Open menu
18Temmuz2016

2016 II. Dönem Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Açıklandı

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI

A. Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı

04.07.2016 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-6152 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde uygulanacak olan;

  1. Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 4.297,21.- TL,

B. Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı

04.07.2016 tarihinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27998389-010-06-02-6152 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelgede memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.07.2016 – 31.12.2016 döneminde uygulanacak olan

  1. Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı;
    • 0-6 yaş grubunda bulunanlar için 46,63.- TL,
    • Diğerleri için 23,31.- TL

Bu değişikliklerin duyurulduğu genelgenin Türkçe tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayın.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori İş Kanunu

Yazar

/en/legislation/item/income-tax-exempted-severance-pay-2016-july

Diğer Mevzuatlar