Open menu
17Aralık2018

Poşet Ücreti ve Poşet Beyannamesi Yasalaştı

POŞET ÜCRETİ VE POŞET BEYANNAMESİ YASALAŞTI
POŞET ÜCRETİ VE POŞET BEYANNAMESİ YASALAŞTI

10.12.2018 Tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 8. Maddesi ile 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiş olup, yasayla birlikte Poşet Ücreti Alınması ve Poşet Beyannamesi Verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı; Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerde kullanılan poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan listede belirtilen tutarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. Katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 15. gününe kadar Bakanlığa beyan edilecektir. Beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenmesi gerekmektedir. Süresi içinde beyan edilip, ödenmeyen katılım payları Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

Depozito İşlemi; Çevre Kanunu kapsamında Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 01/01/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar. Buna göre depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacaklardır.

Poşet ücreti; Kaynakların etkinliğini sağlamak ve plastik poşetlerden kaynaklı çevre kirliliğinin önlemek amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecektir. Yasa kapsamında belirlenen taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek ve her yıl yeniden güncellenecektir.

İlgili kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/plastic-bag-fees-and-plastic-bag-declarations-are-enacted-as-of-2019

Diğer Mevzuatlar