Open menu
03Eylül2020

SGK Normalleşme Prim Desteği

SGK Normalleşme Prim Desteği

27/08/2020 tarihinde yayınlanan 2020/35 sayılı SGK Genelgesi ile kısa çalışma veya nakdi ücret desteği uygulamalarını sonlandırıp normal çalışma saatlerine dönen işyerleri için düzenlenen prim desteği detayları açıklandı.

Genelge ile ilgili önemli noktalar aşağıdaki şekildedir:

1) Prim desteğinden kimler faydalanacak?

4447 sayılı Kanunun geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü maddeleri kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma veya nakdi ücret desteği uygulamalarına başvurup, normal çalışma saati düzenine geçen özel sektör işyerleri faydalanabilecektir.

Bir işyerinde kısa çalışma/nakdi ücret desteği uygulaması devam eden çalışanlarla birlikte, uygulaması sona eren çalışanlar varsa, aynı işyerinde kısa çalışma/nakdi ücret desteği uygulaması sona eren bu çalışanlar için prim desteği uygulanabilecektir.

Yine belirtildiği gibi özel sektör işyerlerinde bu destek uygulanacak ve 07252 kanun numarası seçilerek aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilmesi gerekecektir.

2) Hangi çalışanlar için bu destek uygulanmayacaktır?

2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 no.lu belge türünden bildirilen çalışanlar için bu prim desteği uygulanmayacaktır.

Ayrıca, sosyal güvenlik destek primine tabil çalışanlar ile 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler bu destekten yararlanamayacaktır.

3) Destek ne zamana kadar uygulanacak?

Özel sektör işverenlerine bu sigortalı çalışanlardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

Bununla birlikte, destekten yararlanma süresi içerisinde kısa çalışma hak sahipliği oluşmuşsa, destek uygulaması askıya alınır ve kısa çalışma dönemi geçtikten sonra tekrar talep edilmesi halinde kalan süre için destekten faydalanılmaya devam edilir.

4) İşsizlik sigorta fonundan karşılanacak prim desteği tutarı ne kadardır?

SGK prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan çalışan ve işveren paylarının tamamı tutarında (%37,5) her ay bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

5) Başvuru şekli

İşverenlerce kapsama giren çalışanlara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında yer alan "4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği" menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

Aşağıdaki noktalar Türkiye İş Kurumundan Sosyal Güvenlik Kurumuna web servis aracılığıyla temin edilecektir:

 • Kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erip ermediği,
 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı,
 • Nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısı.

6) Aylık ortalama gün sayısı hesaplanması

Hesaplama kısa çalışma ödeneği ödeme gün sayısı ile kısa çalışma süresi esas alınarak belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği aylık ortalama gün sayısı, Kısa Çalışma Ödeneği Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilir.

Nakdi ücret desteği aylık ortalama gün sayısı, Nakdi Ücret Desteği Ödeme Gün Sayısının 30 gün ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın Nakdi Ücret Desteği Süresi Gün Sayısına oranı ile elde edilir

Aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

KÇÖ aylık ortalama gün= (KÇÖ Ödeme Gün Sayısı X 30) / Kısa Çalışma Süresi Gün Sayısı

NÜD aylık ortalama gün = (NÜD Ödeme Gün Sayısı X 30) / NÜD Süresi Gün Sayısı

7) Diğer Hususlar

 • Fon tarafından sağlanan çalışan hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi, çalışan tarafından işverenden talep edilemez.
 • Sonradan geriye dönük olarak bu destek için başvuru yapılabilir. Bu halde, geriye yönelik prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekecektir.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı çalışan için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanılamaz.
 • Yersiz yararlanılan prim desteği tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

İlgili Genelge metnine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/ssi-normalization-premium-support

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com