Open menu
01Şubat2019

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır. Kanun ile, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

Kanun ile getirilen önemli değişikliklerden bazıları şu şekildedir:

1. GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA (“GVK”) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİDEN MUAF ESNAF

Kanun’un 1.maddesi ile, GVK’nın 9.maddesine ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile, evde imal ettikleri bazı ürünleri (nakış işleri ve turistik eşya vb.) iş yeri açmaksızın yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, esnaf muafiyeti kapsamına alınmıştır. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

İŞSİZLİK TAZMİNATI KAPSAMI

Kanun’un 2.maddesi ile, GVK’nın 25.maddesi değiştirilmiştir. Bu değişiklik, işsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamında olduğuna ilişkin açıklık getirmektedir. Eski hali “işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat” olan madde metni, yapılan düzenleme ile “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre ödenen işe başlatmama tazminatı” olarak değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 01.02.2019)

UYUMLU MÜKELLEFE VERGİ İNDİRİMİ

Kanun’un 3.maddesi ile GVK’nın 121.maddesi değiştirilmiş ve işbu maddeye yeni fıkra eklenmiştir. Değişiklik ile, %5 indirime ilişkin vergiye uyumlu mükellef uygulamasında, 10 Türk Lirası olan sınır 250 Türk lirasına çıkarılmıştır. Dolayısıyla vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu düzenlemenin yanı sıra, GVK’nın aynı maddesine “ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz” ibaresi eklenerek terkin edilen vergilerin tecil bitiminden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde vergilerin süresi içinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmaması sağlanmıştır. (Yürürlük Tarihi: 01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde indirim şartlarının varlığı açısından dikkate alınmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir)

İKALEDE VERGİ İADESİ

Kanun’un 4.maddesi ile GVK’ya Geçici Madde eklenmiştir. Getirilen değişiklik ile, 27.03.2018 tarihinden önce ikale sözleşmesi ile işten ayrılan (mahkeme kanalına başvurmayan veya açılmış davalarından vazgeçen) çalışanlar için, sözleşme kapsamında ödenen tazminatlardan kesilen gelir vergisinin iadesi mümkün kılınmıştır. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

İkale kapsamında yapılsa bile ek tazminat niteliğinde olmayan ödemelerden kesilen gelir vergisinin iadesi söz konusu olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

2. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA (“KDVK”) YAPILAN DEĞİŞİKLİK

UEFA ORGANİZASYONLARINA KDV İSTİSNASI

Kanun’un 6.maddesi ile KDVK’ya Geçici Madde eklenmiştir. Bu ekleme ile, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ilişkin olmak üzere, UEFA ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüplerinde görevli tüzel kişiliklere yapılacak ve onların yapacağı mal teslimleri hizmet ifaları KDV’den istisna tutulmuştur. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA (“KVK”) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

PATENT ve FAYDALI MODELLERE VERGİSİ İSTİSNASI

Kanun’un 11.maddesi ile KVK’nın 5/B maddesi değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ve Türkiye’de ortaya çıkarılan buluşların Türkiye’de pazarlanmaları veya kullanılması sonucu elde edilen kazançların, patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan kısmı için %50 kurumlar vergisi istisnası sağlanmıştır. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

UEFA ORGANİZASYONLARINA VERGİ İSTİSNASI

Kanun’un 12.maddesi ile KVK’ya geçici madde eklenmiştir. Buna göre, aynı KDVK’ya getirilen değişiklikte olduğu gibi, 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ne ilişkin olmak üzere, UEFA ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan katılımcı futbol kulüplerinde görevli tüzel kişilikler gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu düzenlemeye ek olarak, işbu vergi muafiyetinin, elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden tevkifat yoluyla alınması gereken vergileri de kapsadığı belirtilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

4. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

SİNEMA GÖSTERİMİNDE E-BİLET

Kanun’un 5.maddesi ile, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21 maddesi değiştirilerek; yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmadan e-bilet (elektronik belge) kullanmasının da mümkün olduğu belirtilmiştir. (Yürürlük Tarihi: 30.01.2019)

5. SOSYAL SİGORTALAR ve GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kanun’un 10.maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenmiştir. Buna göre, asgari ücret desteği 2019 yılı için de 12 ay süreyle devam edecek ve ortalama sigortalı sayısı 500’den az olan iş yerleri için günlük 5,00 Türk lirası; 500’den fazla olan iş yerleri içinse günlük 3,36 Türk lirası destek sağlanacaktır. Düzenlemede SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olan İşverenlerin destekten yararlanamayacağı; fakat borcunu yapılandıran ve yapılandırılan tutarı düzenli ödeyen işverenlerin destekten yararlanabileceği belirtilmiştir.

2019 yılının Ocak – Aralık dönemine ilişkin olarak, belirlenen yasal süre dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Bakanlığa verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için söz konusu madde hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, destekten yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği veya sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği anlaşılan iş yerlerinden, söz konusu tutar gecikme cezası ve zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Kanun metninin tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

Written by Seda Arıcı, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Seda Arıcı

Legal Consultant | Attorney
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x