Open menu
10Nisan2015

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesisinde Elektronik Beyanname ve Bildirim Verilmemesi Karşısında Ceza Uygulaması

10.04.2015 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 449 numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği uyarınca, geçmişe yönelik mükellefiyet tesisi nedeniyle elektronik ortamda verilmeyen beyanname ve bildirimlere ilişkin kesilen usulsüzlük cezaları artık kesilmeyecektir.

Vergi inceleme raporları, mükellefin başvurusu veya vergi dairesi tespiti gibi nedenlerle vergi mükellefiyeti geçmişe yönelik tesis edilebilmektedir. Fakat geçmişe yönelik tesis edilen mükellefiyet nedeniyle süresinde ve elektronik ortamda verilemeyen beyanname ve bildirimler için özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda yargı mercileri, özetle bu cezaların kesilemeyeceği hususunda karar vermiş ve bu yönde verilen kararlar sürekli hale gelmiştir. Bu durum karşısında oluşan sıkıntıların giderilmesi amacıyla "Mali İdare" düzenlemeye gitmiş olup yayınlanan tebliğ ile artık ilgili durum nedeniyle usulsüzlük cezası kesilmeyeceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu mükellefler hakkında beyanname verilmemesi nedeniyle geçmişe yönelik olarak verginin tarh edilmesine, süresinde tahakkuk etmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası kesilmesine ve işe başlamanın süresinde bildirilmemesi nedeniyle Kanun'un 325/I-/ maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmesine yönelik işlemlerin yapılmaya devam edilecektir.

Beyanname ve Bildirimin Yapılmasına İlişkin Mükelleflere Yapılacak İhtarın İçeriği

Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; haklarında (vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği, 340 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.

Mükellefe tebliğ edilen bu yazıda;

 • Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
 • Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,
 • Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği

hususlarına da yer verilecektir.

15 günlük bu sürenin Beyanname veya bildirim verme süresinin son gününe denk geldiği ve beyanname ve bildirimin yapılmadığı durumlarda uygulanacak ceza

 • Beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmemesi durumunda, vergi dairesince Kanunun 352.Maddesine göre usulsüzlük cezaları kesilecektir.
 • Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda Kanunun 336.Maddesine göre vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük cezası karşılaştırılacak ve ağır olan ceza uygulanacaktır.

15 günlük bu sürenin, beyanname ve bildirim verme süresinin son gününden sonraki bir tarihe denk geldiği ve beyanname ve bildirimin yapılmadığı durumlarda uygulanacak ceza

Beyanname ve bildirimlerin sürelerinde elektronik ortamda verilmemesi durumunda ise vergi dairesince Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası,

Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi nedeniyle vergi ziyaı cezasını gerektiren durumlarda vergi ziyaı cezası kesilecektir.

Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğ metnini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazarlar

/en/legislation/item/imposed-penalties-not-submitting-e-declaration-notification-retrospective-tax-obligations

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com