Open menu
31Mart2015

Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hakkında 2015/10 sayılı SGK Genelgesi

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku mevzuatında işverenlerin faydalanabileceği on farklı sigorta prim teşviki yer almaktadır. Konusu ve kapsamı farklılık arz eden bu teşviklerle amaçlanan istihdamın sağlanması ve sürdürülebilir kılınmasıdır.

Bu teşvikler kapsamında, işveren sigorta hisse payının bir kısmı Hazine'ce karşılanmaktadır.

Bir sigortalının aynı anda birden fazla sigorta prim teşviki kapsamına girmesi durumunda, işverenler, ayrı ayrı her bir teşvikten faydalanamayıp, sadece tercih ettikleri teşvikten, kanun numarasını aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmek suretiyle faydalanabilmektedir.

Yakın zamana kadar, işverenlerin, aynı sigortalı için farklı bir teşvikten yararlanmak istedikleri durumlarda, bu değişikliği SGK'ya bildirip, geriye yönelik teşvikten yararlanma işlemini gerçekleştirebiliyorlardı.

Ancak SGK tarafından 18/03/2015 tarihinde yayınlanan genelge ile herhangi bir sigorta prim teşvikinden yararlanan işverenlerin daha sonra farklı bir sigorta prim teşvikinden yararlanmak istemeleri durumunda, geriye dönük olarak teşvik farklarının işleme konulmayacağı kamuya duyurulmuştur.

Dolayısıyla yeni düzenleme ile 18/03/2015 tarihinden sonra yapılan teşvik değişiklik talepleri işleme alınmayacaktır.

İSTİSNALAR:

Aşağıda sıralanmış olan durumlarda, teşvik değişiklik talepleri geriye dönük olarak işleme alınacaktır:

 • 18/03/2015 tarihinden önce başvurusu yapılmış teşvik değiştirme talepleri;
 • Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında yapılan taleplerde.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde yer alan sigorta primi teşviki uygulamasında;

 • Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgelerine istinaden SGK'ya intikal ettirilen bilgilerin sisteme kodlanmasının ardından ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işverenlere teşvikten yararlanılmasına ilişkin bilgilerin resmi bir yazı ile bildirilmesi,
 • Ekonomi Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi verilen bir işyerine birden fazla yatırım teşvik belgesinin verildiği durumlarda her bir teşvik belgesi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar kapsamında desteklenen tersanelerin gemi inşa yatırımlarında, teşvikten yararlanılacak her bir gemi için ayrı bir işyeri dosyasının tescil edilmesi,
 • 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sigorta prim teşvikinden yararlanacak işverenlerce, teşvikten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili kurum, kuruluş, vakıf veya denetimle görevli şirketlerden alınan belgeler ile birlikte ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak müracaat edilmesi,
 • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanacak işverenlerce 'Kültür Yatırım Belgesi' veya 'Kültür Girişim Belgesi' ile kurumlar vergisi mükellefi olduklarına ilişkin ilgili vergi dairesinden alınan belgelerin sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine dilekçe ekinde ibraz edilmesi,

gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda bahsi geçen kanunlar kapsamında ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince;

- Söz konusu teşvik belgelerine istinaden işyeri tescil işleminin yapılamaması veya geç yapılması,

- İşverenlerce ibraz edilen belgelerin ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince uygun görülmesine rağmen sisteme tanımlama işleminin yapılamaması veya geç yapılması,

- İlgili Bakanlıkça gönderilen bilgilerin işverenlere hiç bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması,

nedenleriyle işverenlerce, başka bir sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere ilgili kanun numaralarından verilen aylık prim ve hizmet belgeleri yerine ilgisine göre 25510/16322/26322/05746/15746/25225/55225 kanun numaralarından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin işleme alınmasına yönelik talepte bulunulması halinde, işverenin iradesi dışında oluşan bu durumlar nedeniyle ilgili kanunlar gereği geriye yönelik yararlanma talepleri, sonradan yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın işleme alınacaktır.

SGK'nın konuya ilişkin yayınladığı genelge metni için buraya tıklayınız.

Teşviklerin geriye dönük uygulanması kapsamında kanuni bir sınırlama olmamasına rağmen, SGK'nın bir genelge ile getirdiği bu kısıtlamanın uygulamada nasıl şekilleneceği belirsizdir. İlerleyen günlerde konu ile ilgili güncellemelerimizi buradan takip edebilirsiniz.

Yazar CottGroup Hukuk ve Mevzuat Ekibi, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

 • Bilgilendirme Metni!

  Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

  Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

/en/legislation/item/ssi-circular-no-2015-10-for-the-application-for-ssi-employer-incentives-retroactively

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

 • www.cottgroup.com