Open menu
04Nisan2022

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") 1 Nisan 2022 tarih ve 31796 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikler kısaca aşağıdaki gibidir:

 • Tüketici kredilerinde, cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi hâlinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanabilecek.
 • Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.
 • Devre mülk hakkı veren sözleşmeler de dâhil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi kurulamayacak.
 • Tarafların İcra ve İflas Kanunu'ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri 30.000 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak.

Değişiklik pazar yerleri olarak bilinen aracı hizmet sağlayıcıları açısından önemli ek yükümlülükler de getirmektedir. Değişiklikle birlikte aracı hizmet sağlayıcıları;

 • Tüketiciye ön bilgilendirmenin yapılmasından, teyidinden ve ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,
 • Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar istisna olmak üzere, yönetmelikte belirlenen ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususlardaki eksikliklerden,
 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 48'inci madde hükmünde yer alan düzenlemelerden dolayı tüketicilerin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasından ve istenilmesi hâlinde bu kayıtların ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden,
 • Satıcı ve sağlayıcı ile yaptıkları aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamalar nedeniyle satıcı sağlayıcıların bu madde hükümlerine aykırı davranmasına sebep oldukları işlemlerden,
 • Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil edilmesi hâlinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifası akabinde bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 ve 15'inci maddelerinde yer alan seçimlik hakların kullanımı hariç olmak üzere teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülüklerden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen,
 • Satıcı veya sağlayıcı onayı olmaksızın düzenlenen kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlarda, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden,
 • Ön bilgilendirmede yer alan hususlar ile reklamlarda yer alan bilgilerin uyumlu olmasından ve ispatından, sorumlu olacaklardır.
 • Bunların yanı sıra, aracı hizmet sağlayıcıları mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak yönetmelikte belirlenen hususlara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini kolayca iletebilecekleri ve başvurularını takip edebilecekleri elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü olacaklardır.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bazı hükümleri ayrı tutmuş olmakla birlikte, altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kanun'un detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Ticaret Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/amendment-on-the-law-on-consumer-protection

Diğer Mevzuatlar