Open menu
13Haziran2018

Kreş Yardımlari ve Tazminat Ödemelerinde Yeni Vergi İstisnaları

Kreş Yardımlari ve Tazminat Ödemelerinde Yeni Vergi İstisnaları

7103 sayılı Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3, 9, 25, 32 ve 61inci Maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. İlgili yönetmelik değişiklikleri aşağıda detaylandırılmıştır.

1. Kadın Hizmet Erbabına (Çalışan Anneye) Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası

193 sayılı kanunun 23. Maddesinin 16 numaralı bendi kapsamında, yararlanılacak gelir vergisinden istisna tutarının hesabında dikkate alınacak oran, asgari ücretin %50’si olarak tespit edilmiştir. (2018 yılı için bu tutar 1.014,75 TL’dir.)

Bu yeni düzenleme ile, işverenin kendi bünyesinde kreş veya gündüz bakım evi bulunmuyorsa ve işveren, çalışan anne olan personeline ayni olarak , yani ödemesini fatura karşılığında kreşe ya da gündüz bakım evine yapacak şekilde net bir ödeme ile destek sağlamaktaysa, bu ödeme çalışan annenin maaşında brütleştirilecek olup, ilgili tutardan doğacak olan verginin asgari ücretin %50’si kadar tutarı gelir vergisinden muaf olacaktır. Çalışanlara işveren tarafından nakdi olarak sağlanan tüm menfaatler ücret olarak değerlendirilmekte ve tüm vergiler herhangi bir istisna uygulanmadan hesaplanmaktadır. İstisna sadece kadın hizmet erbaplarını yani çalışan anneleri kapsadığından dolayı erkek çalışanlar ilgili istisnadan faydalanamayacaktır.

Söz konusu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir. İstisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmayacaktır. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da dahil olmak üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın çalışan annenin adına düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen yasal süre boyunca saklamaları zorunludur. Kreş yardım tutarının işveren tarafından doğrudan hizmetin alındığı yere ödenmesi gerekmektedir.

2. Hizmet Erbabına (personellere) Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması

1475 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (Hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz.)

193 sayılı Kanunun 61. Maddesine eklenen hüküm ile hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi gibi sözleşmeler kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların ücret olarak kabul edildiği ve vergilendirildiği hususuna açıklık getirilmiştir.

a. Kıdem tazminatlarında istisna uygulaması

1475 ve 854 sayılı Kanunlar uyarınca ödenmesi gereken kıdem tazminatları, 5953 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanan ve ödenen 24 aylık tutarı aşmayan kıdem tazminatları gelir vergisinden istisna edilecektir. Hizmet erbabının çalıştığı süre ve kıdem tazminatına esas ücreti dikkate alınarak hesaplanan ve ödenen kıdem tazminatları istisna kapsamına girmekte olup hesaplanan bu tutarları aşan ilave ödemeler ise ücret kapsamında değerlendirilmek suretiyle vergilendirilecektir.

Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken kıdem tazminatı bir hizmet yılı için ödenecek azami emekli ikramiyesini geçemez. Bu tutar, Ocak 2018 tarihi itibariyle 5.001,76 TL’dir.

b.Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra yapılan ödemeler ve yardımlarda istisna

Hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vb. nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler yapılabilmektedir. 193 sayılı Kanunun 25. Maddesinde göre bu ödemelerin de çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, anılan Kanunlar uyarınca ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesap edilirken, yukarıda sayılan ödemeler de dahil edilerek ödemelerin toplamı üzerinden istisna uygulanacak, istisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak değerlendirilip, gelir vergisine tabi tutulacaktır.

3. İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi

Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103. Maddesinde yazılı tarife nedeniyle sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretli çalışanlara, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Resmi Gazete Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-9.htm

Yazar Selma Kıy, Kategori Vergi Hukuku Mevzuatı

  • Bilgilendirme Metni!

    Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® ve üye şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

    Her bir somut olaya ilişkin olarak, her koşulda özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimizseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.

About The Author

Selma Kıy

Certified Public Accountant - SMMM
/en/legislation/item/new-tax-excemptions-on-daycare-payment-benefits-severance-payments

Diğer Mevzuatlar

Bu web sitesi çerez kullanıyor.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.

Çerez Tercihleri Cookie Preferences

Çerezleri Ayarla

Çerezler, web sitelerinin kullanıcı deneyimini daha verimli hale getirmek için kullanabileceği küçük metinlerdir. Kanun, bu sitenin işleyişi için kesinlikle gerekli olan çerezlerin cihazınıza saklanabileceğini belirtir. Diğer tüm çerez türleri için izninize ihtiyacımız var. Bu site, çeşitli türde çerezler kullanmaktadır. Bazı çerezler, sayfalarımızda görünen üçüncü taraf hizmetler tarafından yerleştirilir.

Verdiğiniz izinler aşağıda yer alan web siteleri için geçerlidir:

  • www.cottgroup.com