Open menu
20Mayıs2022

2022 Yılı Mayıs Ayı Yasal Yükümlülükler İçin Hatırlatma

2022 Yılı Mayıs Ayı Yasal Yükümlülükler İçin Hatırlatma

Vergi Levhası Alımı

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31.05.2022'ye kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulması gerekmektedir.

408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile vergi levhalarının şirket merkez ve şubelerine asılması zorunluluğu kaldırılmış, iş yerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Vergi levhalarının iş yerinde bulundurulmadığının tespiti hâlinde her bir tespit için VUK 353/4 maddesi uyarınca 2022 yılı için 500,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Geçici Vergi Beyannamesi

17.05.2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/01 Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20.05.2022 gün sonuna kadar tamamlanmalıdır.

İrtibat Bürosu Faaliyet Bildirimi

İrtibat Büroları Faaliyet Bilgi formlarının, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, banka ekstreleri ve döviz yazıları ekinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletilmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemesi

Emlak vergisi her sene iki eşit taksit şeklinde ödenmektedir. Verginin birinci taksitleri; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenmektedir. Emlak vergisinin 1. taksitinin ödemesi 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

Belediyeler, katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan iş yerlerinden her yıl 2 taksit hâlinde (Mayıs ve Kasım) çevre temizlik vergisi tahsil etmektedir. Çevre temizlik vergisinin, 1. taksitinin 31.05.2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi

Ölüm hâlinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilmelidir.

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Faaliyet Bildirimi

Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin, sermaye ve faaliyetlerine ilişkin olarak E-TUYS sisteminde yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunun Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.

Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödenmesi

Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim konusu yaptıkları tutarın, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun Ek 1 – 6'ncı maddelerine istinaden hak kazanılan yatırım indirimine ilişkin kısımları üzerinden, GVK'nun geçici 61 ve 69'uncu maddelerine istinaden %19,8 oranında stopaj yapılması gerekmektedir.

Yatırım indirimi stopajının Mayıs ayının 26'ncı günü akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilerek, aynı günün akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

GVK'nun 19'uncu maddesi kapsamındaki yatırımlardan kaynaklanan yatırım indirimi haklarının kullanımı stopaj gerektirmemektedir.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/notice-legal-obligations-month-of-may

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com