Open menu
15Şubat2017

İşverenin Sigorta Primi ve Vergi Ödemelerinde Destek Öngören Torba Kanun Yayınlandı

İşverenin Sigorta Primi ve Vergi Ödemelerinde Destek Öngören Torba Kanun Yayınlandı

687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 09.02.2017 tarih ve 29974 no'lu Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnameyle birlikte getirilen düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

 1. Sigorta Primi Desteği

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 17. Madde ile 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan her bir sigortalı için aşağıda belirtilen şartların sağlanması durumunda, 31/12/2017 tarihine kadar sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanır.

İlgili destekten faydalanabilmek için işe alımı yapılan sigortalının sağlaması gereken koşullar;

 1. 01/02/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınması
 2. İŞKUR'da kayıtlı işsizlik kaydının bulunması
 3. İşe alındıkları tarihren önceki 3 (üç) ay sigortalı olarak başka bir yerde çalışmamış olması
 4. 2016 yılı Aralık ayında bildirilen sigortalı sayısına ilave olması

İlgili destekten faydalanabilmek için işverenin sağlaması gereken koşullar;

 1. Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde verilmesi,
 2. Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 3. Kayıt dışı istihdamın söz konusu olmaması,
 4. Geçmiş dönemlere ait prim ya da idari para cezası borcunun bulunmaması (Yapılandırılmış borç tutarları bu kapsamda sayılmamaktadır.)

Bu destekten faydalanan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

 1. Gelir Vergisi Stopajı Desteği

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 18. Madde ile yukarıda bahsi geçen Sigorta Prim Desteğinden yararlanılacak sigortalıların, 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının fiilen çalışılan prim ödeme gün sayısına sabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.

Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Söz konusu destekler, kamu işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar yönünden uygulanmaz.

Brüt ücreti 2500.00 TL olan bir sigortalı yönünden örnek bir hesaplama aşağıda yer almaktadır.

Destek Üst Sınırı Gerçekleşen Ödenecek Tutar
Brüt 1.777,50 2.500,00
SGK PEK Matrahı 1.777,50 2.500,00
SGK PEK Matrahı-Uygulanan 1.777,50 2.500,00
SGK PEK İşçi Payı Kesintisi (14%) 248,85 350,00 101,15
SGK PEK İşsizlik İşçi Payı Kesintisi (1%) 17,78 25,00 7,23
SGK PEK İşveren Payı Kesintisi (20.5%) 364,39 512,50 148,11
SGK PEK İşsizlik İşveren Payı Kesintisi (2%) 35,55 50,00 14,45
Gelir Vergisi Matrahı  (Safi Tutar) 1.510,88 2.125,00
Gelir Vergisi Kesintisi (-AGİ) (15%,) 93,32 185,44 92,12
Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 2.125,00
Gelir Vergisi İstisna Toplamı 0.00 0.00
Damga Vergisi Matrahı 1.777,50 2.500,00
Damga Vergisi Kesintisi  (7.59‰) 13,49 18,98 5,48
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenecek SGK Primi:270.95( 101.15 + 7.23 + 148.11 + 14.45 )
 • Vergi Dairesine Ödenecek Vergi:97.60( 92.12 + 5.48 )

Bu hesaplamada, gelir vergisi diliminin %15 olduğu ve tüm iş günlerinde fiilen çalıştığı varsayılmıştır.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı, Vergi Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/insurance-premium-and-income-tax-withholding-support

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com