Open menu
20Temmuz2023

Bazı Vergi Kanunlarının Yeniden Düzenlenmesi Yasalaştı

Bazı Vergi Kanunlarının Yeniden Düzenlenmesi Yasalaştı

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hususu 7456 Sayılı Kanun 15.07.2023 tarihinde 32249 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

 • 7456 Sayılı Kanun'un 6. Maddesi ile 2872 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı listede yer alan Geri kazanım katılım payları (Poşet ve diğerleri) tutarlarının iki katına kadar artırılması veya yarısına kadar indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.
 • 7456 Sayılı Kanun'un 21. Maddesi ile Kurumlar Vergisi oranı %25 olarak uygulanacaktır. Bankalar, 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için %30 olarak uygulanacaktır.
 • 7456 Sayılı Kanun'un 1. Maddesi ile, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci, 6'ncı ve geçici 8'inci maddelerinde bulunan taşıtlar için Kanun'un yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli olan taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılında tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacaktır.
 • 7456 Sayılı Kanun'un 7. Maddesi ile Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesinde bulunan KDV istisnası kaldırılmıştır. 15.07.2023'ten önce aktifte bulunan gayrimenkullerin satışı için istisna devam etmektedir.
 • İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranı, 5 puan indirimli olarak uygulanacaktır.
 • 7456 Sayılı Kanun'un 20. Maddesi ile "taşınmazlar" 01.01.2024 tarihinden itibaren KVK'nun 19. maddesinin 3. fıkrası (b) bendi uyarınca yapılacak kısmi bölünme işlemleri kapsamından çıkarılmıştır.
 • 7456 Sayılı Kanun'un 23. Maddesi ile 6098 sayılı Borçlar Kanunu'na eklenen Geçici 2. madde ile 02.07.2023 – 01.07.2024 tarihleri arasında konut kiralarına en fazla %25 oranında zam yapılabilecektir.

Konu ile ilgili Resmî Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/readjustment-of-certain-tax-laws-has-been-enacted

Diğer Mevzuatlar