Open menu
04Şubat2021

Teknokent ve Ar-Ge Düzenlemeleri

Teknokent ve Ar-Ge Düzenlemeleri

3 Şubat 2021 tarihinde 31384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile birlikte Teknokent ve Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Getirilen düzenlemeler özet olarak aşağıdaki şekildedir:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 sayılı) ile ilgili düzenlemeler;

 1. Madde 7 ile teşvik süresi aşağıdaki şekilde uzatılmıştır:
 2. "4691 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde" değiştirilmiştir.

 3. Madde 7 ile gelir vergisi hesaplama yöntemine ilişkin aşağıdaki düzenleme getirilmiştir:
 4. "31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir."

  Bu düzenlemeyle teşviklerin işverenlere bırakıldığı netleştirilmiştir. Bununla birlikte vergileme yöntemi de değişmiştir ve 4691 numaralı Kanun kapsamındaki çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi hesaplanacaktır. Bu durum ücretlerin brütleştirilmesi esnasında da dikkate alınacak ve SGK prime esas kazancın da yükselmesine neden olabilecektir.

 5. Aşağıdaki hüküm ile teşviklerden yararlanacak olan çalışan sayısı, toplam çalışan sayısı 15 olan firmalar için %20 oranında uygulanmaya başlanmıştır:
 6. "Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır. Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personeli sayısı, AR-GE ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Toplam personel sayısı on beşe kadar olan Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır."

 7. Aşağıdaki hüküm ile Teknokentlerde geçirilen sürenin %20'sini aşmamak kaydıyla dışarıda geçirilen süreler için de teşvikten faydalanılabilecektir.
 8. "Buna ilave olarak Bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir."

 9. 7263 sayılı Kanun Madde 4 ile "Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yönetmelikle belirlenen şartlar dahilinde yeni bir proje sunmamaları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetici şirkete iletmekle yükümlü oldukları bilgi ve belgeleri süresinde iletmemeleri hâlinde, sözleşme fesih olunmuş sayılır. Fesih tahliye nedenidir." hükmü getirilmiştir.
 10. 4691 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde yer alan "Temel bilimler" ibaresi "desteklenecek program" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle; matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarının dışındaki alanlar için de teşvik yolu açılmıştır. Bu alanların ne olacağı Bakanlık tarafından netleştirilecektir.
 11. Yeni düzenlemedeki 5'inci madde ile "Bu Kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalar, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde desteklenebilir." Denilerek stajyerlere de destek verileceği hükümleştirilmiştir.

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746 sayılı) Hakkında Düzenlemeler

 1. Bu Kanun için de "31/12/2023" ibaresi "31/12/2028" şeklinde değiştirilmiştir ve süresi uzatılmıştır.
 2. Bu Kanun için de "temel bilimler" ibareleri "desteklenecek program" şeklinde değiştirilmiştir ve temel bilimler dışındaki alanlar için de teşvik imkanı getirilmiştir.
 3. 7263 sayılı Kanun Madde 19 ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teşvikten yararlanma şartlarından "en az 1 yıl süreyle" çalışma şartı kaldırılmıştır.
 4. Yeni düzenlemeyle "Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde doktora mezunu personelin üniversitelerde Ar-Ge ve yenilik alanında ders vermesi veya Ar-Ge ve tasarım personelinin teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan girişimcilere mentorluk yapması durumunda haftalık 8 saati aşmamak şartıyla, bu çalışmaları gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir."
 5. Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla bu fıkrada belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

7263 Sayılı Kanun metnine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, İş Kanunu

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/r-d-and-technology-development-zone-regulations

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com