Open menu
09Mart2023

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmî Gazete'de Yayımlandı

01.03.2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmî Gazete'de "21 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır.

İlgili tebliğde aşağıdaki konularda değişiklikler yapılmıştır:

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarında indirim uygulaması;

 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette olan kurumların, münhasıran bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları kazancın %50'si beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.
 • İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden sağlanan hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının indirilmesi sonucu bulunacak kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinin "Kazancın Bulunması Hâlinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde gösterilmek suretiyle indirilebilecektir.
 • Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutarlar izleyen dönemlere devredilemeyecektir.

Sermaye artırımında indirim uygulaması;

 • Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakit ile karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.
 • 05.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak olan sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı uygulanacaktır.
 • İlerleyen dönemlerde sermaye azaltımı yapılması durumunda nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadar olan kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
 • Sermaye azaltımı yapıldıktan sonra izleyen dönemlerde sermaye artırımı yapılması hâlinde şartları sağlamak kaydıyla artırılan sermaye tutarı için sermaye artırımının yapıldığı döneme bağlı olarak yasada öngörülen süre dâhilinde indirim uygulamasından yararlanılabilecektir.
 • 05.07.2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilen nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden başlamak üzere, beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.
 • 05.07.2022 tarihinden önce sermaye artırımı yapan veya yeni kurulan şirketler söz konusu indirimden 2022 hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanmaya devam edebileceklerdir.
 • Nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi boyunca kazancın yetersiz kalması nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve endekslemeye tabi tutulmaksızın sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabilecektir.

Devir işlemlerinden sonra yapılan sermaye azaltımında vergilendirme,

 • Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemlerinde, devir olunan şirketin bilançosundaki hesapların kayıtlı değerler üzerinden ve kül hâlinde devralan şirketin bilançosuna geçirilmesi ve sermayeye ilave edilmiş olan öz kaynak kalemlerinin de devralan şirketin sermayesinin alt hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.
 • Devir işlemleri kapsamında şirket sermayesinden devrolunan unsurlar bu aşamada kurumlar vergisine ve/veya vergi kesintisine tabi tutulmayacaktır.
 • İlerleyen dönemlerde söz konusu sermaye unsurlarını devralan şirkette sermaye azaltımına gidilmesi hâlinde, azaltılan sermaye unsurlarının niteliğine göre Tebliğ kapsamında vergileme yapılması gerekmektedir. Bu durumda, Kanun'un 32/B maddesinde hüküm altına alınan beş tam yıllık sürenin tespitinde, sermaye unsurlarının devreden şirketin sermayesinde kaldığı süreler de devralan şirketler tarafından dikkate alınacaktır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Konu ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/the-communique-on-amending-corporate-tax-general-communique-was-published-in-the-official-gazette

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com