Open menu

Ücretli Çalışanın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Vermesi Gerekir mi?

Ücretli Çalışanın Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret sirketleri, is ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi isletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai isletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, çalısandan (hizmet erbabı) ödenen ücretlerden (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Konu Başlıkları

  1. İşveren Tarafından Yapılan Kaynakta Kesinti
  2. Bir Takvim Yılında Tek İşverenden Alınan Ücretler
  3. Bir Takvim Yılında Birden Fazla İşverenden Alınan Ücretler
  4. Kümülatif Gelir Vergisi Matrahının Aktarımı
  5. Aynı İşverenin Farklı İş Yerine Transfer Ve Diğer Özel Durumlarda Kümülatif Matrah Aktarımı
  6. Aynı Ortaklara Ait Farklı Tüzel Kişiliklerde Kümülatif Vergi Matrahı
  7. Nev’i Değişikliginde Kümülatif Vergi Matrahı
  8. Global Şirketlerin Kümülatif Matrah Aktarımı Konusundaki Yaklaşımı
  9. Gerçek Kişilerin Diğer Gelirleri

Detaylı açıklamalara ve uygulamalar hakkındaki bilgilere ulaşmak için ilgili infografiğimizi indirebilirsiniz.

Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x
Hizmetlerimiz devam ediyor.

Dünya gündemindeki Covid-19 Koronavirüs salgını sebebiyle, çalışanlarımızın sağlığını güvenceye almak adına, çalışmalarımızı bir sonraki bilgilendirmeye kadar uzaktan devam ettireceğiz. CottGroup® olarak sahip olduğumuz iş sürekliliği planlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde süreçlerimizi kesintisiz devam ettirebileceğiz. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız her zaman olduğu gibi, telefonlarımız ve e-postalarımız aracılığıyla bizlere ulaşabileceklerdir.