Open menu
01Mart2024

2024 Asgari Ücret Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar

2024 Asgari Ücret Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar

25.01.2024 tarihinde yapılan değişiklikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 101'inci madde eklenmiş ve asgari ücret desteği uygulamasına devam edilmiştir.

Anılan madde de 4/1-a bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanabileceği, destekten yararlanma şartları, destekten hangi hâllerde yararlanılamayacağına ilişkin genel düzenlemeler getirilmiş olup özetle;

"4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  1. 2023 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671 Türk lirası ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2024 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  2. 2024 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 23,33 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı, 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 1.341 Türk lirası olarak esas alınır.

Bu madde kapsamında destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2023 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz." hükümlerine yer verilmiştir."

29.02.2024 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2024/3 sayılı genelge ile asgari ücret desteğine ilişkin hükümleri içeren 5510 sayılı Kanun'un geçici 101'inci maddesine istinaden SGK tarafından yürütülecek işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Genelgede özetle; söz konusu destekten 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör iş yeri işverenlerinin yararlanacağı, destek kapsamı ve hangi belge türü ile bildirilen sigortalılarının destek kapsamında olduğu, destekten yararlanılacak gün sayısının hesabı, destekten yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı öngörülmemiş, destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesabı genelgede ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, prim ödeme gün sayısı 2023 yılının ilgili ayını/döneminin esas alındığı, 2023 yılı prime esas kazanç tutarının ise 671 TL'nin altında olması gerektiği düzenlenmiştir.

Dolayısıyla asgari ücret desteğinden yoksun kalmamak için işverenlerin 2023 yılında bildirdikleri sigortalı gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarını da dikkate alarak 2024 yılı istihdam politikalarını oluşturmaları gerekmekte olup, özellikle istihdam sayısının dönemsel olarak arttığı turizm sektörü başta olmak üzere konaklama ve eğlence işleri iş kolunda faaliyet yürüten iş yerlerinin söz konusu esas ve usullere gerekli özeni göstermeleri yerinde olacaktır.

İlgili Genelge metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Kerem Akdağ, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Kerem Akdağ

Business Development & Marketing Consultant
/en/legislation/item/2024-minimum-wage-support-procedures-and-principles

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com