Open menu
12Ekim2021

Nakden ve Mahsuben İade Edilecek Gelir Vergisi Stopajlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

Nakden ve Mahsuben İade Edilecek Gelir Vergisi Stopajlarıyla İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

06.10.2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmî Gazete'de, yayımlanan 315 Seri No.lu Tebliğ ile 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin bazı hükümleri değiştirilmiştir.

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile ilgili vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerinin düzenlendiği tebliğde yeni güncellemeler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre;

  • 50.000,00 - TL'ye Kadar Nakit İadeler; Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000,00 - Türk Lirasını geçmemesi hâlinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin "Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar" kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.
  • 50.000,00 - TL Üzerindeki Nakit İadeler; Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000,00 - Türk Lirasını aşması hâlinde, 50.000,00 - Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilecek ve 50.000,00 - Türk Lirasına kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilecektir.
  • YMM Raporuyla Alınabilecek Nakit İadeler; Nakden iade talebinin 500.000,00 - Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000,00 - Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise; vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.
  • Teminat Kapsamında Alınabilecek Nakit İadeler; Vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecek (50.000,00 - TL veya 500.000,00 - TL üzeri) nakit iade talepleri, mükelleflerin teminat gösterilmesi hâlinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilecektir.

Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

Gösterilen teminatlar, vergi inceleme sonucuna göre çözülecektir.

Tebliğin hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İlgili Resmî Gazete'ye linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x