Open menu
05Ocak2024

Vergi ve Harçlar Kanunlarında 2024 Yılı Tutar ve Hadleri Güncellendi

Vergi ve Harçlar Kanunlarında 2024 Yılı Tutar ve Hadleri Güncellendi

Vergi ve Harçlar Kanunlarında 2024 Yılı Tutar ve Hadleri, 30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak güncellendi.

2024 yılı ile birlikte yapılan güncellemeler aşağıdaki gibidir:

 • 2024 Yılı Çevre Temizlik Vergisi tutarları güncellendi.
 • 2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları güncellendi.
 • 2024 Yılı Emlak Vergisi ve Değerli Konut Vergisi tutarları güncellendi.
 • 2024 Yılı Damga Vergisi tutarları güncellendi.
 • 2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi ve istisna tutarları güncellendi.
 • 2024 Yılında Engellilerin ÖTV ödenmeksizin iktisap edebilecekleri taşıt değerleri yükseltildi.
 • 01.01.2024 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90'ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV'den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 1.004.200 TL'nin altında olması gerektiğine ilişkin had 1.591.200 TL'ye yükseltilmiştir.

 • Geri Kazanım Katılım Payı tutarları 01.01.2024 tarihinden itibaren artırıldı.
 • Anonim ve Limited Şirketler için belirlenen Asgari Sermaye tutarları artırıldı.
  1. Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50.000,00 TL'den 250.000,00 TL'ye
  2. Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye yükseltilmiştir.
 • 2024 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kâğıt bedelleri ve 2024 yılı Harç tutarları güncellendi.
 • Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 01.07.2024'e kadar YN ÖKC' ler ile değiştirilmesi zorunluluğu getirildi.
 • Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanunu'na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 01.07.2024 tarihine kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirme zorunluluğu getirildi.

 • Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2024 yılı için artırıldı.
 • 2024 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

  1. 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 1.100.000 TL,
  2. Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33.000 TL,
  3. 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL,
  4. 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının iş yerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,
  5. 31'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;
   1. Birinci derece engelliler için 6.900 TL,
   2. İkinci derece engelliler için 4.000 TL,
   3. Üçüncü derece engelliler için 1.700 TL,
  6. 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,
  7. Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespiti sırasında, binek otomobilleri için geçerli olmak üzere amortismana tabi tutulabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde 1.500.000 TL,
  8. Mükerrer 80'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 87.000 TL,
  9. Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 200.000 TL,
  10. Basit usule tabi olmanın genel şartları sırasıyl: 55.000 TL ve 34.000 TL,
  11. Basit usule tabi olmanın özel şartları sırasıyla 690.000 TL, 1.100.000 TL, 340.000 TL ve 690.000 TL,
  12. Vergiye uyumlu mükelleflerin 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yararlanabileceği maksimum indirim tutarı 6.900.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Kanun kapsamında yapılan güncellemeler 01.01.2024 tarihi itibarıyla uygulanacaktır.

Konu ile ilgili Resmî Gazetelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

Anonim ve Limited Şirketler İçin Belirlenen Asgari Sermaye Tutarları Hakkında 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

94 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

95 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/amounts-and-limits-of-taxes-and-fees-laws-for-2024-updated

Diğer Mevzuatlar