Open menu
19Ekim2022

Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılacak Düzenlemeler

Yeni Torba Yasa ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılacak Düzenlemeler

07.10.2022 tarihinde Meclis Başkanlığına sunulan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler içeren düzenlemeleri beraberinde getirecektir.

Çalışanlara Ödenen Nakdi Yemek Yardımına Vergi İstisnası;

İşverenlerce, iş yerinde ve müştemilatında yemek verilmediği durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL'sini aşmayan kısmının gelir vergisinden istisna edilmesi, ödemelerin bu tutarı aşan kısmı ile bu maksatla sağlanan diğer menfaatlerin ücret olarak vergilendirilmesi öngörülmektedir. Nakit yemek bedelinin çalışanların banka hesabına yatırılması ve çalışanlarca bu tutarların yemek hizmeti veren işletmeler dışında da kullanılması durumunda, söz konusu istisnadan faydalanılmasına imkân tanınacaktır.

Çalışanlara Yapılacak Olan Elektrik ve Doğalgaz Desteğine vergi ve SGK Primi İstisnası;

Torba Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30.06.2023 tarihine kadar mevcut ücretlerine ve prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık bin (1.000) TL'yi aşmayan ödemelerin (bu tutarı aşanlarda ise aylık bin TL' ye kadar olan kısmının) SGK primine esas kazanca dâhil edilmemesi ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmaması öngörülmektedir.

Yurt Dışı İnşaatlarda Çalışanların Ücretlerinde Vergi İstisnası;

Torba Yasa Teklifi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir.

Melek Yatırımcıya İndirim Uygulamasında Süre Uzatımı;

Bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebiliyorlar. Ancak, yıllık indirim tutarı 1 Milyon TL'yi aşamıyor. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım ise, izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınıyor. Bu düzenlemenin uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecekti.

İlgili düzenleme ile uygulama süresinin 31.12.2027 tarihine kadar uzatılması ve ilgili yılda gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek tutarın 1 Milyon TL' den 2,5 Milyon TL' ye yükseltilmesi beklenmektedir.

Kur Korumalı Mevduat Düzenlemesinin Süresi 2023 Yılı Sonuna Kadar Uzatılıyor;

Torba Yasa Teklifi ile kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına sağlanacak istisnaların 2023 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülmektedir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na, istisnayı 31.12.2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilmesi beklenmektedir.

Turizm Katılım Payı Oranları Güncelleniyor;

Torba Yasa Teklifi ile turizm payının; bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 yerine on binde 5 oranında alınması öngörülüyor. İlgili düzenlemenin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli deniz turizmi araçlarından turizm payı alınmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

Sermaye Azaltımında Vergilemeye Açıklık Getiriliyor;

Sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları, aktarıldığı tarihten itibaren beş yıl süre ile sermaye azaltımı yapmayan kurumlarda, ilgili sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içindeki sermaye unsurlarının tespit edilerek vergilendirme yapılması öngörülmektedir.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda, azaltıma konu edilen sermaye unsurlarının da sermaye azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu hükümler kapsamında tespit edilmesi, ancak bu tutarlar üzerinden kâr dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında vergi kesintisi yapılmaması, sadece kurumlar vergisine tabi tutulmasıöngörülmektedir.

2 Bin TL'nin Altındaki Elektrik, Su, Doğal gaz ve Telefon Abonelik Alacakları "Değersiz Alacak" Olarak Değerlendirilecek;

İlgili düzenleme ile elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük tutarlı icra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek amacıyla bu alacakların değersiz alacak yazılması ve işletme kayıtlarından çıkarılması öngörülmektedir.

Henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadı.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/income-and-corporate-tax-regulations-with-the-new-omnibus-law

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com