Open menu
02Aralık2022

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

  • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşlar, bu Tebliğ ile getirilen ve bu Tebliğin 32'nci maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğde daha önce yer almayan hükümlere, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde uyumlu hâle gelmekle yükümlüdür. (hükmünde bulunan "bir yıl içerisinde")
  • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nezdinde ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları, bu Tebliğin 24'üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükleri bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yerine getirir. (hükmünde bulunan "bir yıl içerisinde")
  • Tebliğin 23'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilir. Banka, bu süreyi, altı ayı aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir. (hükmünde bulunan "bir yıl boyunca" ifadeleri "28.02.2023 tarihine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.)

Sonuç olarak, yapılan düzenleme öncesinde yönetmeliğin uygulamaya alındığı tarih itibarıyla faaliyette bulunmakta olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde (01.12.2022 tarihine kadar) Yönetmelik ile uyumlu duruma gelmekle yükümlü olduğu düzenlenmişti. Yapılan yeni düzenleme kapsamında yasal uyumluluk sağlama süresi 28.02.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yine yapılan düzenleme kapsamında, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödemelerde kullanacakları para birimine dair hükümlere, işlemlerin taraflarının Türkiye'de yerleşik olduğu ve Türkiye'de bulunan ödeme hizmet sağlayıcılarının kullandığı ödeme işlemleri ile ilgili döviz alım satım işlemi yapılamayacağına dair yasal zorunluluğa 01.12.2022 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır.

İlgili Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Konu ile ilgili Resmî Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/amendments-to-the-communique-on-payment-services-and-electronic-money-issuance-and-payment-service-providers

Diğer Mevzuatlar