Open menu
17Mayıs2021

2021 Yılı Mayıs Ayı Yasal Yükümlülükler İçin Hatırlatma

2021 Yılı Mayıs Ayı Yasal Yükümlülükler İçin Hatırlatma

Vergi Levhası Alımı

Vergi Levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31.05.2021'e kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden oluşturulması gerekmektedir.

408 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile vergi levhalarının şirket merkez ve şubelerine asılması zorunluluğu kaldırılmış, iş yerinde bulundurulması uygulamasına geçilmiştir.

Vergi levhalarının iş yerinde bulundurulmadığının tespiti halinde her bir tespit için VUK 353/4 maddesi uyarınca 2021 yılı için 380,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Geçici Vergi Beyannamesi

17.05.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/01 Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31.05.2021 gün sonuna kadar tamamlanmalıdır.

İrtibat Bürosu Faaliyet Bildirimi

İrtibat Büroları Faaliyet Bilgi formlarının, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, banka ekstreleri ve döviz yazıları ekinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Faaliyet Bildirimi

Yabancı sermayeli şirket ve şubelerin, sermaye ve faaliyetlerine ilişkin olarak E-TUYS sisteminde yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunun Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.

Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Ödemesi

Emlak vergisi her sene iki eşit taksit şeklinde ödenmektedir. Verginin birinci taksitleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenmektedir.

Emlak vergisinin 1. taksitinin ödemesi 31.05.2021 tarihinde sona erecektir.

Belediyeler, katı atık toplama ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan iş yerlerinden her yıl 2 taksit halinde (Mayıs ve Kasım) çevre temizlik vergisi tahsil etmektedir. Çevre temizlik vergisinin, 1. taksitinin 31.05.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Defter Beratlarının Sisteme Yüklenmesi

Defter beratlarını aylık dönemlerde yüklemeyi tercih eden mükelleflerin, Şubat ayına ait defter beratlarını 31.05.2021 gün sonuna kadar göndermeleri gerekmektedir.

Defter beratlarını geçici vergi dönemleri kapsamında yüklemeyi seçmiş olan mükelleflerin, Ocak, Şubat, ve Mart dönemine ait defter beratlarını 31.05.2021 gün sonuna kadar göndermeleri gerekmektedir.

E-Defter Dosyaları ve Berat Dosyalarının İkinci Kopyalarının GİB Sistemine Yüklenmesi

2020 yılı için aylık ve üç aylık e-defter beratını yüklemeyi tercih eden mükellefler ile 2021 yılı için aylık e-defter beratını yüklemeyi tercih eden mükelleflerin, e-defter ve berat dosyalarının ikinci kopyalarının 17.05.2021 tarihine kadar GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi

Ölüm halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilmelidir.

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili sorunuz olması halinde müşteri temsilciniz ile irtibata geçebilirsiniz.

Written by Selma Kıy, Posted in Vergi Hukuku Mevzuatı

Yazar

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x