Open menu
28Ekim2016

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Kanun Değişikliği Yayınlandı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Kanun Değişikliği Yayınlandı

Asgari ücret ile çalışan sigortalıların Ekim ayında vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle net ücretlerinin 1300.99 TL’nin altına düşmesi sonucu ortaya çıkan farkı tamamlamak amacıyla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna Geçici 86. Madde eklenmiştir. İlgili kanunun değişikliği 28.10.2016 tarihli 29871 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Aynı zamanda aynı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 294 Seri numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile 1.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olan uygulamaya ilişkin detaylar yer almaktadır.

2016 yılında asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle 1.647 TL brüt asgari ücret geliri elde edenler ile 1.751,10 TL’ye kadar brüt ücret geliri olan hizmet erbabının da elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, 2016 yılının Ekim ayından itibaren 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı Ekim 2016 ayından itibaren 1.300,99 TL’nin altına düşmektedir.

Bu değişiklikle birlikte, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin asgari geçim indirimi dahil net ücreti 1300,99 TL’nin altında kalan sigortalılara fark tutarı asgari geçim indirimine ilave edilerek ödenecektir.

Uygulama kapsamı;

 • Söz konusu kanun değişikliğinden, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi dilimlerinin değişmesi nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.
 • Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.
 • Çalışanın, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Uygulama esasları;

 • Sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücret 1.300,99 TL’dir. Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.
 • Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.
 • Belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hali hazırda hesaplanmakta ve ödenmekte olan asgari geçim indirimi toplanarak ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

Örneğin; Bekâr ve çocuksuz olan bir sigortalının 2016 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.300,99 TL’dir.

Ekim ayında gelir vergisinin yükselmesi sonucu agari geçim indirimi dahil net ücreti 1.231,08 TL’ye düşmektedir.

Söz konusu kanun değişikliği ile birlikte, 1.300,99 TL’nin altında kalan kısmı olan (1.300,99-1.231,08=69,91 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek sigortalıya ödenecektir. Böylelikle net gelir 1300,99 TL’ye tamamlanmış olacaktır.

Çocuğu ve/veya eşinin çalışmaması nedeniyle daha yüksek asgari geçim indirimi tutarından faydalanan kişilerde 1300,99 TL ile fark daha az olacağından ilave asgari geçim indirimi tutarı da daha düşük olacaktır.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanun değişikliğinin Türkçe tam metnini buradan görüntüleyebilirsiniz.

294 Seri numaralı Gelir Vergisi Tebliğinin Türkçe tam metnini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Yazar Burcu Özel, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Burcu Özel

Chief Executive Officer (CEO)
/en/legislation/item/an-ammendment-to-the-legislation-governing-minimum-wage-assistance-has-been-announced

Diğer Mevzuatlar