Open menu
29Eylül2021

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28 Eylül 2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte özet olarak aşağıdaki hususlara değinilmiştir:

Çalışanın Ağır Düzeyde Çalışma Gücü Kaybı Tespiti

Yönetmeliğin 5'inci maddesinde; çalışanın çalışma gücünü ağır düzeyde kaybedip kaybetmediğinin tespitinde hastalık listesinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca, yine aynı madde içerisinde sigortalılık süresi içerisinde;

Hastalık listesinde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,

Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, hastalık listesinde belirtilen seviyelere yükseldiği,

Çalışma gücünü ağır düzeyde kaybetmiş hâliyle ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı; ancak daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği,

Kurum Sağlık Kurulu'nca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

Bununla birlikte, çalışanın sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalının bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Orta ve Hafif Düzeyde Çalışma Gücü Kaybı Oranı Tespiti

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde, orta ve hafif düzeyde çalışma gücü kaybının tespitinde hastalık listesinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Çalışanın Çocuğunun Maluliyet Tespiti

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde, çalışanın çalışma gücünü ağır düzeyde kaybettiği tespit edilen hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılacağı ve bu tespitlerde hastalık listesinin esas alınacağı ifade edilmiştir.

Erken Yaşlanma Tespiti

Yönetmeliğin 8'inci maddesinde, yaşlılık aylığı bağlanması için Kanun'da öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hâli tayin ve tespit edilenlerin, erken yaşlanmış sayılacağı ifade edilmiştir.

Kadın Sigortalı Çocuğunun Ağır Engellilik Tespiti

Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde, kadın sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğunun tespitinde, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir.

Sağlık Kurulu Raporu Düzenlemeye Yetkili Sağlık Hizmeti Sunucuları

Yönetmeliğin 11'inci maddesine istinaden aşağıdaki kuruluşlar rapor düzenlemeye yetkilidir:

  • Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkilendirilmiş devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri,
  • Devlet üniversite hastaneleri,
  • Belgelenmesi kaydıyla, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmeti sunucularının yoğun bakımında tedavisi devam eden ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyanlar için yatmakta olduğu hastaneler,

yetkilidir.

Ayrıca, Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalının veya çocuğunun sözleşme hükümlerine göre maluliyet tespitlerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ilgili ülkenin sigorta kurumunun gönderdiği raporlar değerlendirmeye alınır.

İlgili Yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.

Ek bilgiye ihtiyaç duymanız hâlinde lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Yazar Erdoğdu Onur Erol, Kategori Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

Yazar

/en/legislation/item/disability-determination-regulation

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.informasoft.com