verir ve bunun için en üst seviyede koruma sağlar.

CottGroup®, CottGroup® üye ağındaki web sitelerinin çeşitli bölümlerini sağlayan bir dizi bağımsız üye şirketten oluşmaktadır. Mevcut üye firmalarımızı buradan görebilirsiniz. İleride CottGroup® üye ağına dahil olacak firmalar da aynı linkte görüntülenebilecektir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, CottGroup® üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni, ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

CottGroup® Gizlilik Bildirimi, CottGroup® üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrim içi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dâhil olmak üzere CottGroup® tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

CottGroup®, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatı ve veri işleyen sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler yalnızca CottGroup® yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili CottGroup® personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve CottGroup®'un veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek / tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur. Detaylar için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Protokolü linkini tıklayınız.

Elektronik İletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü CottGroup® mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde, iletişim bilgileriniz üzerinden CottGroup® ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi CottGroup®'a iletebilirsiniz.

Log Verileri, Çerezler (Cookies) ve Web İşaretçileri

Cookie'ler çeşitli verileri toplayan laptop, PC ve mobil cihazınızda bulunabilecek program parçacıklarıdır. Çerezler genellikle text dosyalardır.

Bu programlar sayesinde aşağıdaki veriler toplanabilir:

 • İnternet Protokolü (IP) adresi
 • Siteye bağlandığınız bilgisayarın domain adı
 • Bağlandığınız tarih, saat ve sitede geçirdiğiniz süre
 • Firmamız sitesine bağlandığınız sayfanın linki ya da başka bir CottGroup® üye sitesinin adresi
 • Bilgisayarınız hakkındaki bilgiler, tarayıcınızın markası, işletim sisteminiz, Java desteği, flash versiyonu, ekran çözünürlüğünüz ve bağlantı hızınız gibi bilgiler
 • Firmamız sitesinden istek yapılırken bağlanan bilgisayardaki sayfa bilgileri
 • Firmamız sitesinde transfer edilen verinin byte olarak miktarı
 • İz bırakan çerezlerin içerikleri
 • CottGroup® web siteleri online aktivitelerinizi güvenli kılmak ve site performansını arttırmak için, geçici oturum çerezleri kullanır.
 • Yazılımlarımız ve self-service uygulamalarımız ("Uygulamalar") için gerekli olan Login zamanı, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ID gibi alanlar
 • Uygulamalar üzerinde Kullanıcının son istek yaptığı URL bilgisi
 • Tarayıcınıza ait dil bilgisi

Ayrıntılar için Çerez (Cookie) Politikası linkini tıklayınız.

Verilerinizin Kullanım Amaçları

Firmamıza ait web sitesini ziyaretiniz sırasında, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve iletişim formu, e-posta ve diğer elektronik işlemlerle bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini sağlamak ve daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Genel olarak kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Tarafınızla iletişime geçmek
 • Şifre, kullanıcı adı sağlamak da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, online hesabınız ile ilgili işlemler yaparak site ya da self-service erişiminizi sağlamak
 • Tarafınızdan gelen bir soruyu yanıtlamak
 • Yasal değişiklik ve önemli bilgilendirmeleri yapmak
 • Sitemizin yönetimini sağlamak
 • Hizmet kalitemizi yükseltmek

Tarafımızca yukarıdaki amaçlarla toplanmasını istemediğiniz verilerinizi lütfen paylaşmayınız. Bu bilgileri sağlamadığınız durumda, sizinle iletişimde olamayacağımızı, diğer taraftan bu siteyi ziyaretiniz ile çerezler vasıtası ile bazı verilerinizin toplanabileceğini unutmayınız.

Veri Güvenliği

CottGroup® bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir. Verilerinize, izinsiz erişim ve kullanımı engellemek için sektör standartlarına uygun önlemler almaktayız. İnternet üzerindeki bilgi alışverişleri genel anlamda çok güvenli değildir. Bu nedenle web sitelerimiz ve online sistemlerimiz üzerinden bilgi alışverişlerinizde kullanıcı olarak gerekli özeni göstermenizi tavsiye ederiz. Bu özeni göstermediğiniz taktirde, CottGroup® size site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin veya 3. kişiler tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez.

Söz konusu bilgiler CottGroup®'a ulaştığında, bu bilgiler güvenlik ve gizlilik standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır.

Verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri Aktarımları

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri; internet servisi sağlayıcılarının, hosting şirketlerinin, e-posta tedarikçilerinin, domain sağlayıcılarının (Örneğin: Microsoft 365 gibi) hizmetlerini kullanmamız nedeniyle, bu bilgileri topladığımız ülkeden başka ülkelere aktarabiliriz. Bu ülkelerde uygulanan verilerin korunmasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye'de uygulanan mevzuattan farklı olabilir.

Kişisel bilgileriniz, başka ülkelere aktarma sırasında işbu Gizlilik Politikasında açıklandığı üzere yürürlükteki yasaya uygun olarak korunacaktır.

Çocukların Online Faaliyetlerini Koruma

Çocukların online faaliyetlerini gözetip denetlemek isteyen ebeveynlere destek oluyoruz. Hiçbir durumda, çocuklardan kişisel bilgilerini kasten istemeyiz. Eğer kişisel bilgilerini aldığımız bir kişinin 13 yaşının altında olduğunu öğrenirsek, durumu derhâl ebeveynlerine bildirmeye çalışmak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Bu kural Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında 16 yaş için uygulanır.

Yeni Süreçleri Gizlilik Kurallarına Uygun Tasarlama

CottGroup® yeni sistemler geliştirirken, gizlilik için en uygun teknolojik ve organizasyonel tedbirleri alır ve amaca uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi için gerekli geliştirmeleri yapar. (Privacy by design)

Bu Gizlilik Bildirimi'ne ilişkin herhangi bir sorunuz olması durumunda, lütfen linki tıklayınız.

CottGroup® ortak internet sitesinin adresi: https://www.cottgroup.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Çevrim İçi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.

Adres: Astoria Towers Büyükdere Cad. No: 127 B Kule Kat: 8 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. tarafından siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra "KVKK" olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya e-posta adresiniz birer kişisel veridir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. Bu web sitesi aracılığı ile işlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Kimlik Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Ad
 • Soyad
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • İşinizle İlgili İletişim Bilgileri (E-posta, adres, telefon numarası)
 • E-Posta Adresi
 • Adres Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özlük Verileriniz

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
 • Şirket İsmi
 • Sektör
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • Talep/Şikâyet Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Çevrim İçi İletişim Formları
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Verileriniz Verilerinizin İşlenme Amaçları Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Veri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebepleri
 • IP Adresi
 • Talep Tarihi ve Saati
 • Greenwich Ortalama Zamanı (GMT) ile Olan Saat Dilimi Farkı
 • Erişim Durumu/http Durumu Kodu
 • Aktarılan Veri Miktarı
 • Talebin Gönderildiği Web Sitesi
 • Tarayıcı Bilgisi
 • İşletim Sistemi ve Kullanıcı Arayüzü
 • Tarayıcı Yazılımının Dili ve Sürümü
 • Yaklaşık Konum Bilgisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Elektronik Sistemler
 • Çevrim İçi Elektronik Formlar
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

2. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen bir süre veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli çevrim içi ziyaretçilerimiz, KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebiniz üzerine gerçekleştirilen eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4. Haklarınızı Kullanmanız için İzlemeniz Gereken Yöntemler

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

 • Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz ile birlikte Astoria Towers Büyükdere Cad. No:127 B Kule Kat:8 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye adresine göndererek,
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-posta adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirket adresine bizzat başvurarak

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.'ye iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler; başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza, son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Bunlara ek olarak, kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına, talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki, talep konusu ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5. Başvurunuzun Değerlendirilmesi

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.

 

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x